What's new

Tips & Guides

Guide Unlock Toshiba via Response Code ThienBui
How to delete a BIOS Password with the Challenge and Response Code.
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
180
Updated
EC, IO (super IO), KBC have the same name
5.00 star(s) 2 ratings
Updated
ITE connect and Programming ThienBui
ECROM ITE write, Programming.
5.00 star(s) 5 ratings
Updated
Setup PIN EC KB9012 với RT809F ThienBui
Kết nối chân để nạp ROM EC KB9012 bằng máy RT809F.
5.00 star(s) 4 ratings
Updated
Tìm hiểu một số nhà sản xuất Laptop OEM và cách đọc mã Motherboard.
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Khái niệm nguồn thứ cấp Laptop Notebook P
Các mạch nguồn thức cấp trong laptop computer.
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Battery Charger BQ24740  Laptop Notebook P
Phân tích mạch điều khiển xạc Pin
5.00 star(s) 2 ratings
Updated
Nguyên lý hoạt động và sửa chữa cao áp laptop notebook P
5.00 star(s) 2 ratings
Updated
IC RT8205C 3V/5V  Notebook Computer ThienBui
Mô tả các chân chức năng IC RT8205C.
5.00 star(s) 2 ratings
Updated
Tìm hiểu Chip VIDEO trên Laptop Notebook P
5.00 star(s) 2 ratings
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Tìm hiểu về màn hình Laptop Notebook P
Kiến thức về màn hình LCD của Laptop
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Laptop Sound - Audio Amply P
Nguyên lý và sửa chữa khối đường tiếng - Sound - Audio Amply.
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
giới thiệu Fire Strike Ultra benchmark 4K
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Hướng dẫn sử dụng GPU-Z P
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Cách kiểm tra thông số Card màn hình P
Giới thiệu cách kiểm tra thông số của một card màn hình
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Back
Top