What's new

BIOS inspiron 15 5510 203067-1

file này của em chạy mỗi bằng pin không sạc được anh có flie khác không anh . em vừa làm file anh gửi mà nó koh chạy pin thì vừa dùng hết mất rồi :) anh giúp em flie koh với ạ , em cảm ơn
 
A fix giúp em file này với nhé, đây là file gốc của máy.
File này em nhờ a build rồi nhưng post nhầm sang mã máy khác, nạp file build xong vẫn ăn dòng như vậy.
File kích nguồn ăn dòng 0.1A,
Em nạp thử 2 file-
inspiron 15 5510 203067-1
BIOS
bên trên đều ăn dòng dao đọng 0,7 - 0,9A nhưng không lên hình.
A Giúp em với nhé, em cảm ơn !!!
 

Download list


A fix giúp em file này với nhé, đây là file gốc của máy.
File này em nhờ a build rồi nhưng post nhầm sang mã máy khác, nạp file build xong vẫn ăn dòng như vậy.
File kích nguồn ăn dòng 0.1A,
Em nạp thử 2 file-

bên trên đều ăn dòng dao đọng 0,7 - 0,9A nhưng không lên hình.
A Giúp em với nhé, em cảm ơn !!!
 

Download list

builds7323.zip
12.5 MB · Views: 31

Em nạp mấy file bên trên dòng đều dao động 0,7 -0,9A. Đèn nháy 3 đèn vàng 6 đèn trắng !
A giúp em với, em cảm ơn !
 
Back
Top