ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
Toppic này sẽ đăng tất cả BIOS Laptop HP theo model ( VD: 11-D002TU ) khi search trong toppic này các bạn search theo model sẽ có kết quả chuẩn nhất, mình sẽ cố gắng Clear ME trong khả năng có thể, bạn nào cần gấp đừng ngại gửi yêu cầu ngay tại đây:
Note: - Yêu Clear ME cần cung cấp các thông tin sau:
Model vi dụ: HP 11-D002TU

How do I find my product name / number?

Máy có mấy BIOS và số MB, máy chạy Chipset gì HM55, HM65..etc ( Nếu có thể cung cấp thêm số BID của BIOS thì càng tốt ). Có càng nhiều thông tin càng tốt.
-- Để lấy được BID của BIOS bạn mở file BIOS bằng phần mềm máy nạp ROM kéo xuông cuối cùng sẽ nhìn thấy số ID. ( cúng có model số BID ở khoảng giữa source BIOS :D )

BID.PNG
$BID0220D là số BID, F39 là số phiên bản.
Số này cúng có thể tìm thấy đằng sau máy thường ở dưới khay PIN.

TL866:
1.
TL1.PNG
2. TL2.PNG


BID 01646 .F19


Model:
Những model đặt theo series như sau sẽ dùng chung BIOS tuy nhiên sẽ có 2 bản UMA và DIS được phân biệt bằng số BID.

Vi dụ:
HP Pavilion 15-p000 series
HP 14-ac000 series
HP 14-r200 series
chú ý 15-p, 14-p hoặc 14-ac hoặc 14-r quan trọng số này quyết định model có cùng series và chung BIOS. 000 là số tùy chon có thể khác không quan tâm đến 2 hoặc 3 số cuối khi lấy BIOS tại Vinafix.vn. ( *Thông tin này chỉ áp dụng tại vinafix.vn )


Best Regard's
 
Last edited:

ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
HP Notebook - 15-r208tu Series.
HP 14 14-r Series
MB: Z5040 LA-A995P
REV: 2.0

Compatible Models:
HP 14-r001TU Notebook PC
HP 14-r001la Notebook PC
HP 14-r003la Notebook PC
HP 14-r004la Notebook PC
HP 14-r012la Notebook PC LTNA
HP 14-r018TU Notebook PC
HP 14-r022TU Notebook PC
HP 14-r023TU Notebook PC
HP 14-r034TU Notebook PC
HP 14-r035la Notebook PC LTNA
HP 14-r039TU Notebook PC
HP 14-r045TU Notebook PC
HP 14-r046TU Notebook PC
HP 14-r047TU Notebook PC
HP 14-r050br Notebook PC
HP 14-r001TU Notebook PC
HP 14-r001la Notebook PC
HP 14-r003la Notebook PC
HP 14-r004la Notebook PC
HP 14-r005TU Notebook PC
HP 14-r012TU Notebook PC
HP 14-r012la Notebook PC LTNA
HP 14-r015TU Notebook PC
HP 14-r016TU Notebook PC
HP 14-r018TU Notebook PC
HP 14-r019TU Notebook PC
HP 14-r020TU Notebook PC
HP 14-r022TU Notebook PC
HP 14-r023TU Notebook PC
HP 14-r032TU Notebook PC
HP 14-r033TU Notebook PC
HP 14-r034TU Notebook PC
HP 14-r035la Notebook PC LTNA
HP 14-r039TU Notebook PC
HP 14-r045TU Notebook PC
HP 14-r046TU Notebook PC
HP 14-r047TU Notebook PC
HP 14-r049TU Notebook PC
HP 14-r050TU Notebook PC
HP 14-r051TU Notebook PC
HP 14-r052TU Notebook PC
HP 14-r055TU Notebook PC
HP 14-r060TU Notebook PC

BID:
02334
0220F
0226C
0220D

BIOS Ver: F39
 

Download list


0220F.rar
3 MB · Views: 653

0226C.rar
3.6 MB · Views: 595

02334.rar
4.2 MB · Views: 600

Last edited:

ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
HP Pavilion TouchSmart 15-b107cl Sleekbook
BIOS BID01902 F1D & BID01937 F1D 4MB
Quanta U56

Compatible Laptop Models:
HP PAVILION 15-B119WM Sleekbook
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B-056XX SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B107CL SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B150US SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B153CL SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B153NR SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B154NR SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B168CA SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15-B189CA SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15Z-B000 SLEEKBOOK
HP PAVILION TOUCHSMART 15Z-B000 SLEEKBOOK REFURB
HP Pav TS 15-b104AU Sleekbook
 

Download list


  • Like
Reactions: yazar

ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
HP 14-r200 Notebook PC series
HP Notebook - 14-r221tu
HP Notebook - 14-r220tu

HP 14-r000 Notebook PC series
HP 14-r027tx Notebook PC

HP 15-r200 Notebook PC series
HP Notebook - 15-r208tx

etc..
HP 15-r000 Notebook PC series
HP 15t-r000 CTO Notebook PC (ENERGY STAR)

HP 15-r000 TouchSmart Notebook PC series
HP 15-r000el Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r000na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r000ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r000nia Notebook PC
HP 15-r000nk Notebook PC
HP 15-r000ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r000sl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r000sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r000sx Notebook PC
HP 15-r001ee Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001ei Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001el Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001la Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001se Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001sia Notebook PC
HP 15-r001sl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r001tu Notebook PC
HP 15-r002ee Notebook PC
HP 15-r002ei Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r002nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r002ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r002nia Notebook PC
HP 15-r002se Notebook PC
HP 15-r002si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r002sx Notebook PC
HP 15-r002tu Notebook PC
HP 15-r003ee Notebook PC
HP 15-r003ei Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003nk Notebook PC
HP 15-r003np Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003se Notebook PC
HP 15-r003si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r003tu Notebook PC
HP 15-r003tx Notebook PC
HP 15-r004ei Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r004nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r004ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r004nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r004np Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r004nx Notebook PC
HP 15-r004sc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r004si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r004tu Notebook PC
HP 15-r004tx Notebook PC
HP 15-r004xx Notebook PC
HP 15-r005ee Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005ei Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005la Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005ne Notebook PC
HP 15-r005nia Notebook PC
HP 15-r005np Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005se Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005st Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r005tu Notebook PC
HP 15-r005tx Notebook PC
HP 15-r006eo Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006la Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006nk Notebook PC
HP 15-r006nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006np Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006st Notebook PC
HP 15-r006sx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r006tu Notebook PC
HP 15-r006tx Notebook PC
HP 15-r007nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r007ne Notebook PC
HP 15-r007nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r007nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r007nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r007ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r007sx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r007tu Notebook PC
HP 15-r007tx Notebook PC
HP 15-r008nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r008ne Notebook PC
HP 15-r008nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r008nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r008np Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r008ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r008tu Notebook PC
HP 15-r008tx Notebook PC
HP 15-r009ee Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r009nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r009nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r009ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r009se Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r009st Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r009sx Notebook PC
HP 15-r009tu Notebook PC
HP 15-r009tx Notebook PC
HP 15-r010ee Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010ei Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010np Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010se Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010st Notebook PC
HP 15-r010sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r010tu Notebook PC
HP 15-r010tx Notebook PC
HP 15-r011dx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011nc Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011ne Notebook PC
HP 15-r011nia Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011st Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011tu Notebook PC
HP 15-r011tx Notebook PC
HP 15-r012na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r012ne Notebook PC
HP 15-r012ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r012st Notebook PC
HP 15-r012sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r012sx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r012tu Notebook PC
HP 15-r012tx Notebook PC
HP 15-r013ca Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r013ee Notebook PC
HP 15-r013ne Notebook PC
HP 15-r013nia Notebook PC
HP 15-r013ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r013nx Notebook PC
HP 15-r013se Notebook PC
HP 15-r013st Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r013tx Notebook PC
HP 15-r014ee Notebook PC
HP 15-r014ne Notebook PC
HP 15-r014ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r014nx Notebook PC
HP 15-r014se Notebook PC
HP 15-r014si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r014sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r014sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r014tu Notebook PC
HP 15-r014tx Notebook PC
HP 15-r015dx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015ee Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015ej Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015ne Notebook PC
HP 15-r015nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015se Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r015tu Notebook PC
HP 15-r015tx Notebook PC
HP 15-r016ej Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r016ne Notebook PC
HP 15-r016nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r016ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r016nx Notebook PC
HP 15-r016sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r016tu Notebook PC
HP 15-r016tx Notebook PC
HP 15-r017dx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r017ej Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r017ne Notebook PC
HP 15-r017nk Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r017nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r017ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r017nx Notebook PC
HP 15-r017sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r017tu Notebook PC
HP 15-r017tx Notebook PC
HP 15-r018dx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r018na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r018ne Notebook PC
HP 15-r018nk Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r018nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r018ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r018nx Notebook PC
HP 15-r018tu Notebook PC
HP 15-r018tx Notebook PC
HP 15-r019ej Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r019ne Notebook PC
HP 15-r019nk Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r019nl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r019ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r019nx Notebook PC
HP 15-r019tu Notebook PC
HP 15-r019tx Notebook PC
HP 15-r020ee Notebook PC
HP 15-r020nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r020ne Notebook PC
HP 15-r020nk Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r020ns Notebook PC
HP 15-r020nx Notebook PC
HP 15-r020sq Notebook PC
HP 15-r020st Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r020tu Notebook PC
HP 15-r020tx Notebook PC
HP 15-r021ee Notebook PC
HP 15-r021nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r021ne Notebook PC
HP 15-r021ng Notebook PC
HP 15-r021ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r021nx Notebook PC
HP 15-r021st Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r021sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r021tu Notebook PC
HP 15-r021tx Notebook PC
HP 15-r022na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r022ne Notebook PC
HP 15-r022ng Notebook PC
HP 15-r022ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r022nx Notebook PC
HP 15-r022st Notebook PC
HP 15-r022tu Notebook PC
HP 15-r022tx Notebook PC
HP 15-r023na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r023nx Notebook PC
HP 15-r023tu Notebook PC
HP 15-r023tx Notebook PC
HP 15-r024na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r024nk Notebook PC
HP 15-r024ns Notebook PC
HP 15-r024nx Notebook PC
HP 15-r024tu Notebook PC
HP 15-r024tx Notebook PC
HP 15-r025na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r025ns Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r025nx Notebook PC
HP 15-r025sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r025tu Notebook PC
HP 15-r025tx Notebook PC
HP 15-r026na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r026nk Notebook PC
HP 15-r026nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r026tu Notebook PC
HP 15-r026tx Notebook PC
HP 15-r027na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r027nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r027tu Notebook PC
HP 15-r027tx Notebook PC
HP 15-r028na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r028nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r028tu Notebook PC
HP 15-r029na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r029nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r029tu Notebook PC
HP 15-r029tx Notebook PC
HP 15-r029wm Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r030na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r030nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r030ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r030nr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r030nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r030sq Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r030tu Notebook PC
HP 15-r030tx Notebook PC
HP 15-r030wm Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031ds Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031ne Notebook PC
HP 15-r031nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031si Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031st Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031sv Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031tu Notebook PC
HP 15-r031tx Notebook PC
HP 15-r032ds Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r032na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r032nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r032nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r032tu Notebook PC
HP 15-r032tx Notebook PC
HP 15-r033ca Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r033ds Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r033na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r033nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r033tu Notebook PC
HP 15-r033tx Notebook PC
HP 15-r034ca Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r034ds Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r034na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r034nx Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r034tu Notebook PC
HP 15-r035ds Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r035tu Notebook PC
HP 15-r035tx Notebook PC
HP 15-r036ds Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r036tu Notebook PC
HP 15-r036tx Notebook PC
HP 15-r037tu Notebook PC
HP 15-r037tx Notebook PC
HP 15-r038ca Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r038ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r038tu Notebook PC
HP 15-r038tx Notebook PC
HP 15-r039nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r039tu Notebook PC
HP 15-r039tx Notebook PC
HP 15-r040er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r040na Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r040nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r040ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r040sh Notebook PC
HP 15-r040sm Notebook PC
HP 15-r040sq Notebook PC
HP 15-r040sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r040tu Notebook PC
HP 15-r040tx Notebook PC
HP 15-r041er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r041nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r041ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r041sm Notebook PC
HP 15-r041sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r041sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r041tu Notebook PC
HP 15-r041tx Notebook PC
HP 15-r042er Notebook PC
HP 15-r042nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r042sh Notebook PC
HP 15-r042sm Notebook PC
HP 15-r042sr Notebook PC
HP 15-r042tu Notebook PC
HP 15-r042tx Notebook PC
HP 15-r043er Notebook PC
HP 15-r043nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r043sm Notebook PC
HP 15-r043sr Notebook PC
HP 15-r043tu Notebook PC
HP 15-r044er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r044nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r044sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r044tu Notebook PC
HP 15-r044tx Notebook PC
HP 15-r045er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r045sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r045tu Notebook PC
HP 15-r045tx Notebook PC
HP 15-r046er Notebook PC
HP 15-r046nb Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r046nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r046sr Notebook PC
HP 15-r046tu Notebook PC
HP 15-r047er Notebook PC
HP 15-r047nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r047sr Notebook PC
HP 15-r047tu Notebook PC
HP 15-r048er Notebook PC
HP 15-r048nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r048sr Notebook PC
HP 15-r049er Notebook PC
HP 15-r049nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r049sr Notebook PC
HP 15-r049tu Notebook PC
HP 15-r050nr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r050sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r050su Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r050tu Notebook PC
HP 15-r051eu Notebook PC
HP 15-r051nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r051tu Notebook PC
HP 15-r052nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r052nr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r052sr Notebook PC
HP 15-r052tu Notebook PC
HP 15-r053cl Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r053nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r053nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r053sr Notebook PC
HP 15-r053tu Notebook PC
HP 15-r054sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r054tu Notebook PC
HP 15-r055nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r055sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r055tu Notebook PC
HP 15-r056nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r056sr Notebook PC
HP 15-r056tu Notebook PC
HP 15-r057sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r057tu Notebook PC
HP 15-r058nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r058sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r058tu Notebook PC
HP 15-r059no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r059tu Notebook PC
HP 15-r060er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r060sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r060tu Notebook PC
HP 15-r061er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r061ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r061nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r061no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r061sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r061sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r062er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r062nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r062no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r062sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r062tu Notebook PC
HP 15-r063er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r063nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r063ne Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r063no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r063nr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r063sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r063sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r063tu Notebook PC
HP 15-r064er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r064sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r064tu Notebook PC
HP 15-r065er Notebook PC
HP 15-r065no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r065sr Notebook PC
HP 15-r065tu Notebook PC
HP 15-r066er Notebook PC
HP 15-r066nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r066tu Notebook PC
HP 15-r067nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r067no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r067sr Notebook PC
HP 15-r067tu Notebook PC
HP 15-r068nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r068no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r068tu Notebook PC
HP 15-r069no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r069tu Notebook PC
HP 15-r070tu Notebook PC
HP 15-r071nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r071sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r071tu Notebook PC
HP 15-r072nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r072tu Notebook PC
HP 15-r073er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r073nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r073sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r073tu Notebook PC
HP 15-r074er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r074nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r074tu Notebook PC
HP 15-r075er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r075tu Notebook PC
HP 15-r076ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r076sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r076tu Notebook PC
HP 15-r077nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r077sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r077tu Notebook PC
HP 15-r078nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r078tu Notebook PC
HP 15-r079tu Notebook PC
HP 15-r080er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r080nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r080sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r080tu Notebook PC
HP 15-r081er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r081nr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r081sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r081tu Notebook PC
HP 15-r082er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r082nr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r082sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r082tu Notebook PC
HP 15-r083er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r083sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r083tu Notebook PC
HP 15-r084ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r084no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r084tu Notebook PC
HP 15-r085nd Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r085no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r085tu Notebook PC
HP 15-r086no Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r086tu Notebook PC
HP 15-r087nf Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r091sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r093sw Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r096ng Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r098er Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r098sr Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r098su Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r099sh Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r099sm Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15t-r000 CTO Notebook PC (ENERGY STAR)

HP 15t-r000 CTO TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r000 TouchSmart Notebook PC series
HP 15-r001tx TouchSmart Notebook PC
HP 15-r002ns TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r002tx TouchSmart Notebook PC
HP 15-r004na TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r007nx TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r008na TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r011na TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r012nx TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r013ei TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r013si TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r013tu TouchSmart Notebook PC
HP 15-r015nc TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r020na TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r020nf TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r021nr TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r022nr TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r023nr TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r024nr TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r025nr TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r026nr TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r031nx TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r033nd TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r034ng TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r034sv TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r039ca TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r047no TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r048tu TouchSmart Notebook PC
HP 15-r058no TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)
HP 15-r061tu TouchSmart Notebook PC
HP 15t-r000 CTO TouchSmart Notebook PC (ENERGY STAR)BIOS BID
0220D F39
0220F
0226C F39
02334
 

Download list

0226C F39.rar
3.6 MB · Views: 602

0220F.rar
3 MB · Views: 544

0220D F39.rar
3.9 MB · Views: 517

02334.rar
4.2 MB · Views: 507

Last edited:
  • Like
Reactions: Skip64

ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
HP Pavilion 15-p000 Notebook PC series
HP Pavilion 15-p047tu Notebook PC
HP Pavilion 15-p086tx Notebook PC
HP Pavilion 15-p081tx Notebook PC


HP Pavilion 15-p200 Notebook PC series
HP Pavilion Notebook - 15-p249tx

HP ENVY 15-k200 Notebook PC series
HP ENVY Notebook - 15-k211tx

etc..
HP Pavilion 14-v000 Notebook PC series
HP Pavilion 14-v024tu Notebook PC
HP Pavilion 14-v015tx Notebook PC
HP Pavilion 14-v026tu Notebook PC
etc...
m7-k100 SERIES
HP ENVY Notebook - m7-k111dx (ENERGY STAR)
HP ENVY Notebook - m7-k111dx (ENERGY STAR)

All in one.

BIOS BID:
0227A F42
0227D F42
02291 F42
02292 F42


KBC IT8987
 

Download list

02292 F42.rar
4.1 MB · Views: 539

0227A F42.rar
3.1 MB · Views: 444

02291 F42.rar
3.7 MB · Views: 450

0227D F42.rar
3.8 MB · Views: 470

02299F42.rar
4.1 MB · Views: 460

Last edited:
  • Like
Reactions: yazar

ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
HP Pavilion 14-ab000 Notebook PC series
HP Pavilion Notebook - 14-ab018tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab015tu

HP Pavilion Notebook - 14-ab019tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab021tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab020tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab001tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab001tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab002tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab002tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab003tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab003tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab004tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab004tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab005tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab005tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab006tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab006tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab007la (ENERGY STAR)
HP Pavilion Notebook - 14-ab007tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab007tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab008tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab008tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab009tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab009tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab010tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab010tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab011tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab012tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab012tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab013tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab013tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab014tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab014tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab015tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab015tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab016tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab016tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab017tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab017tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab018tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab018tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab019la
HP Pavilion Notebook - 14-ab019tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab019tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab020tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab020tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab021tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab021tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab022tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab022tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab023tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab023tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab024tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab024tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab025tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab025tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab026tu
HP Pavilion Notebook - 14-ab026tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab027tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab028tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab030tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab031tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab033tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab034tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab035tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab036tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab037tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab038tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab039tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab040tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab041tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab042tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab043tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab044tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab046tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab047tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab048tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab049tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab050tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab051tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab052tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab053tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab054ca (ENERGY STAR)
HP Pavilion Notebook - 14-ab054tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab055tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab056tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab057ca (ENERGY STAR)
HP Pavilion Notebook - 14-ab058tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab059tx
HP Pavilion Notebook - 14-ab066us (ENERGY STAR)
HP Pavilion Notebook - 14t-ab000 CTO (ENERGY STAR)
HP Pavilion Notebook - 14t-ab000 CTO
etc..
HP Pavilion 15-ab000 Notebook PC series
HP Pavilion Notebook - 15-ab033tu
HP Pavilion Notebook - 15-ab034tu

HP Notebook - 15-ac001tx

HP Pavilion Notebook - 15-ab070tx
etc..

HP Pavilion 14-ab000 Notebook PC series (Touch)

HP Pavilion Notebook - 14-ab045tx (Touch)
HP Pavilion Notebook - 14-ab084ca (Touch) (ENERGY STAR)
HP Pavilion Notebook - 14t-ab000 CTO (Touch)

BIOS BID 08092 F03
 

Download list

08092F03.rar
4.1 MB · Views: 451

Last edited:
  • Like
Reactions: yazar

ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
HP 15-ac000 Notebook PC series
HP Notebook - 15-ac058tu
HP Notebook - 15-ac000nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac000ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac000nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac000nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac000nk
HP Notebook - 15-ac000nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac000ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001nh
HP Notebook - 15-ac001nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001nj (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001nm
HP Notebook - 15-ac001nq
HP Notebook - 15-ac001nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001nu
HP Notebook - 15-ac001nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac001nx
HP Notebook - 15-ac001tu
HP Notebook - 15-ac001tx
HP Notebook - 15-ac001ur
HP Notebook - 15-ac002nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002nh
HP Notebook - 15-ac002nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002nj (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002nk
HP Notebook - 15-ac002nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002nm
HP Notebook - 15-ac002nq
HP Notebook - 15-ac002nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002nz (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac002tu
HP Notebook - 15-ac002tx
HP Notebook - 15-ac002ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003nj (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003nm
HP Notebook - 15-ac003nq
HP Notebook - 15-ac003ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003nt
HP Notebook - 15-ac003nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac003tu
HP Notebook - 15-ac003tx
HP Notebook - 15-ac003ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004nh
HP Notebook - 15-ac004nk
HP Notebook - 15-ac004nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004nm
HP Notebook - 15-ac004nq
HP Notebook - 15-ac004ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac004tu
HP Notebook - 15-ac004tx
HP Notebook - 15-ac004ur
HP Notebook - 15-ac005na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005nk
HP Notebook - 15-ac005nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005np (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005nu
HP Notebook - 15-ac005nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac005tu
HP Notebook - 15-ac005tx
HP Notebook - 15-ac005ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006nj (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006nk (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006nm
HP Notebook - 15-ac006nq
HP Notebook - 15-ac006ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac006nu
HP Notebook - 15-ac006tu
HP Notebook - 15-ac006tx
HP Notebook - 15-ac006ur
HP Notebook - 15-ac007nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac007ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac007nia
HP Notebook - 15-ac007nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac007nq
HP Notebook - 15-ac007ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac007nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac007nu
HP Notebook - 15-ac007nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac007nz (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac007tu
HP Notebook - 15-ac007tx
HP Notebook - 15-ac007ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008nk
HP Notebook - 15-ac008nm
HP Notebook - 15-ac008np (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008nu
HP Notebook - 15-ac008nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac008tu
HP Notebook - 15-ac008tx
HP Notebook - 15-ac008ur
HP Notebook - 15-ac009na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac009ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac009nia
HP Notebook - 15-ac009nk
HP Notebook - 15-ac009nm
HP Notebook - 15-ac009np (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac009ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac009nu
HP Notebook - 15-ac009tu
HP Notebook - 15-ac009tx
HP Notebook - 15-ac009ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010nd (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010nk
HP Notebook - 15-ac010np (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010nu
HP Notebook - 15-ac010nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac010tu
HP Notebook - 15-ac010tx
HP Notebook - 15-ac010ur
HP Notebook - 15-ac011ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac011nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac011nia
HP Notebook - 15-ac011nk (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac011nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac011ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac011nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac011nu
HP Notebook - 15-ac011nv (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac011tu
HP Notebook - 15-ac011tx
HP Notebook - 15-ac011ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012nk (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012nu
HP Notebook - 15-ac012nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac012tu
HP Notebook - 15-ac012tx
HP Notebook - 15-ac012ur
HP Notebook - 15-ac013ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013nk (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013nu
HP Notebook - 15-ac013nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac013tu
HP Notebook - 15-ac013tx
HP Notebook - 15-ac013ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014nk (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014np (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014nu
HP Notebook - 15-ac014nz (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac014tu
HP Notebook - 15-ac014tx
HP Notebook - 15-ac014ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac015nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac015nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac015nk
HP Notebook - 15-ac015nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac015nt (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac015tu
HP Notebook - 15-ac015tx
HP Notebook - 15-ac015ur
HP Notebook - 15-ac016ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac016nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac016ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac016nt
HP Notebook - 15-ac016tu
HP Notebook - 15-ac016tx
HP Notebook - 15-ac016ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac017na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac017nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac017nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac017ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac017tu
HP Notebook - 15-ac017tx
HP Notebook - 15-ac017ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac018ca (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac018na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac018ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac018np (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac018ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac018nt
HP Notebook - 15-ac018tu
HP Notebook - 15-ac018tx
HP Notebook - 15-ac019na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac019nf (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac019np (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac019ns (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac019nt
HP Notebook - 15-ac019tu
HP Notebook - 15-ac019tx
HP Notebook - 15-ac019ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac020ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac020na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac020nd (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac020ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac020nk
HP Notebook - 15-ac020nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac020nt
HP Notebook - 15-ac020nx
HP Notebook - 15-ac020tx
HP Notebook - 15-ac020ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac021ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac021dx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac021na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac021nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac021nk
HP Notebook - 15-ac021nt
HP Notebook - 15-ac021nx
HP Notebook - 15-ac021tu
HP Notebook - 15-ac021tx
HP Notebook - 15-ac021ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac022ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac022na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac022nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac022ne
HP Notebook - 15-ac022nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac022nm
HP Notebook - 15-ac022tx
HP Notebook - 15-ac022ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac023ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac023na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac023ne
HP Notebook - 15-ac023nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac023nm (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac023tx
HP Notebook - 15-ac023ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac024ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac024na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac024nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac024nm (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac024nx
HP Notebook - 15-ac024tx
HP Notebook - 15-ac025ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac025ne
HP Notebook - 15-ac025nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac025nm
HP Notebook - 15-ac025nx
HP Notebook - 15-ac025tu
HP Notebook - 15-ac025tx
HP Notebook - 15-ac026ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac026nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac026tu
HP Notebook - 15-ac026tx
HP Notebook - 15-ac027ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac027ne
HP Notebook - 15-ac027nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac027tu
HP Notebook - 15-ac027tx
HP Notebook - 15-ac028ca (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac028ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac028ne
HP Notebook - 15-ac028nx
HP Notebook - 15-ac028tu
HP Notebook - 15-ac028tx
HP Notebook - 15-ac029ds (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac029na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac029ne
HP Notebook - 15-ac029nx
HP Notebook - 15-ac029tu
HP Notebook - 15-ac029tx
HP Notebook - 15-ac029ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac030na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac030nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac030nd (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac030ne
HP Notebook - 15-ac030no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac030nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac030tu
HP Notebook - 15-ac030tx
HP Notebook - 15-ac030ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac031nb (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac031nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac031ne
HP Notebook - 15-ac031ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac031no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac031tu
HP Notebook - 15-ac031tx
HP Notebook - 15-ac032na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac032nb (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac032nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac032ne
HP Notebook - 15-ac032ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac032no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac032nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac032tu
HP Notebook - 15-ac032tx
HP Notebook - 15-ac033na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac033nb (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac033nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac033ne
HP Notebook - 15-ac033no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac033nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac033tu
HP Notebook - 15-ac033tx
HP Notebook - 15-ac034nb (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac034nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac034ne
HP Notebook - 15-ac034nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac034no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac034nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac034tu
HP Notebook - 15-ac034tx
HP Notebook - 15-ac035nb (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac035nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac035ne
HP Notebook - 15-ac035tu
HP Notebook - 15-ac035tx
HP Notebook - 15-ac036na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac036nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac036ne
HP Notebook - 15-ac036tu
HP Notebook - 15-ac036tx
HP Notebook - 15-ac037cl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac037nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac037ne
HP Notebook - 15-ac037nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac037nz (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac037tu
HP Notebook - 15-ac037tx
HP Notebook - 15-ac038nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac038ne
HP Notebook - 15-ac038tu
HP Notebook - 15-ac038tx
HP Notebook - 15-ac039na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac039nc (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac039ne
HP Notebook - 15-ac039nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac039tu
HP Notebook - 15-ac039tx
HP Notebook - 15-ac039ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac040na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac040nd (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac040ne
HP Notebook - 15-ac040nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac040no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac040nx
HP Notebook - 15-ac040tu
HP Notebook - 15-ac040tx
HP Notebook - 15-ac040ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac041na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac041ne
HP Notebook - 15-ac041nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac041no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac041nx
HP Notebook - 15-ac041tu
HP Notebook - 15-ac041tx
HP Notebook - 15-ac041ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac042na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac042ne
HP Notebook - 15-ac042nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac042tu
HP Notebook - 15-ac042tx
HP Notebook - 15-ac042ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac043na (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac043ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac043no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac043tu
HP Notebook - 15-ac043tx
HP Notebook - 15-ac043ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac044ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac044nia
HP Notebook - 15-ac044tu
HP Notebook - 15-ac044tx
HP Notebook - 15-ac045ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac045tu
HP Notebook - 15-ac045tx
HP Notebook - 15-ac045ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac046ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac046tu
HP Notebook - 15-ac046tx
HP Notebook - 15-ac047ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac047tu
HP Notebook - 15-ac047tx
HP Notebook - 15-ac048ca (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac048ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac048tu
HP Notebook - 15-ac048tx
HP Notebook - 15-ac048ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac049nb (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac049ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac049tu
HP Notebook - 15-ac049tx
HP Notebook - 15-ac049ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac050nb (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac050nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac050tu
HP Notebook - 15-ac050tx
HP Notebook - 15-ac050ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac051tu
HP Notebook - 15-ac051tx
HP Notebook - 15-ac051ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac052nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac052tu
HP Notebook - 15-ac052tx
HP Notebook - 15-ac052ur (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac053nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac053tu
HP Notebook - 15-ac053tx
HP Notebook - 15-ac054tu
HP Notebook - 15-ac054tx
HP Notebook - 15-ac054ur
HP Notebook - 15-ac055ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac055nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac055tu
HP Notebook - 15-ac055tx
HP Notebook - 15-ac056tu
HP Notebook - 15-ac056tx
HP Notebook - 15-ac056ur
HP Notebook - 15-ac057tu
HP Notebook - 15-ac057ur
HP Notebook - 15-ac058ne (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac058nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac058tu
HP Notebook - 15-ac058tx
HP Notebook - 15-ac059nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac059tu
HP Notebook - 15-ac059tx
HP Notebook - 15-ac060nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac060tu
HP Notebook - 15-ac060tx
HP Notebook - 15-ac060ur
HP Notebook - 15-ac061nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac061nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac061tu
HP Notebook - 15-ac061tx
HP Notebook - 15-ac062tu
HP Notebook - 15-ac062tx
HP Notebook - 15-ac063nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac063nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac063tu
HP Notebook - 15-ac063tx
HP Notebook - 15-ac064tu
HP Notebook - 15-ac064tx
HP Notebook - 15-ac065nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac065nx
HP Notebook - 15-ac065tu
HP Notebook - 15-ac065tx
HP Notebook - 15-ac066nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac066tu
HP Notebook - 15-ac066tx
HP Notebook - 15-ac066ur
HP Notebook - 15-ac067tu
HP Notebook - 15-ac067tx
HP Notebook - 15-ac068nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac068tu
HP Notebook - 15-ac068tx
HP Notebook - 15-ac069nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac069tu
HP Notebook - 15-ac069tx
HP Notebook - 15-ac070tu
HP Notebook - 15-ac070tx
HP Notebook - 15-ac071no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac071nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac071tu
HP Notebook - 15-ac071tx
HP Notebook - 15-ac072nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac072no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac072nw (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac072tu
HP Notebook - 15-ac072tx
HP Notebook - 15-ac073no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac073nx
HP Notebook - 15-ac073tu
HP Notebook - 15-ac073tx
HP Notebook - 15-ac074nx
HP Notebook - 15-ac074tu
HP Notebook - 15-ac074tx
HP Notebook - 15-ac075tu
HP Notebook - 15-ac075tx
HP Notebook - 15-ac076nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac076nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac076tu
HP Notebook - 15-ac076tx
HP Notebook - 15-ac077ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac077tu
HP Notebook - 15-ac077tx
HP Notebook - 15-ac078nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac078nr (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac078nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac078tu
HP Notebook - 15-ac078tx
HP Notebook - 15-ac079nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac079tu
HP Notebook - 15-ac079tx
HP Notebook - 15-ac080nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac080tu
HP Notebook - 15-ac080tx
HP Notebook - 15-ac081nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac081tu
HP Notebook - 15-ac081tx
HP Notebook - 15-ac082nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac082tu
HP Notebook - 15-ac082tx
HP Notebook - 15-ac083nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac083tu
HP Notebook - 15-ac083tx
HP Notebook - 15-ac084nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac084tu
HP Notebook - 15-ac085nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac085no (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac085tu
HP Notebook - 15-ac086nx
HP Notebook - 15-ac086tu
HP Notebook - 15-ac087nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac087nx
HP Notebook - 15-ac087tu
HP Notebook - 15-ac088nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac088nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac088tu
HP Notebook - 15-ac089nl (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac089tu
HP Notebook - 15-ac090nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac090tu
HP Notebook - 15-ac091ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac091tu
HP Notebook - 15-ac092ng (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac092nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac092tu
HP Notebook - 15-ac093tu
HP Notebook - 15-ac094nia (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac094nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac094tu
HP Notebook - 15-ac095nia
HP Notebook - 15-ac095nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac095tu
HP Notebook - 15-ac096nia
HP Notebook - 15-ac096nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac096tu
HP Notebook - 15-ac097nia
HP Notebook - 15-ac097nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac097tu
HP Notebook - 15-ac098nia
HP Notebook - 15-ac098nx (ENERGY STAR)
HP Notebook - 15-ac098tu
HP Notebook - 15-ac099nia
HP Notebook - 15-ac099tu
HP Notebook - 15t-ac000 CTO (ENERGY STAR)
HP 15-ac000 Notebook PC series (Touch)
HP Notebook - 15t-ac000 CTO (Touch)
HP Notebook - 15t-ac000 CTO (Touch) (ENERGY STAR)


BIOS BID080C1 & 080C6
F.0C Rev.A
 

Download list

080C1.rar
4.3 MB · Views: 478

080C6.rar
3.3 MB · Views: 458

Last edited:

ThienBui

Techniques
Supporter
Dec 13, 2013
186,383
12,658
vinafix.com
HP ProBook 440 G2 Base Model Notebook PC
HP ProBook 440 G2 Notebook PC
HP ProBook 440 G2 Notebook PC (ENERGY STAR)
BIOS Ver: 01.12 Rev.A
M73_0112
M74_0112

Request backup bios old.
 
Last edited:

Latest posts