What's new

ThienBui

Techniques
Supporter
Toppic này sẽ đăng tất cả BIOS Laptop HP theo model ( VD: 11-D002TU ) khi search trong toppic này các bạn search theo model sẽ có kết quả chuẩn nhất, mình sẽ cố gắng Clear ME trong khả năng có thể, bạn nào cần gấp đừng ngại gửi yêu cầu ngay tại đây:
Note: - Yêu Clear ME cần cung cấp các thông tin sau:
Model vi dụ: HP 11-D002TU

How do I find my product name / number?

Máy có mấy BIOS và số MB, máy chạy Chipset gì HM55, HM65..etc ( Nếu có thể cung cấp thêm số BID của BIOS thì càng tốt ). Có càng nhiều thông tin càng tốt.
-- Để lấy được BID của BIOS bạn mở file BIOS bằng phần mềm máy nạp ROM kéo xuông cuối cùng sẽ nhìn thấy số ID. ( cúng có model số BID ở khoảng giữa source BIOS :D )

BID.PNG
$BID0220D là số BID, F39 là số phiên bản.
Số này cúng có thể tìm thấy đằng sau máy thường ở dưới khay PIN.

TL866:
1.
TL1.PNG
2. TL2.PNG


BID 01646 .F19


Model:
Những model đặt theo series như sau sẽ dùng chung BIOS tuy nhiên sẽ có 2 bản UMA và DIS được phân biệt bằng số BID.

Vi dụ:
HP Pavilion 15-p000 series
HP 14-ac000 series
HP 14-r200 series
chú ý 15-p, 14-p hoặc 14-ac hoặc 14-r quan trọng số này quyết định model có cùng series và chung BIOS. 000 là số tùy chon có thể khác không quan tâm đến 2 hoặc 3 số cuối khi lấy BIOS tại Vinafix.vn. ( *Thông tin này chỉ áp dụng tại vinafix.vn )


Best Regard's
 
Last edited:
Compaq Presario CQ43-200 Notebook PC series
Compaq Presario CQ43-260LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-211TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-200TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-205TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-205TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-203TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-200TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-204TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-265LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-209TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-217BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-215BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-206TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-204TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-216BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-210TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-208TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-208TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-207TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-207TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-210LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-262LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-203TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-201TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-206TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-214TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-202TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-212TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-209TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-264LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-213TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-201TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-214BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-266LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-272LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-274LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-202TU Notebook PC
 
Compaq Presario CQ43-300 Notebook PC series
Compaq Presario CQ43-303TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-307TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-308TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-308TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-306TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-311TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-310TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-300LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-351LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-309TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-307TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-310AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-302AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-306TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-302TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-306LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-330LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-305TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-309TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-305AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-324BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-300AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-350LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-308AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-304TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-301TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-300TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-314BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-303AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-307AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-300TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-303TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-306AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-312TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-355LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-301AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-304TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-301TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-311AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-309AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-302TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-325BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-313TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-327BR Notebook PC
Compaq Presario CQ43-304AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-305LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-305TX Notebook PC
 
Compaq Presario CQ43-400 Notebook PC series
Compaq Presario CQ43-400TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-404AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-402TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-405TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-416LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-405LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-408AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-415TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-419TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-405TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-402LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-410TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-401TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-406AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-404TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-410TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-401TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-406TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-410LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-407TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-417LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-400AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-414TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-422TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-419TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-417TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-416TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-408LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-418TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-411AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-403TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-407TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-415TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-408TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-410AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-403AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-413TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-411TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-409TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-418LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-400LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-418TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-420TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-412TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-408TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-421TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-404TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-400TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-411LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-406TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-405AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-412AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-403TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-423TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-450LA Notebook PC
Compaq Presario CQ43-409TX Notebook PC
Compaq Presario CQ43-421TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-414TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-402AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-424TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-409AU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-420TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-413TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-412TU Notebook PC
Compaq Presario CQ43-411TX Notebook PC
 
Compaq Presario CQ45-100 Notebook PC series
Compaq Presario CQ45-118LA Notebook PC
Compaq Presario CQ45-109AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-101XX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-102TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-102XX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-129TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-128TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-109TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-107TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-102AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-137TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-111AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-142TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-127TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-120 CTO Notebook PC
Compaq Presario CQ45-106TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-143TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-107AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-101AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-108TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-105AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-108TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-140TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-110TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-123TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-122TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-104TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-111TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-144TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-109TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-132TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-104AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-112TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-110AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-118TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-105TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-146TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-126TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-114TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-117TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-148TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-107TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-101TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-115LA Notebook PC
Compaq Presario CQ45-147TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-115AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-145TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-114AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-112AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-135TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-152XX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-102TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-139TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-110TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-116TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-121TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-103TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-113AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-134TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-115TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-124TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-138TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-106TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-120TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-104TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-151XX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-101TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-119TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-105TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-100 CTO Notebook PC
Compaq Presario CQ45-113TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-133TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-125TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-108AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-103TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-141TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-131TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-130TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-103AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-106AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-136TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-113LA Notebook PC
 
Compaq Presario CQ45-200 Notebook PC series
Compaq Presario CQ45-210TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-212TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-201TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-209TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-208TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-215TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-201TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-210TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-221TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-215TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-205AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-216TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-207TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-206TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-209TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-205TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-218TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-204AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-203TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-206TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-204TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-214TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-222TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-204TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-219TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-201AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-207TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-202TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-211TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-212TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-213TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-211TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-216TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-206AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-213TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-214TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-221TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-219TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-202TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-220TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-205TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-218TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-203TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-223TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-203AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-200 CTO Notebook PC
Compaq Presario CQ45-202AU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-208TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-217TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-217TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-222TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-220TU Notebook PC
 
Compaq Presario CQ45-300 Notebook PC series
Compaq Presario CQ45-330TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-323TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-312TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-315TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-303TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-305TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-301TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-313TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-331TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-302TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-307TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-309TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-305TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-308TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-311TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-324TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-304TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-322TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-302TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-311TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-308TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-301TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-317TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-327TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-303TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-310TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-318TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-329TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-321TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-328TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-307TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-306TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-319TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-314TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-309TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-333TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-320TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-326TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-304TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-325TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-306TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-332TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-316TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-310TX Notebook PC
 
Compaq Presario CQ45-400 Notebook PC series
Compaq Presario CQ45-409TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-411TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-418TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-404TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-413TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-402TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-406TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-415TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-414TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-412TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-403TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-401TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-402TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-405TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-407TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-417TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-410TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-401TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-403TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-405TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-406TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-416TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-408TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-404TU Notebook PC
 
Compaq Presario CQ45-700 Notebook PC series
Compaq Presario CQ45-705TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-706TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-709TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-702TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-710LA Notebook PC
Compaq Presario CQ45-703TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-708LA Notebook PC
Compaq Presario CQ45-740LA Notebook PC
Compaq Presario CQ45-711LA Notebook PC
Compaq Presario CQ45-707TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-711TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-710TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-745LA Notebook PC
Compaq Presario CQ45-701TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-702TX Notebook PC
Compaq Presario CQ45-704TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-708TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-701TU Notebook PC
Compaq Presario CQ45-700LA Notebook PC
 
Compaq Presario CQ50-100 Notebook PC series
Compaq Presario CQ50-100CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-100ED Notebook PC
Compaq Presario CQ50-100EG Notebook PC
Compaq Presario CQ50-100EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-100EO Notebook PC
Compaq Presario CQ50-100ER Notebook PC
Compaq Presario CQ50-100ES Notebook PC
Compaq Presario CQ50-101AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-101EB Notebook PC
Compaq Presario CQ50-101LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-101XX Notebook PC
Compaq Presario CQ50-102AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-102LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-102XX Notebook PC
Compaq Presario CQ50-103AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-103EB Notebook PC
Compaq Presario CQ50-103ER Notebook PC
Compaq Presario CQ50-103EZ Notebook PC
Compaq Presario CQ50-103LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-103NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-103XX Notebook PC
Compaq Presario CQ50-104AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-104CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-104NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-104XX Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105EE Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105EF Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105EL Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105EO Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105ER Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105EW Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105EZ Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-105TR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-106AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-106CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-106EE Notebook PC
Compaq Presario CQ50-106EF Notebook PC
Compaq Presario CQ50-106EL Notebook PC
Compaq Presario CQ50-106ER Notebook PC
Compaq Presario CQ50-107AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-107CL Notebook PC
Compaq Presario CQ50-107EA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-107EE Notebook PC
Compaq Presario CQ50-107EF Notebook PC
Compaq Presario CQ50-107ER Notebook PC
Compaq Presario CQ50-107NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-108AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-108CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-108EF Notebook PC
Compaq Presario CQ50-108EL Notebook PC
Compaq Presario CQ50-108EO Notebook PC
Compaq Presario CQ50-108NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-109AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-109CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-109EL Notebook PC
Compaq Presario CQ50-109ER Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110EC Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110EG Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110EL Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110EN Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110EO Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110EP Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110ER Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110TR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-110US Notebook PC
Compaq Presario CQ50-111AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-111BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-111EE Notebook PC
Compaq Presario CQ50-111EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-111LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-112AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-112BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-112EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-112EO Notebook PC
Compaq Presario CQ50-113AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-113BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-113CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-114AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-114BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-114EO Notebook PC
Compaq Presario CQ50-115AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-115EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-115EP Notebook PC
Compaq Presario CQ50-115LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-115NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-115TR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-116AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-116EE Notebook PC
Compaq Presario CQ50-116EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-116LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-117AU Notebook PC
Compaq Presario CQ50-120EP Notebook PC
Compaq Presario CQ50-125EC Notebook PC
Compaq Presario CQ50-128NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-130EC Notebook PC
Compaq Presario CQ50-130US Notebook PC
Compaq Presario CQ50-133US Notebook PC
Compaq Presario CQ50-135EM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-135ES Notebook PC
Compaq Presario CQ50-139NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-139WM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-140US Notebook PC
Compaq Presario CQ50-142US Notebook PC
Compaq Presario CQ50T-100 CTO Notebook PC
Compaq Presario CQ50Z-100 CTO Notebook PC
 
Compaq Presario CQ50-200 Notebook PC series
Compaq Presario CQ50-211NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-217NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-217CL Notebook PC
Compaq Presario CQ50-212CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-225LA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-228CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-201CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-204CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-222BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-209NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-215CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-209WM Notebook PC
Compaq Presario CQ50-209CA Notebook PC
Compaq Presario CQ50-210US Notebook PC
Compaq Presario CQ50-215NR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-210BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-212BR Notebook PC
Compaq Presario CQ50-213BR Notebook PC
 
511_Rom BIOS
512 hp 8710 BIOS
BIOS HP DV4, DV5, DV6, DV7
BIOS n610c BIOS
CQ20-2230 GM45-493185-001-hp BIOS
CQ35-107TX BIOS
CQ36 LA-4743P U25
CQ36 LA-4743P U25 BIOS
CQ40 LA4101P
CQ40 LA4101P BIOS
CQ41 - 213TU
cq41 I3 590329-001
cq41 I3 590329-001 BIOS
CQ41 I5 NAL70 LA-4107P 140AF0F BIOS
CQ41 I5 NAL70 LA-4107P 140AF0F BIOS
CQ42 DAOAX2MB6EO
CQ42 DAOAX2MB6EO BIOS
CQ42 gl40 BIOS
CQ42-167TX-4MB+512KB BIOS
CQ50_AMD_489810-001 BIOS
CQ60-AMD-MCP77 BIOS
CQ61_3069F23 BIOS
cq62 AX3 zin BIOS
cq62-201tu BIOS
CQ320 intel BIOS
CQ511 BIOS
CQ516 - 6050a2258801-mb-a03 BIOS
dv2 amd
dv2 amd BIOS
DV3 CQ35 PM45 LA-4731P BIOS
dv3-la-4481p BIOS
dv4i-2100 BIOS
dv6 i3 BIOS
dv6 inel i3 ATI PM 1 BIOS
dv6 inel i3 ATI PM 1 BIOS
dv6-6003er Arima 40GAB6300 BIOS
DV7 Intel I7_en25f32 BIOS
DV600 965 VGA Share BIOS
dv2304tx BIOS
DV6000 DAOAT6MB8FO GM945 INTEL OK BIOS
DV6000 DAOAT6MB8FO GM945 INTEL OK BIOS
Elitebook 8440p -la-4902p BIOS
G4 I3_HP_ok.EC.BF BIOS
G32 BIOS BIOS
hp 430-i3 BIOS
HP 2530p BIOS
HP 4321S BIOS
HP CQ35 DX BIOS
HP CQ41-214TX I5 NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P-EC ROM 4M
HP CQ41-214TX I5 NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P-EC ROM 4M BIOS
HP CQ42 AX2 amd
HP CQ42 AX2 amd BIOS
HP CQ42 HM55 AX1 595183-001 BIOS
HP CQ43 -430 CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1
HP CQ43 CHICAGO-CP-HPC I3 BIOS
HP CQ62 216-0774208 SB I3
HP CQ62 216-0774208 SB I3 BIOS
HP DM11022ut BIOS
HP DV2-1005AX BIOS
HP DV3 I3 LA4743P 2file
HP DV3 I3 LA4743P 2file BIOS
HP DV4-2160US - LA-4106P I5 HM55
HP DV6000 MCP87D-A3NB G86-730 449902-001 BIOS
HP DV6000 IC BIOS
HP EliteBook 8530 BIOS
hp elitebook 8530w 8530w BIOS
HP Elitebook 8530w BIOS
HP g32 dv3-dm4 -6050A2371701 MB-A01 BIOS
HP G62-225DX(intel) BIOS
hp pavilion dm3 ati4330 BIOS
HP_515_Volna 09-AMD-UMA_MV_20090428_A03.pdf
HP_G4-1103AX DA0R23MB6D0 REV AMD BIOS
HP-6535s MV-4 94V-0- bios AMD BIOS
HP-CQ40 AMD-Vga Roi BIOS
HP-DV5 Intel - Vga share BIOS
HP240G BIOS
hp326 - amd BIOS
hp431-CHICAGO_HR_HPC-25L4006 BIOS
HP516 BIOS AMD BIOS
hp540 BIOS
hp560 QL6 BIOS
HP4416S AMDbios BIOS
HPDV6 I5 2file BIOS
hphp 6535s BIOS
hpmini DANM6AMB6F0 bios BIOS
Probook 4410s zin BIOS
Probook4510s BIOS
 

Download list

Downloads.zip
776 bytes · Views: 334

Toppic này sẽ đăng tất cả BIOS Laptop HP theo model ( VD: 11-D002TU ) khi search trong toppic này các bạn search theo model sẽ có kết quả chuẩn nhất, mình sẽ cố gắng Clear ME trong khả năng có thể, bạn nào cần gấp đừng ngại gửi yêu cầu ngay tại đây:
Note: - Yêu Clear ME cần cung cấp các thông tin sau:
Model vi dụ: HP 11-D002TU

How do I find my product name / number?

Máy có mấy BIOS và số MB, máy chạy Chipset gì HM55, HM65..etc ( Nếu có thể cung cấp thêm số BID của BIOS thì càng tốt ). Có càng nhiều thông tin càng tốt.
-- Để lấy được BID của BIOS bạn mở file BIOS bằng phần mềm máy nạp ROM kéo xuông cuối cùng sẽ nhìn thấy số ID. ( cúng có model số BID ở khoảng giữa source BIOS :D )

View attachment 30291
$BID0220D là số BID, F39 là số phiên bản.
Số này cúng có thể tìm thấy đằng sau máy thường ở dưới khay PIN.

TL866:
1.
View attachment 30653
2. View attachment 30654


BID 01646 .F19


Model:
Những model đặt theo series như sau sẽ dùng chung BIOS tuy nhiên sẽ có 2 bản UMA và DIS được phân biệt bằng số BID.

Vi dụ:
HP Pavilion 15-p000 series
HP 14-ac000 series
HP 14-r200 series
chú ý 15-p, 14-p hoặc 14-ac hoặc 14-r quan trọng số này quyết định model có cùng series và chung BIOS. 000 là số tùy chon có thể khác không quan tâm đến 2 hoặc 3 số cuối khi lấy BIOS tại Vinafix.vn. ( *Thông tin này chỉ áp dụng tại vinafix.vn )


Best Regard's
ban giup minh dc kg ..minh co may hp 8460p bi bao loi wwan module id (702) ..minh can ban fix loi nay...ban gui ve mail:[email protected] xin cam on ban rat nhieu
 

Latest posts

Back
Top