What's new

ThienBui

Techniques
Supporter
Toppic này sẽ đăng tất cả BIOS Laptop HP theo model ( VD: 11-D002TU ) khi search trong toppic này các bạn search theo model sẽ có kết quả chuẩn nhất, mình sẽ cố gắng Clear ME trong khả năng có thể, bạn nào cần gấp đừng ngại gửi yêu cầu ngay tại đây:
Note: - Yêu Clear ME cần cung cấp các thông tin sau:
Model vi dụ: HP 11-D002TU

How do I find my product name / number?

Máy có mấy BIOS và số MB, máy chạy Chipset gì HM55, HM65..etc ( Nếu có thể cung cấp thêm số BID của BIOS thì càng tốt ). Có càng nhiều thông tin càng tốt.
-- Để lấy được BID của BIOS bạn mở file BIOS bằng phần mềm máy nạp ROM kéo xuông cuối cùng sẽ nhìn thấy số ID. ( cúng có model số BID ở khoảng giữa source BIOS :D )

BID.PNG
$BID0220D là số BID, F39 là số phiên bản.
Số này cúng có thể tìm thấy đằng sau máy thường ở dưới khay PIN.

TL866:
1.
TL1.PNG
2. TL2.PNG


BID 01646 .F19


Model:
Những model đặt theo series như sau sẽ dùng chung BIOS tuy nhiên sẽ có 2 bản UMA và DIS được phân biệt bằng số BID.

Vi dụ:
HP Pavilion 15-p000 series
HP 14-ac000 series
HP 14-r200 series
chú ý 15-p, 14-p hoặc 14-ac hoặc 14-r quan trọng số này quyết định model có cùng series và chung BIOS. 000 là số tùy chon có thể khác không quan tâm đến 2 hoặc 3 số cuối khi lấy BIOS tại Vinafix.vn. ( *Thông tin này chỉ áp dụng tại vinafix.vn )


Best Regard's
 
Last edited:
HP Pavilion dv6-1120er AMD Quanta UT1A
HP Pavilion dv6-1050en intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1125er intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1205er intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1210er intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1210sr intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1211er AMD Quanta UT1A
HP Pavilion dv6-1215er AMD Quanta UT1A
HP Pavilion dv6-1216er intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1217er intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1220er intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1225er AMD Quanta UT1A
HP Pavilion dv6-1229er intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1230er intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1234nr intel Quanta UT3
HP Pavilion dv6-1299er AMD Quanta UT1A
HP Pavilion dv6-1310er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1315er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1316er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1317er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1319er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1323er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1325er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1330er AMD, Intel Quanta UT1, UT2, UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1410er intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1438er intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1439er intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1445er intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1450er intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-1460er intel Quanta UT3, UT5
HP Pavilion dv6-2014er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2015er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2017er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2019er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2020er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2021er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2022er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2025er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2030er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2035er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2040er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2055er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2090er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2105er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2106er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2109er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2110er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2111er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2112er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2114er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2115er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2116er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2117er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2120er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2121er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2122er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2125er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2130er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2135er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-2140er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2145er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2146er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2146sr intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2150er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2155er intel Quanta UP6
HP Pavilion dv6-2160er AMD Quanta UT1,UT2
HP Pavilion dv6-3010er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3015sr intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3016er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3020er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3022sr intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3025er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3026er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3030er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3035er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3040er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3055sr AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3056er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3057er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3060er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3064er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3065er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3070er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3072er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3075er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3080er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3082sr AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3085er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3090er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3101er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3102er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3103er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3104er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3105er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3106er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3107er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3108er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3109er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3110er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3111er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3121er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3122er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3123er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3124er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3125er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3126er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3150sr intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3151er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3152er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3153er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3154er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3155sr intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3170sr AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3171sr AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3172sr AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3173er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3174er AMD Quanta LX8,LX9
HP Pavilion dv6-3298er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3299er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3300er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3301er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3302er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3304er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3305er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3327sr intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3328sr intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-3332er intel QUANTA LX6
HP Pavilion dv6-6002er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6029er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6029sr AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6030er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6031er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6032er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6050er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6051er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6077er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6078er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6079er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6080er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6101er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6102er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6103er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6106er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6129er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6130er AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
HP Pavilion dv6-6150er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6150sr intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6151er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6152er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6153er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6153sr intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6158er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6159er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6160er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6169er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6175sr intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6176er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6179er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6182er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
HP Pavilion dv6-6b00er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b01er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b01sr AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b02er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b02sr AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b03er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b04er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b06er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b10er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
HP Pavilion dv6-6b50er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b51er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b52er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b53er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b54er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b55er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b56er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b57er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b58er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b63er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b65er intel Wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0
HP Pavilion dv7-6b03er Wistron 55.4RP01.091G
 
HP cung cấp một loại tên model gần bàn phím máy tính xách tay hoặc màn hình, nhưng tên này hoặc số đó có thể không đủ để đạt được hỗ trợ cho máy tính của bạn. Những tên hoặc số thường đại diện cho một loạt nhiều máy tính xách tay có vẻ tương tự, nhưng có các tùy chọn và các bộ phận khác nhau . Ví dụ, HP đã sản xuất hơn một trăm loại model máy tính xách tay G62 trong đó các cấu hình khác nhau, chẳng hạn như G62-340-Mỹ và các model G62-465DX.

Figure : On the back of a notebook
6861b5c121e2dd18a62f987b14a9b3e1.jpg


Figure : Inside the battery compartment
341807299bd0a669ac487b8754fdd268.jpg


Figure : Under a cover on the back of the notebook
2450777be7fbde36e60923375c3b7f22.jpgMotherboard

6050A2498701
6050A2498701.png

Y11A
Y11A.png

R62
R62.pngsupport.hp.com
 
Compaq Presario CQ40-500 Notebook PC series
Compaq Presario CQ40-500LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-501AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-501TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-502AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-502LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-502TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-503AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-503TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-504AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-504AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-504LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-506AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-506AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-506TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-507AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-507AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-508AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-508AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-508TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-509AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-509AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-509TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-510AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-510AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-510TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-511AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-511TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-511TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-513AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-513TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-513TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-514AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-514TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-514TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-516AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-516TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-516TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-517TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-517TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-518AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-518AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-518TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-519TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-519TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-522TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-522TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-523TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-523TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-524AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-525AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-525LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-525TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-526TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-526TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-527TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-527TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-528TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-528TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-529TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-530TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-530TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-531TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-532TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-532TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-533TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-533TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-534TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-535TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-536TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-537TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-538TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-538TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-539TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-540TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-541TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-541TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-542TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-543TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-545TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-551TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-553TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-555TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-556TU Notebook BIOS
 
Compaq Presario CQ40-500 Notebook PC series
Compaq Presario CQ40-500LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-501AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-501TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-502AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-502LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-502TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-503AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-503TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-504AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-504AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-504LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-505TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-506AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-506AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-506TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-507AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-507AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-508AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-508AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-508TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-509AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-509AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-509TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-510AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-510AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-510TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-511AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-511TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-511TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-512TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-513AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-513TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-513TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-514AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-514TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-514TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-515TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-516AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-516TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-516TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-517TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-517TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-518AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-518AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-518TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-519TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-519TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-520TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-521TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-522TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-522TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-523TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-523TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-524AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-525AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-525LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-525TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-526TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-526TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-527TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-527TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-528TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-528TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-529TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-530TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-530TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-531TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-532TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-532TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-533TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-533TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-534TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-535TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-536TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-537TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-538TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-538TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-539TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-540TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-541TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-541TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-542TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-543TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-545TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-551TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-553TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-555TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-556TU Notebook BIOS
 
Compaq Presario CQ40-600 Notebook PC series
Compaq Presario CQ40-600LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-601AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-601TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-601TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-602LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-602TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-602TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-603AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-603TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-603TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-604TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-604TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-605LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-605TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-605TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-606AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-606AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-606TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-607AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-607AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-608AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-609AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-609TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-609TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-610TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-610TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-611AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-611AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-611BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-611TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-611TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-612AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-612BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-612TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-613AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-613AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-613TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-613TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-614AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-614BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-614TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-614TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-615TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-615TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-616TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-616TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-617AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-617AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-617TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-618AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-618TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-619AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-619TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-619TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-620AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-620AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-620LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-620TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-621AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-621AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-621LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-621TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-621TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-622AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-622AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-622BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-622TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-623AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-623AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-623TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-624AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-624AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-624LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-624TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-624TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-625AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-625TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-626AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-626AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-626LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-626TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-626TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-627AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-627LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-627TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-628TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-629TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-630LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-630TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-630TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-631TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-632TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-632TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-633TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-634TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-635TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-636TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-636TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-637TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-637TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-638TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-639TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-639TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-640TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-641TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-641TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-642TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-643TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-645TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-647TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-648TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-653TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-654TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-655TU Notebook BIOS
 
Compaq Presario CQ40-700 Notebook PC series
Compaq Presario CQ40-722TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-719TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-709TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-747TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-716TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-708TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-705TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-737TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-717TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-721TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-731TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-729TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-720TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-727TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-704TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-716TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-711TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-715TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-704TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-713BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-713TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-718TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-746TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-730TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-709TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-705LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-715TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-748TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-707TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-701TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-713TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-740BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-733TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-702TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-719TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-736TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-732TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-723TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-743TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-724TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-741TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-711BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-725TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-744TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-705TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-706TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-745TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-718TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-738TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-714TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-710BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-740TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-710TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-703TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-726TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-712TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-714TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-734TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-735TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-702LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-712BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-707TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-717TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-742TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-712TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-703TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-714BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-739TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-728TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-708TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-711TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-700LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-710TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ40-706TX Notebook BIOS
 
Compaq Presario CQ42-100 Notebook PC series
Compaq Presario CQ42-101TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-102TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-103TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-104TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-105TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-106TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-107TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-108TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-109TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-110TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-111TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-112TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-113TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-114TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-115TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-116TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-117TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-118TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-119TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-120TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-121LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-121TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-122LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-122TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-123LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-123TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-124LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-124TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-125LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-125TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-126LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-126TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-127TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-128TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-129TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-130TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-131TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-132TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-133TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-134TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-135TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-136TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-137TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-138TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-139TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-140TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-151TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-151TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-152TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-152TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-153TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-153TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-154TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-154TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-155TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-155TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-156TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-156TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-157TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-157TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-158TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-158TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-159TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-159TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-160TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-160TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-161TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-161TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-162TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-162TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-163TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-163TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-164TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-164TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-165TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-165TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-166TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-166TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-167TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-167TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-168TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-168TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-169TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-169TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-170TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-170TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-171TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-171TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-172TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-172TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-173TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-173TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-174TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-174TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-175TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-175TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-176TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-176TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-177TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-178TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-179TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-180TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-181TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-182TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-183TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-184TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-185TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-186TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-187TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-188TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-189TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-190TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-191TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-192TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-193TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-194TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-195TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-196TX Notebook BIOS
 
Compaq Presario CQ42-200 Notebook PC series
Compaq Presario CQ42-200LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-201AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-201AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-201TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-202AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-202AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-202LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-202TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-203AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-203AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-203LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-203TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-204AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-204AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-204TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-205AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-205AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-205LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-205TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-206AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-206AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-206TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-207AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-207AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-207LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-207TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-208AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-208AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-208LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-208TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-209AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-209AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-209TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-210AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-210AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-210TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-211AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-211AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-211BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-211TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-212AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-212AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-212BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-212TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-213AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-213AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-213BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-213TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-214AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-214AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-214TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-215AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-215TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-216AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-216TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-217AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-217TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-218AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-218TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-219AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-219TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-220AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-220BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-220TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-221AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-221TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-222AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-222TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-223AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-223LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-223TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-224AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-224LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-224TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-225AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-225LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-225TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-226AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-226TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-227AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-227TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-228AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-228LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-228TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-229AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-229TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-230AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-230TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-231AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-231TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-232AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-232TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-233AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-233TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-234AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-234TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-235TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-251TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-251TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-251VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-252TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-252TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-252VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-253TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-253TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-253VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-254TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-254TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-254VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-255TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-255TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-255VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-256TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-256TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-256VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-257TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-257TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-257VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-258TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-258TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-258VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-259TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-259TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-259VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-260TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-260TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-261TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-261TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-261VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-262TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-262TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-262VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-263TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-263TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-263VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-264TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-264TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-264VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-265TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-265TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-265VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-266TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-266TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-266VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-267TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-267TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-267VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-268TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-268TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-268VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-269TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-269TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-269VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-270TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-270TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-270VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-271TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-271TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-271VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-272TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-272TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-272VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-273TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-273TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-273VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-274TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-274TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-274VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-275TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-275TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-275VX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-276TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-276TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-277TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-277TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-278TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-278TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-279TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-279TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-280TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-280TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-281TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-281TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-282TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-283TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-283TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-284TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-284TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-285TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-285TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-286TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-287TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-288TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-289TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-290TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-291TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-292TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-293TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-294TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-295TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-296TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-297TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-298TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-299TX Notebook BIOS
 
Compaq Presario CQ42-300 Notebook PC series
Compaq Presario CQ42-328LA Notebook PC
Compaq Presario CQ42-353TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-302AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-353TX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-357TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-311AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-310AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-352TX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-365TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-305TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-354TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-306TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-305AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-355TX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-309AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-309AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-312AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-351TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-352TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-320CA Notebook PC
Compaq Presario CQ42-303AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-306AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-370TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-360TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-356TX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-302TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-304TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-305AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-368TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-301AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-351TX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-302AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-354TX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-363TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-307AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-310AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-306AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-301TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-367TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-303TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-303LA Notebook PC
Compaq Presario CQ42-304AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-362TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-303AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-356TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-369TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-371TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-313AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-359TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-304AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-314AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-361TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-311AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-372TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-313AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-308AX Notebook PC
Compaq Presario CQ42-312AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-307AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-308AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-315AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-301AU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-358TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-355TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-366TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-364TU Notebook PC
Compaq Presario CQ42-324LA Notebook PC
 
Compaq Presario CQ42-400 Notebook PC series
Compaq Presario CQ42-468TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-452TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-460TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-404AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-455TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-458TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-465TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-402AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-404TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-453TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-403AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-402AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-401AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-469TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-408LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-467TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-464TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-450TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-400AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-400TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-459TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-450TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-402TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-457TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-405AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-456TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-470TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-403AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-462TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-466TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-454TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-401TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-400AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-471TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-463TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-404AX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-451TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-461TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ42-401AU Notebook BIOS
 
Compaq Presario CQ43-100 Notebook PC series
Compaq Presario CQ43-172LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-171LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-170LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-114TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-105TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-102TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-160LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-101AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-111TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-116TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-174LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-101TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-173LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-107TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-103TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-176LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-109TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-175LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-106TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-102AU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-104TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-103TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-163LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-113BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-177LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-178LA Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-101TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-111BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-113TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-115TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-112TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-112BR Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-102TX Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-110TU Notebook BIOS
Compaq Presario CQ43-108TU Notebook BIOS
 
Back
Top