What's new

BIOS inspiron 15 5510 203067-1

file này build vẫn mất nguồn U ad
ko phải cứ builds là nó chạy
mình nói rồi chính nó đang bị như vậy thì builds nó cũng y như vậy thôi

khi nào có BIOS khác lên mà có lỗi vặt khác khi đó mới builds
 

Latest posts

Back
Top