1. Contact me when urgent support is needed.
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix
  Dismiss Notice

Acer BIOS

Discussion in 'BIOS Laptop' started by ThienBui, Jul 22, 2015.

Acer BIOS 3.6 5 19votes
3.6/5, 19 votes

 1. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  Acer BIOS:
  Toppic tổng hợp và support BIOS Laptop model Acer và Clear ME theo yêu cầu.
  >> Intel ME Region là gì?
  Ngoài những BIOS đã có trong bộ siêu tập của Vinafix.vn các bạn có yếu cầu BIOS với các model mới thì cần cung cấp thông tin chi tiết máy và Motherboard và cần cung cấp luôn Source BIOS backup ( BIOS Backup old error ) cũ lỗi từ model mà bạn yêu cầu BIOS mới. Bời vì model của Acer thì nhiều vô kể nhưng BIOS thì chung rất nhiều ngoài tìm theo model các bạn cúng có thể tìm kiếm theo *BID của BIOS.

  How do I find my serial number / SNID?

  TravelMate P643-M - P643-MG - P643-V
  TravelMate P653-M - P653-MG - P653-V

  https://vinafix.com/threads/travelmate-p643-m-p643-mg-p643-v-bios.16618/

  TravelMate P633-V - P633-M
  https://vinafix.com/threads/travelmate-p633-v-p633-m-11313.16617/

  Acer-Gateway - TravelMate P633-V - P633-M 11313

  BIOS TravelMate P633-V - P633-M BIOS QUBIV114
  vinafix.com


  Acer TravelMate X313-E X313-M BAT10_CY EE3A HM77
  https://vinafix.com/threads/acer-travelmate-x313-e-x313-m-bat10_cy-ee3a.16567/

  Acer-Gateway - Acer TravelMate X313-E X313-M BAT10_CY EE3A

  BIOS Acer TravelMate X313-E X313-M BAT10_CY EE3A HM77
  vinafix.com


  TravelMate P645-S P645-SG LA-B731P BAD40_BW
  https://vinafix.com/threads/travelmate-p645-s-p645-sg-la-b731p.16566/

  Acer-Gateway - TravelMate P645-S P645-SG LA-B731P

  TravelMate P645-S P645-SG LA-B731P BAD40_BW
  vinafix.com


  ACER V3-771G-9456 VA70 VG70 REV:2.1
  https://vinafix.com/threads/acer-v3-771g-9456-va70-vg70-rev-2-1.15466/

  Acer-Gateway - ACER V3-771G-9456 VA70 VG70 REV:2.1

  ACER V3-771G-9456 VA70 VG70 MAIN BOARD REV:2.1 E1-771G [ATTACH]
  vinafix.com


  ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB)
  https://vinafix.com/threads/aspire-7540g-09243-1.16525/

  Acer-Gateway - ASPIRE 7540G - 09243-1

  ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB)
  vinafix.com


  Aspire series:
  Aspire M3-481
  Aspire M3-481G
  Aspire M3-580
  Aspire M3-580G
  Aspire M3-581G
  Aspire M3-581PT
  Aspire M3-581PTG
  Aspire M3-581T
  Aspire M3-581TG
  Aspire M5-481
  Aspire M5-481G
  Aspire M5-481PT
  Aspire M5-481PTG
  Aspire M5-481T
  Aspire M5-481TG
  Aspire M5-581G
  Aspire M5-581T
  Aspire M5-581TG
  Aspire M5-582PT
  Aspire M5-583P
  Aspire P3-131
  Aspire P3-171
  Aspire S3-331
  Aspire S3-371
  Aspire S3-391
  Aspire S3-392
  Aspire S3-392G
  Aspire S3-951
  Aspire S5-391
  Aspire S7-191
  Aspire S7-391
  Aspire S7-392
  Aspire S7-392 (InstantGo)
  Aspire S7-393
  Aspire V5-121
  Aspire V5-122P
  Aspire V5-123
  Aspire V5-131
  Aspire V5-132
  Aspire V5-132P
  Aspire V5-171
  Aspire V5-431
  Aspire V5-431G
  Aspire V5-431P
  Aspire V5-431PG
  Aspire V5-452G
  Aspire V5-452PG
  Aspire V5-471
  Aspire V5-471G
  Aspire V5-471P
  Aspire V5-471PG
  Aspire V5-472
  Aspire V5-472G
  Aspire V5-472P
  Aspire V5-472PG
  Aspire V5-473
  Aspire V5-473G
  Aspire V5-473P
  Aspire V5-473PG
  Aspire V5-531
  Aspire V5-531G
  Aspire V5-531P
  Aspire V5-531PG
  Aspire V5-551
  Aspire V5-551G
  Aspire V5-552
  Aspire V5-552G
  Aspire V5-552P
  Aspire V5-552PG
  Aspire V5-561
  Aspire V5-561G
  Aspire V5-561P
  Aspire V5-561PG
  Aspire V5-571
  Aspire V5-571G
  Aspire V5-571P
  Aspire V5-571PG
  Aspire V5-572
  Aspire V5-572G
  Aspire V5-572P
  Aspire V5-572PG
  Aspire V5-573
  Aspire V5-573G
  Aspire V5-573P
  Aspire V5-573PG
  Aspire V7-481
  Aspire V7-481G
  Aspire V7-481P
  Aspire V7-481PG
  Aspire V7-482P
  Aspire V7-482PG
  Aspire V7-581
  Aspire V7-581G
  Aspire V7-581P
  Aspire V7-581PG
  Aspire V7-582P - ZQR
  Aspire V7-582PG - ZQR
  Aspire 1200
  Aspire 1300
  Aspire 1350
  Aspire 1360
  Aspire 1400
  Aspire 1410 (11.6'')
  Aspire 1420P
  Aspire 1425P
  Aspire 1430
  Aspire 1430Z
  Aspire 1450
  Aspire 1500
  Aspire 1510
  Aspire 1520
  Aspire 1551
  Aspire 1600
  Aspire 1610
  Aspire 1620
  Aspire 1640
  Aspire 1640Z
  Aspire 1650
  Aspire 1650Z
  Aspire 1660
  Aspire 1670
  Aspire 1680
  Aspire 1690
  Aspire 1700
  Aspire 1710
  Aspire 1800
  Aspire 1810T
  Aspire 1810TZ
  Aspire 1820PT
  Aspire 1820PTZ
  Aspire 1825PT
  Aspire 1825PTZ
  Aspire 1830
  Aspire 1830T
  Aspire 1830TZ
  Aspire 1830Z
  Aspire 2000
  Aspire 2010
  Aspire 2020
  Aspire 2420
  Aspire 2430
  Aspire 2920
  Aspire 2920Z
  Aspire 2930
  Aspire 2930Z
  Aspire 3000
  Aspire 3020
  Aspire 3030
  Aspire 3040
  Aspire 3050
  Aspire 3100
  Aspire 3410
  Aspire 3410G
  Aspire 3500
  Aspire 3510
  Aspire 3600
  Aspire 3610
  Aspire 3610A
  Aspire 3620
  Aspire 3620A
  Aspire 3630
  Aspire 3640
  Aspire 3650
  Aspire 3660
  Aspire 3670
  Aspire 3680
  Aspire 3690
  Aspire 3750
  Aspire 3750G
  Aspire 3750Z
  Aspire 3750ZG
  Aspire 3810T
  Aspire 3810TG
  Aspire 3810TZ
  Aspire 3810TZG
  Aspire 3811TG
  Aspire 3811TZ
  Aspire 3811TZG
  Aspire 3820
  Aspire 3820G
  Aspire 3820T
  Aspire 3820TG
  Aspire 3820TZ
  Aspire 3820TZG
  Aspire 3820ZG
  Aspire 3830
  Aspire 3830G
  Aspire 3830T
  Aspire 3830TG
  Aspire 3935
  Aspire 4220
  Aspire 4230
  Aspire 4250
  Aspire 4251
  Aspire 4252
  Aspire 4253
  Aspire 4253G
  Aspire 4310
  Aspire 4315
  Aspire 4320
  Aspire 4330
  Aspire 4332
  Aspire 4333
  Aspire 4336
  Aspire 4339
  Aspire 4349
  Aspire 4350
  Aspire 4350G
  Aspire 4352
  Aspire 4352G
  Aspire 4410
  Aspire 4520
  Aspire 4520G
  Aspire 4530
  Aspire 4535
  Aspire 4535G
  Aspire 4540
  Aspire 4540G
  Aspire 4551
  Aspire 4551G
  Aspire 4552
  Aspire 4552G
  Aspire 4553
  Aspire 4553G
  Aspire 4560
  Aspire 4560G
  Aspire 4625
  Aspire 4625G
  Aspire 4710
  Aspire 4710G
  Aspire 4710Z
  Aspire 4710ZG
  Aspire 4715Z
  Aspire 4720
  Aspire 4720G
  Aspire 4720Z
  Aspire 4720ZG
  Aspire 4730
  Aspire 4730Z
  Aspire 4730ZG
  Aspire 4732Z
  Aspire 4733Z
  Aspire 4735Z
  Aspire 4735ZG
  Aspire 4736
  Aspire 4736G
  Aspire 4736Z
  Aspire 4736ZG
  Aspire 4738
  Aspire 4738G
  Aspire 4738Z
  Aspire 4738ZG
  Aspire 4739
  Aspire 4739Z
  Aspire 4740
  Aspire 4740G
  Aspire 4741
  Aspire 4741G
  Aspire 4741Z
  Aspire 4741ZG
  Aspire 4743
  Aspire 4743G
  Aspire 4743Z
  Aspire 4743ZG
  Aspire 4745
  Aspire 4745G
  Aspire 4745Z
  Aspire 4749
  Aspire 4749Z
  Aspire 4750
  Aspire 4750G
  Aspire 4750Z
  Aspire 4750ZG
  Aspire 4752
  Aspire 4752G
  Aspire 4752Z
  Aspire 4752ZG
  Aspire 4755
  Aspire 4755G
  Aspire 4810T
  Aspire 4810TG
  Aspire 4810TZ
  Aspire 4810TZG
  Aspire 4820
  Aspire 4820G
  Aspire 4820T
  Aspire 4820TG
  Aspire 4820TZ
  Aspire 4820TZG
  Aspire 4830
  Aspire 4830G
  Aspire 4830T
  Aspire 4830TG
  Aspire 4830Z
  Aspire 4920
  Aspire 4920G
  Aspire 4925
  Aspire 4925G
  Aspire 4930
  Aspire 4930G
  Aspire 4930ZG
  Aspire 4935
  Aspire 4935G
  Aspire 4937
  Aspire 4937G
  Aspire 5000
  Aspire 5010
  Aspire 5020
  Aspire 5030
  Aspire 5040
  Aspire 5050
  Aspire 5100
  Aspire 5110
  Aspire 5220
  Aspire 5230
  Aspire 5235
  Aspire 5250
  Aspire 5251
  Aspire 5252
  Aspire 5253
  Aspire 5253G
  Aspire 5310
  Aspire 5315
  Aspire 5320
  Aspire 5330
  Aspire 5332
  Aspire 5333
  Aspire 5334
  Aspire 5335
  Aspire 5336
  Aspire 5338
  Aspire 5342
  Aspire 5349
  Aspire 5350
  Aspire 5410
  Aspire 5500
  Aspire 5500Z
  Aspire 5510
  Aspire 5515
  Aspire 5516
  Aspire 5517
  Aspire 5520
  Aspire 5520G
  Aspire 5530
  Aspire 5530G
  Aspire 5532
  Aspire 5534
  Aspire 5535
  Aspire 5536
  Aspire 5536G
  Aspire 5538
  Aspire 5538G
  Aspire 5540
  Aspire 5541
  Aspire 5541G
  Aspire 5542
  Aspire 5542G
  Aspire 5550
  Aspire 5551
  Aspire 5551G
  Aspire 5552
  Aspire 5552G
  Aspire 5553
  Aspire 5553G
  Aspire 5560 (15'')
  Aspire 5560G
  Aspire 5570
  Aspire 5570Z
  Aspire 5580
  Aspire 5590
  Aspire 5600
  Aspire 5610
  Aspire 5610Z
  Aspire 5620
  Aspire 5625
  Aspire 5625G
  Aspire 5630
  Aspire 5650
  Aspire 5670
  Aspire 5680
  Aspire 5710
  Aspire 5710G
  Aspire 5710Z
  Aspire 5710ZG
  Aspire 5715Z
  Aspire 5720
  Aspire 5720G
  Aspire 5720Z
  Aspire 5720ZG
  Aspire 5730
  Aspire 5730G
  Aspire 5730Z
  Aspire 5730ZG
  Aspire 5732Z
  Aspire 5732ZG
  Aspire 5733
  Aspire 5733Z
  Aspire 5734Z
  Aspire 5735
  Aspire 5735Z
  Aspire 5736G
  Aspire 5736Z
  Aspire 5737Z
  Aspire 5738
  Aspire 5738DG
  Aspire 5738DZG
  Aspire 5738G
  Aspire 5738PG
  Aspire 5738PZG
  Aspire 5738Z
  Aspire 5738ZG
  Aspire 5739
  Aspire 5739G
  Aspire 5740
  Aspire 5740DG
  Aspire 5740G
  Aspire 5741
  Aspire 5741G
  Aspire 5741Z
  Aspire 5741ZG
  Aspire 5742
  Aspire 5742G
  Aspire 5742Z
  Aspire 5742ZG
  Aspire 5745
  Aspire 5745DG
  Aspire 5745G
  Aspire 5745P
  Aspire 5745PG
  Aspire 5745Z
  Aspire 5749
  Aspire 5749Z
  Aspire 5750
  Aspire 5750G
  Aspire 5750Z
  Aspire 5750ZG
  Aspire 5755
  Aspire 5755G
  Aspire 5810T
  Aspire 5810TG
  Aspire 5810TZ
  Aspire 5810TZG
  Aspire 5820
  Aspire 5820G
  Aspire 5820T
  Aspire 5820TG
  Aspire 5820TZ
  Aspire 5820TZG
  Aspire 5830G
  Aspire 5830T
  Aspire 5830TG
  Aspire 5910
  Aspire 5910G
  Aspire 5920
  Aspire 5920G
  Aspire 5925G
  Aspire 5930
  Aspire 5930G
  Aspire 5930Z
  Aspire 5935G
  Aspire 5940G
  Aspire 5942G
  Aspire 5943G
  Aspire 5950G
  Aspire 5951G
  Aspire 6530
  Aspire 6530G
  Aspire 6920
  Aspire 6920G
  Aspire 6930
  Aspire 6930G
  Aspire 6930Z
  Aspire 6930ZG
  Aspire 6935
  Aspire 6935G
  Aspire 7000
  Aspire 7100
  Aspire 7110
  Aspire 7220
  Aspire 7230
  Aspire 7235G
  Aspire 7250
  Aspire 7250G
  Aspire 7315
  Aspire 7320
  Aspire 7330
  Aspire 7339
  Aspire 7520
  Aspire 7520G
  Aspire 7530
  Aspire 7530G
  Aspire 7535
  Aspire 7535G
  Aspire 7540
  Aspire 7540G
  Aspire 7551
  Aspire 7551G
  Aspire 7552G
  Aspire 7560
  Aspire 7560G
  Aspire 7715Z
  Aspire 7720
  Aspire 7720G
  Aspire 7720Z
  Aspire 7720ZG
  Aspire 7730
  Aspire 7730G
  Aspire 7730Z
  Aspire 7730ZG
  Aspire 7735
  Aspire 7735G
  Aspire 7735Z
  Aspire 7735ZG
  Aspire 7736
  Aspire 7736G
  Aspire 7736Z
  Aspire 7736ZG
  Aspire 7738G
  Aspire 7739
  Aspire 7739G
  Aspire 7739Z
  Aspire 7739ZG
  Aspire 7740
  Aspire 7740G
  Aspire 7741
  Aspire 7741G
  Aspire 7741Z
  Aspire 7741ZG
  Aspire 7745
  Aspire 7745G
  Aspire 7745Z
  Aspire 7750
  Aspire 7750G
  Aspire 7750Z
  Aspire 7750ZG
  Aspire 8530
  Aspire 8530G
  Aspire 8730
  Aspire 8730G
  Aspire 8730ZG
  Aspire 8735
  Aspire 8735G
  Aspire 8735ZG
  Aspire 8920G
  Aspire 8930G
  Aspire 8935G
  Aspire 8940G
  Aspire 8942G
  Aspire 8943G
  Aspire 8950G
  Aspire 8951G
  Aspire 9100
  Aspire 9110
  Aspire 9120
  Aspire 9300
  Aspire 9400
  Aspire 9410
  Aspire 9410Z
  Aspire 9420
  Aspire 9500
  Aspire 9510
  Aspire 9520
  Aspire 9800
  Aspire 9810
  Aspire 9920
  Aspire 9920G
  Aspire E1-410
  Aspire E1-410G
  Aspire E1-421
  Aspire E1-422
  Aspire E1-422G
  Aspire E1-430
  Aspire E1-430G
  Aspire E1-430P
  Aspire E1-431
  Aspire E1-431G
  Aspire E1-432
  Aspire E1-432G
  Aspire E1-432P
  Aspire E1-451G
  Aspire E1-470
  Aspire E1-470G
  Aspire E1-470P
  Aspire E1-470PG
  Aspire E1-471
  Aspire E1-471G
  Aspire E1-472
  Aspire E1-472G
  Aspire E1-472P
  Aspire E1-472PG
  Aspire E1-510
  Aspire E1-510P
  Aspire E1-521
  Aspire E1-522
  Aspire E1-530
  Aspire E1-530G
  Aspire E1-531
  Aspire E1-531G
  Aspire E1-532
  Aspire E1-532G
  Aspire E1-532P
  Aspire E1-532PG
  Aspire E1-570
  Aspire E1-570G
  Aspire E1-571
  Aspire E1-571G
  Aspire E1-572
  Aspire E1-572G
  Aspire E1-572P
  Aspire E1-572PG
  Aspire E1-731
  Aspire E1-731G
  Aspire E1-732G
  Aspire E1-771
  Aspire E1-771G
  Aspire E1-772
  Aspire E1-772G
  Aspire E3-111
  Aspire E3-112
  Aspire E3-112M
  Aspire E5-411
  Aspire E5-411G
  Aspire E5-421
  Aspire E5-421G
  Aspire E5-422
  Aspire E5-422G
  Aspire E5-432
  Aspire E5-432G
  Aspire E5-452G
  Aspire E5-471
  Aspire E5-471G
  Aspire E5-471P
  Aspire E5-471PG
  Aspire E5-472G
  Aspire E5-473
  Aspire E5-473G
  Aspire E5-473T
  Aspire E5-473TG
  Aspire E5-511
  Aspire E5-511G
  Aspire E5-511P
  Aspire E5-521
  Aspire E5-521G
  Aspire E5-522
  Aspire E5-522G
  Aspire E5-531
  Aspire E5-531G
  Aspire E5-531P
  Aspire E5-532
  Aspire E5-532G
  Aspire E5-532T
  Aspire E5-551
  Aspire E5-551G
  Aspire E5-552
  Aspire E5-552G
  Aspire E5-571
  Aspire E5-571G
  Aspire E5-571P
  Aspire E5-571PG
  Aspire E5-572G
  Aspire E5-573
  Aspire E5-573G
  Aspire E5-573T
  Aspire E5-573TG
  Aspire E5-721
  Aspire E5-722
  Aspire E5-722G
  Aspire E5-731
  Aspire E5-731G
  Aspire E5-752G
  Aspire E5-771
  Aspire E5-771G
  Aspire E5-772
  Aspire E5-772G
  Aspire EC-470G
  Aspire EC-471G
  Aspire EK-571G
  Aspire ES1-111
  Aspire ES1-111M
  Aspire ES1-131
  Aspire ES1-311
  Aspire ES1-331
  Aspire ES1-411
  Aspire ES1-420
  Aspire ES1-421
  Aspire ES1-431
  Aspire ES1-511
  Aspire ES1-512
  Aspire ES1-520
  Aspire ES1-521
  Aspire ES1-531
  Aspire ES1-711
  Aspire ES1-711G
  Aspire ES1-731
  Aspire ES1-731G
  Aspire R3-131T
  Aspire R3-431T
  Aspire R3-471T
  Aspire R3-471TG
  Aspire R7-371T
  Aspire R7-571
  Aspire R7-571G
  Aspire R7-572
  Aspire R7-572G
  Aspire V3-111P
  Aspire V3-112P
  Aspire V3-331
  Aspire V3-371
  Aspire V3-431
  Aspire V3-471
  Aspire V3-471G
  Aspire V3-472
  Aspire V3-472G
  Aspire V3-472P
  Aspire V3-472PG
  Aspire V3-531
  Aspire V3-531G
  Aspire V3-532
  Aspire V3-532G
  Aspire V3-551
  Aspire V3-551G
  Aspire V3-571
  Aspire V3-571G
  Aspire V3-572
  Aspire V3-572G
  Aspire V3-572P
  Aspire V3-572PG
  Aspire V3-574
  Aspire V3-574G
  Aspire V3-574TG
  Aspire V3-731
  Aspire V3-731G
  Aspire V3-771
  Aspire V3-7710
  Aspire V3-7710G
  Aspire V3-771G
  Aspire V3-772G
  Aspire VN7-571
  Aspire VN7-571G
  Aspire VN7-591G
  Aspire VN7-791G


  Extensa series:
  Extensa 2000
  Extensa 2300
  Extensa 2350
  Extensa 2408
  Extensa 2500
  Extensa 2508
  Extensa 2509
  Extensa 2510
  Extensa 2510G
  Extensa 2511
  Extensa 2511G
  Extensa 2519
  Extensa 2600
  Extensa 2900
  Extensa 2900D
  Extensa 2900E
  Extensa 2950
  Extensa 3000
  Extensa 3100
  Extensa 4010
  Extensa 4100
  Extensa 4120
  Extensa 4130
  Extensa 4210
  Extensa 4220
  Extensa 4230
  Extensa 4420
  Extensa 4430
  Extensa 4620
  Extensa 4620Z
  Extensa 4630
  Extensa 4630G
  Extensa 4630Z
  Extensa 4630ZG
  Extensa 500
  Extensa 5010
  Extensa 5120
  Extensa 5200
  Extensa 5210
  Extensa 5220
  Extensa 5230
  Extensa 5230E
  Extensa 5235
  Extensa 5410
  Extensa 5420
  Extensa 5420G
  Extensa 5430
  Extensa 5510
  Extensa 5510Z
  Extensa 5610
  Extensa 5610G
  Extensa 5620
  Extensa 5620G
  Extensa 5620Z
  Extensa 5620ZG
  Extensa 5630
  Extensa 5630EZ
  Extensa 5630G
  Extensa 5630Z
  Extensa 5630ZG
  Extensa 5635
  Extensa 5635G
  Extensa 5635Z
  Extensa 5635ZG
  Extensa 6600
  Extensa 6700
  Extensa 6700Z
  Extensa 710
  Extensa 7120
  Extensa 7220
  Extensa 7230
  Extensa 7230E
  Extensa 7420
  Extensa 7620
  Extensa 7620G
  Extensa 7620Z
  Extensa 7630
  Extensa 7630EZ
  Extensa 7630G
  Extensa 7630Z
  Extensa 7630ZG

  Ferrari series:
  Ferrari 1000
  Ferrari 1100
  Ferrari 1200
  Ferrari 3000
  Ferrari 3200
  Ferrari 3400
  Ferrari 4000
  Ferrari 5000

  TravelMate series:
  TravelMate 2000
  TravelMate 2100
  TravelMate 2200
  TravelMate 2300
  TravelMate 2310
  TravelMate 2350
  TravelMate 2400
  TravelMate 2410
  TravelMate 2420
  TravelMate 2430
  TravelMate 2440
  TravelMate 2450
  TravelMate 2460
  TravelMate 2470
  TravelMate 2480
  TravelMate 2490
  TravelMate 2500
  TravelMate 2600
  TravelMate 2700
  TravelMate 3000
  TravelMate 3010
  TravelMate 3020
  TravelMate 3030
  TravelMate 3040
  TravelMate 3200
  TravelMate 3210
  TravelMate 3210Z
  TravelMate 3220
  TravelMate 3230
  TravelMate 3240
  TravelMate 3250
  TravelMate 3260
  TravelMate 3270
  TravelMate 3280
  TravelMate 3290
  TravelMate 3300
  TravelMate 4000
  TravelMate 4020
  TravelMate 4050
  TravelMate 4060
  TravelMate 4070
  TravelMate 4080
  TravelMate 4100
  TravelMate 4150
  TravelMate 4200
  TravelMate 4210
  TravelMate 4220
  TravelMate 4230
  TravelMate 4235
  TravelMate 4260
  TravelMate 4270
  TravelMate 4280
  TravelMate 4310
  TravelMate 4320
  TravelMate 4330
  TravelMate 4335
  TravelMate 4350
  TravelMate 4400
  TravelMate 4500
  TravelMate 4520
  TravelMate 4530
  TravelMate 4600
  TravelMate 4650
  TravelMate 4670
  TravelMate 4720
  TravelMate 4730
  TravelMate 4730G
  TravelMate 4730ZG
  TravelMate 4732G
  TravelMate 4740
  TravelMate 4740G
  TravelMate 4740Z
  TravelMate 4740ZG
  TravelMate 4750
  TravelMate 4750G
  TravelMate 4750Z
  TravelMate 4750ZG
  TravelMate 5100
  TravelMate 5110
  TravelMate 5210
  TravelMate 5220
  TravelMate 5220G
  TravelMate 5230
  TravelMate 5310
  TravelMate 5320
  TravelMate 5330
  TravelMate 5330G
  TravelMate 5335
  TravelMate 5344
  TravelMate 5360
  TravelMate 5360G
  TravelMate 5510
  TravelMate 5520
  TravelMate 5520G
  TravelMate 5530
  TravelMate 5530G
  TravelMate 5542
  TravelMate 5542G
  TravelMate 5600
  TravelMate 5610
  TravelMate 5620
  TravelMate 5710
  TravelMate 5710G
  TravelMate 5720
  TravelMate 5720G
  TravelMate 5725
  TravelMate 5725G
  TravelMate 5730
  TravelMate 5730G
  TravelMate 5735
  TravelMate 5735G
  TravelMate 5735Z
  TravelMate 5740
  TravelMate 5740G
  TravelMate 5740Z
  TravelMate 5740ZG
  TravelMate 5742
  TravelMate 5742G
  TravelMate 5742Z
  TravelMate 5742ZG
  TravelMate 5744
  TravelMate 5744Z
  TravelMate 5760
  TravelMate 5760G
  TravelMate 5760Z
  TravelMate 5760ZG
  TravelMate 6000
  TravelMate 6231
  TravelMate 6252
  TravelMate 6253
  TravelMate 6291
  TravelMate 6292
  TravelMate 6293
  TravelMate 6410
  TravelMate 6452
  TravelMate 6460
  TravelMate 6492
  TravelMate 6492G
  TravelMate 6493
  TravelMate 6495
  TravelMate 6495G
  TravelMate 6495T
  TravelMate 6495TG
  TravelMate 6500
  TravelMate 6550
  TravelMate 6552
  TravelMate 6553
  TravelMate 6592
  TravelMate 6592G
  TravelMate 6593
  TravelMate 6593G
  TravelMate 6594
  TravelMate 6594e
  TravelMate 6594eG
  TravelMate 6594G
  TravelMate 6595
  TravelMate 6595G
  TravelMate 6595T
  TravelMate 6595TG
  TravelMate 7220
  TravelMate 7220G
  TravelMate 7230
  TravelMate 7320
  TravelMate 7330
  TravelMate 7510
  TravelMate 7520
  TravelMate 7520G
  TravelMate 7530
  TravelMate 7530G
  TravelMate 7720
  TravelMate 7720G
  TravelMate 7730
  TravelMate 7740
  TravelMate 7740G
  TravelMate 7740Z
  TravelMate 7740ZG
  TravelMate 7750
  TravelMate 7750G
  TravelMate 7750Z
  TravelMate 7750ZG
  TravelMate 8000
  TravelMate 8100
  TravelMate 8172
  TravelMate 8172T
  TravelMate 8172Z
  TravelMate 8200
  TravelMate 8210
  TravelMate 8331
  TravelMate 8331G
  TravelMate 8371
  TravelMate 8371G
  TravelMate 8372
  TravelMate 8372G
  TravelMate 8372T
  TravelMate 8372TG
  TravelMate 8372TZ
  TravelMate 8372Z
  TravelMate 8372ZG
  TravelMate 8431
  TravelMate 8471
  TravelMate 8471G
  TravelMate 8472
  TravelMate 8472G
  TravelMate 8472T
  TravelMate 8472TG
  TravelMate 8472Z
  TravelMate 8473
  TravelMate 8473G
  TravelMate 8473T
  TravelMate 8473TG
  TravelMate 8473Z
  TravelMate 8481
  TravelMate 8481G
  TravelMate 8481T
  TravelMate 8481TG
  TravelMate 8531
  TravelMate 8571
  TravelMate 8571G
  TravelMate 8572
  TravelMate 8572G
  TravelMate 8572T
  TravelMate 8572TG
  TravelMate 8572Z
  TravelMate 8573
  TravelMate 8573G
  TravelMate 8573T
  TravelMate 8573TG
  TravelMate a550
  TravelMate B113-E
  TravelMate B113-M
  TravelMate B115-M
  TravelMate B115-MP
  TravelMate B116-M
  TravelMate C100
  TravelMate C110
  TravelMate C200
  TravelMate C210
  TravelMate C300
  TravelMate C310
  TravelMate P236-M
  TravelMate P243-M
  TravelMate P243-MG
  TravelMate P245-M
  TravelMate P245-MG
  TravelMate P245-MP
  TravelMate P245-MPG
  TravelMate P246-M
  TravelMate P246-MG
  TravelMate P246M-M
  TravelMate P246M-MG
  TravelMate P253-E
  TravelMate P253-M
  TravelMate P253-MG
  TravelMate P255-M
  TravelMate P255-MG
  TravelMate P255-MP
  TravelMate P255-MPG
  TravelMate P256-M
  TravelMate P256-MG
  TravelMate P257-M
  TravelMate P257-MG
  TravelMate P273-M
  TravelMate P273-MG
  TravelMate P276-M
  TravelMate P276-MG
  TravelMate P277-M
  TravelMate P277-MG
  TravelMate P446-M
  TravelMate P446-MG
  TravelMate P453-M
  TravelMate P453-MG
  TravelMate P455-M
  TravelMate P455-MG
  TravelMate P633-M
  TravelMate P633-V
  TravelMate P643-M
  TravelMate P643-MG
  TravelMate P643-V
  TravelMate P645-M
  TravelMate P645-MG
  TravelMate P645-S
  TravelMate P645-SG
  TravelMate P645-V
  TravelMate P645-VG
  TravelMate P653-M
  TravelMate P653-MG
  TravelMate P653-V
  TravelMate X313-E
  TravelMate X313-M
  TravelMate X483
  TravelMate X483G

  Ultra-thin Aspire series:
  Aspire M3-481
  Aspire M3-481G
  Aspire M3-580
  Aspire M3-580G
  Aspire M3-581G
  Aspire M3-581PT
  Aspire M3-581PTG
  Aspire M3-581T
  Aspire M3-581TG
  Aspire M5-481
  Aspire M5-481G
  Aspire M5-481PT
  Aspire M5-481PTG
  Aspire M5-481T
  Aspire M5-481TG
  Aspire M5-581G
  Aspire M5-581T
  Aspire M5-581TG
  Aspire M5-582PT
  Aspire M5-583P
  Aspire P3-131
  Aspire P3-171
  Aspire S3-331
  Aspire S3-371
  Aspire S3-391
  Aspire S3-392
  Aspire S3-392G
  Aspire S3-951
  Aspire S5-391
  Aspire S7-191
  Aspire S7-391
  Aspire S7-392
  Aspire S7-392 (InstantGo)
  Aspire S7-393
  Aspire V5-121
  Aspire V5-122P
  Aspire V5-123
  Aspire V5-131
  Aspire V5-132
  Aspire V5-132P
  Aspire V5-171
  Aspire V5-431
  Aspire V5-431G
  Aspire V5-431P
  Aspire V5-431PG
  Aspire V5-452G
  Aspire V5-452PG
  Aspire V5-471
  Aspire V5-471G
  Aspire V5-471P
  Aspire V5-471PG
  Aspire V5-472
  Aspire V5-472G
  Aspire V5-472P
  Aspire V5-472PG
  Aspire V5-473
  Aspire V5-473G
  Aspire V5-473P
  Aspire V5-473PG
  Aspire V5-531
  Aspire V5-531G
  Aspire V5-531P
  Aspire V5-531PG
  Aspire V5-551
  Aspire V5-551G
  Aspire V5-552
  Aspire V5-552G
  Aspire V5-552P
  Aspire V5-552PG
  Aspire V5-561
  Aspire V5-561G
  Aspire V5-561P
  Aspire V5-561PG
  Aspire V5-571
  Aspire V5-571G
  Aspire V5-571P
  Aspire V5-571PG
  Aspire V5-572
  Aspire V5-572G
  Aspire V5-572P
  Aspire V5-572PG
  Aspire V5-573
  Aspire V5-573G
  Aspire V5-573P
  Aspire V5-573PG
  Aspire V7-481
  Aspire V7-481G
  Aspire V7-481P
  Aspire V7-481PG
  Aspire V7-482P
  Aspire V7-482PG
  Aspire V7-581
  Aspire V7-581G
  Aspire V7-581P
  Aspire V7-581PG
  Aspire V7-582P
  Aspire V7-582PG

  Aspire One series:
  AO521
  AO522
  AO531h
  AO532h
  AO533
  AO571h
  AO721
  AO722
  AO725
  AO751h
  AO752
  AO753
  AO756
  AOA110
  AOA150
  AOD150
  AOD250
  AOD255
  AOD255E
  AOD257
  AOD260
  AOD270
  AOD271
  AOE100
  AOHAPPY
  AOHAPPY2
  AOP531h

  ICONIA W:
  W500
  W500P
  W501
  W501P
  W510
  W510P
  W511
  W511P
  W700
  W700P
  W701
  W701P

  All-in-one Aspire series:
  Aspire 5600U
  Aspire 7600U
  Aspire A3-600
  Aspire U5-610
  Aspire U5-620
  Aspire Z1100
  Aspire Z1110
  Aspire Z1220
  Aspire Z1-601
  Aspire Z1-611
  Aspire Z1620
  Aspire Z1-621
  Aspire Z1-621G
  Aspire Z1-622
  Aspire Z1-623
  Aspire Z1650
  Aspire Z1800
  Aspire Z1801
  Aspire Z1810
  Aspire Z1811
  Aspire Z1850
  Aspire Z3100
  Aspire Z3101
  Aspire Z3-105
  Aspire Z3-115
  Aspire Z3170
  Aspire Z3171
  Aspire Z3280
  Aspire Z3-600
  Aspire Z3-601
  Aspire Z3-605
  Aspire Z3-610
  Aspire Z3-613
  Aspire Z3-615
  Aspire Z3620
  Aspire Z3-710
  Aspire Z3730
  Aspire Z3731
  Aspire Z3750
  Aspire Z3751
  Aspire Z3760
  Aspire Z3761
  Aspire Z3770
  Aspire Z3771
  Aspire Z3800
  Aspire Z3801
  Aspire Z5101
  Aspire Z5600
  Aspire Z5610
  Aspire Z5700
  Aspire Z5710
  Aspire Z5730
  Aspire Z5750
  Aspire Z5751
  Aspire Z5760
  Aspire Z5761
  Aspire Z5763
  Aspire Z5770
  Aspire Z5771
  Aspire Z5801
  Aspire ZC-102
  Aspire ZC-105
  Aspire ZC-106
  Aspire ZC-107
  Aspire ZC-602
  Aspire ZC-605
  Aspire ZC-606
  Aspire ZC-610
  Aspire ZS600
  Aspire ZS600G
  AZC-700

  All-in-one Veriton series:
  Veriton A420_56
  Veriton A430_31
  Veriton A430_51
  Veriton A450_56
  Veriton Z2610G
  Veriton Z2611G
  Veriton Z2620G
  Veriton Z2621G
  Veriton Z2630G
  Veriton Z2640G
  Veriton Z2650G
  Veriton Z2660G
  Veriton Z280G
  Veriton Z290G
  Veriton Z291G
  Veriton Z292G
  Veriton Z293G
  Veriton Z410G
  Veriton Z411G
  Veriton Z430
  Veriton Z430G
  Veriton Z431
  Veriton Z431G
  Veriton Z4610G
  Veriton Z4611G
  Veriton Z4620G
  Veriton Z4621G
  Veriton Z4630G
  Veriton Z4631G
  Veriton Z4710G
  Veriton Z4810G
  Veriton Z6610G
  Veriton Z6611G

  DOWNLOADS AND REQUEST.NOW.

  >> How to search
  >> Gateway BIOS
   

  Attached Files:

  • Angry Angry x 3
  • Like Like x 2
 2. Loading...

  Similar Threads - Acer BIOS Forum Date
  ACER V3-472g BIOS bin BIOS Laptop May 7, 2019
  bios acer aspire one za3 BIOS Laptop Apr 11, 2019
  Acer-Gateway [REQ] BIOS ACER AIO Z1-601 BIOS Laptop Feb 20, 2019
  i need BIOS ACER A315-21-95KF BIOS Laptop Feb 12, 2019
  Acer video Bios HD 3470 VG.86M06.001 BIOS Laptop Aug 24, 2018

 3. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  ICONIA W500
  BIOS WT1V114
   

  Attached Files:

  • Angry Angry x 3
 4. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  Aspire 1200
  COMPAL LA-1281

  Aspire 1300
  QUANTA ET2S

  Aspire 1310
  QUANTA ET2T

  Aspire 1350
  QUANTA ZP1

  Aspire 1353
  QUANTA ZP1

  Aspire 1355
  QUANTA ZP1

  Aspire 1356
  QUANTA ZP1

  Aspire 1360
  WISRTON ERGET

  Aspire 1400
  COMPAL LA-1512, LA-1252

  Aspire 1410
  WISRTON JM11-MS

  Aspire 1420
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1420P
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1425P
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1430
  WISRTON JV10-CS

  Aspire 1430Z
  WISRTON JV10-CS

  Aspire E1-4700, E1-4300, E1-4710, E1-431, E1-471 - Quanta ZQTA, ZQSA

  Aspire E1-521 - Compal LA-8531P

  Aspire M3-581, M5-800 - PEGATRON MA50

  Aspire M5-481, M5-4805, M5-4815 - Quanta Z09

  Aspire S3-951 - Wistron SM30-HS

  Aspire S5-391 - LA-8481P

  Aspire V3-531, V3-571, E1-531, E1-571 - LA-7912P

  Aspire V3-551 - LA-8331P

  Aspire V5-171 - LA-8941P

  Aspire V5-431, V5-471 - Wistron Husk

  Aspire V5-531, V5-571 - Wistron Petra

  Aspire 1450
  QUANTA ZI3

  Aspire 1500
  WISRTON Gannet

  Aspire 1510
  QUANTA ZP2

  Aspire 1520
  WISRTON ERGET

  Aspire 1551
  WISRTON JV10-NL, SJV10-NL

  Aspire 1600
  WISRTON Toucan 2

  Aspire 1606
  WISRTON Toucan 2+

  Aspire 1610
  WISRTON YuhinaME

  Aspire 1620
  WISRTON YUHINA2&3

  Aspire 1640
  QUANTA ZL8

  Aspire 1640z
  QUANTA ZL9

  Aspire 1650
  QUANTA ZL8

  Aspire 1650z
  QUANTA ZL9

  Aspire 1660
  WISRTON YUHINA2&3

  Aspire 1670
  COMPAL LA-2411

  Aspire 1680
  QUANTA ZL1

  Aspire 1690 ddr1
  QUANTA ZL2 DDR1

  Aspire 1690 ddr2
  QUANTA ZL3 DDR2

  Aspire 1692 ddr1
  QUANTA ZL2 DDR1

  Aspire 1692 ddr2
  QUANTA ZL3 DDR2

  Aspire 1700
  QUANTA DT1

  Aspire 1710
  QUANTA DT3

  Aspire 1800
  COMPAL LA-2271

  Aspire 1810
  WISRTON JM11-MS

  Aspire 1810T
  WISRTON JM11-MS

  Aspire 1810TZ
  WISRTON JM11-MS

  Aspire 1820
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1820PT
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1820PTZ
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1825
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1825PT
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1825PTZ
  QUANTA ZE8, ZE9, ZE9A

  Aspire 1830
  WISRTON JV10-CS

  Aspire 1830T
  WISRTON JV10-CS

  Aspire 1830TZ
  WISRTON JV10-CS

  Aspire 2000
  COMPAL LA-1991

  Aspire 2010
  COMPAL LA-2242

  Aspire 2020
  COMPAL LA-2242

  Aspire 2420
  WISRTON CALADO

  Aspire 2430
  COMPAL LA-4271P

  Aspire 2920
  WISRTON CALADO

  Aspire 2920Z
  WISRTON CALADO

  Aspire 2930
  COMPAL LA-4271

  Aspire 2930Z
  COMPAL LA-4271

  Aspire 3000
  QUANTA ZL5

  Aspire 3010
  WISRTON SNIPE

  Aspire 3020
  WISRTON BOLSENA

  Aspire 3030
  COMPAL LA-2931P

  Aspire 3040
  WISRTON Bolsena-E (AB2)

  Aspire 3050
  QUANTA ZR3

  Aspire 3100
  COMPAL LA-3121P, LA-3151P

  Aspire 3105
  INVENTEC San Antonio SA10EJV

  Aspire 3110
  COMPAL LA-3121P, LA-3151P

  Aspire 3410
  INVENTEC BAP31, SJM31

  Aspire 3410G
  INVENTEC BAP31, SJM31

  Aspire 3500
  QUANTA ZL5, ZL6

  Aspire 3510
  QUANTA ZL2, ZL3

  Aspire 3600
  COMPAL LA-2761 LS2766P

  Aspire 3610
  WISRTON Morar

  Aspire 3610A
  WISRTON Morar

  Aspire 3620
  WISRTON AG1(Alviso)

  Aspire 3620A
  WISRTON AG1(Alviso)

  Aspire 3630
  QUANTA ZL6

  Aspire 3633
  QUANTA ZL6

  Aspire 3640
  WISRTON Grada 5

  Aspire 3650
  COMPAL LA-3211P HCL51

  Aspire 3660
  QUANTA ZB3

  Aspire 3670
  WISRTON GARDA3 AG3

  Aspire 3680
  QUANTA ZR1

  Aspire 3690
  COMPAL LA-2921P, LA-3081P

  Aspire 3810
  INVENTEC BAP31, SJM31

  Aspire 3810T
  INVENTEC BAP31, SJM31

  Aspire 3810TG
  INVENTEC BAP31, SJM31

  Aspire 3810TZ
  INVENTEC BAP31, SJM31

  Aspire 3810TZG
  INVENTEC BAP31, SJM31

  Aspire 3811TG
  INVENTEC BAP31 6050A2264501

  Aspire 3811TZ
  INVENTEC BAP31 6050A2264501

  Aspire 3811TZG
  INVENTEC BAP31 6050A2264501

  Aspire 3820
  WISRTON JM31-CP

  Aspire 3820T
  WISRTON JM31-CP

  Aspire 3820TG
  WISRTON JM31-CP

  Aspire 3820TZ
  WISRTON JM31-CP

  Aspire 3820TZG
  WISRTON JM31-CP

  Aspire 3935
  WISRTON SM30

  Aspire 4130

  Aspire 4220
  QUANTA Z03

  Aspire 4230
  QUANTA Z05

  Aspire 4240
  COMPAL LA-5521 NBLG0

  Aspire 4240G
  COMPAL LA-5521 NBLG0

  Aspire 4251
  WISRTON JE40, HM42-DN

  Aspire 4252

  Aspire 4310
  WISRTON Volvi

  Aspire 4315
  WISRTON Volvi2

  Aspire 4320
  QUANTA ZO1

  Aspire 4330
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4332
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4333
  QUANTA ZQ5

  Aspire 4336
  COMPAL KALG0 LA-4493P

  Aspire 4390
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4410
  WISRTON JM41 JM51

  Aspire 4410T
  WISRTON JM41 JM51

  Aspire 4430

  Aspire 4520
  QUANTA ZO3

  Aspire 4520G
  QUANTA ZO3

  Aspire 4530
  QUANTA ZO5

  Aspire 4535
  COMPAL LA-4921

  Aspire 4535G
  COMPAL LA-4921

  Aspire 4540
  COMPAL LA-5521 NBLG0

  Aspire 4540G
  COMPAL LA-5521 NBLG0

  Aspire 4551
  WISRTON JE40-DN, HM42-DN

  Aspire 4551G
  WISRTON JE40-DN, HM42-DN

  Aspire 4553
  QUANTA ZQ2

  Aspire 4553G
  QUANTA ZQ2

  Aspire 4625
  QUANTA ZQ2

  Aspire 4625G
  QUANTA ZQ2

  Aspire 4710
  WISRTON VOLVI

  Aspire 4710G
  WISRTON VOLVI

  Aspire 4710Z
  WISRTON VOLVI

  Aspire 4710ZG
  WISRTON VOLVI

  Aspire 4715
  WISRTON Volvi2

  Aspire 4715Z
  WISRTON Volvi2

  Aspire 4720
  QUANTA Z01

  Aspire 4720G
  QUANTA Z01

  Aspire 4720Z
  QUANTA Z01

  Aspire 4720ZG
  QUANTA Z01

  Aspire 4730
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4730Z
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4730ZG
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4732Z
  WISRTON HM40-MV, HM41MV

  Aspire 4733Z
  QUANTA ZQ5

  Aspire 4735Z
  COMPAL LA-4491P, LA-4492P KAL90 KALH0

  Aspire 4735ZG
  COMPAL LA-4491P, LA-4492P KAL90 KALH0

  Aspire 4736
  COMPAL LA-4493P KALG0

  Aspire 4736G
  COMPAL LA-4493P KALG0

  Aspire 4736Z
  COMPAL LA-4493P KALG0

  Aspire 4736ZG
  COMPAL LA-4493P KALG0

  Aspire 4737
  COMPAL LA-4491P, LA-4492P KAL90 KALH0

  Aspire 4737G
  COMPAL LA-4491P, LA-4492P KAL90 KALH0

  Aspire 4737Z
  COMPAL LA-4491P, LA-4492P KAL90 KALH0

  Aspire 4738
  QUANTA ZQ8

  Aspire 4738G
  QUANTA ZQ8

  Aspire 4738Z
  QUANTA ZQ8

  Aspire 4738ZG
  QUANTA ZQ8

  Aspire 4740
  COMPAL LA-5681P NALG0

  Aspire 4740G
  COMPAL LA-5681P NALG0

  Aspire 4741
  WISRTON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP

  Aspire 4741G
  WISRTON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP

  Aspire 4741Z
  WISRTON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP

  Aspire 4741ZG
  WISRTON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP

  Aspire 4745
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4745G
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4745Z
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4810T
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 4810TG
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 4810TZ
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 4810TZG
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 4820
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4820G
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4820T
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4820TG
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4820TZG
  QUANTA ZQ1

  Aspire 4830
  COMPAL LA-7231P P4LJ0

  Aspire 4920
  WISRTON Tahoe

  Aspire 4920G
  WISRTON Tahoe

  Aspire 4925
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4925G
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4930
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4930G
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4930ZG
  COMPAL LA-4201P JAL90

  Aspire 4935
  COMPAL LA-4492P, LA-4492P KAL90 KALH0

  Aspire 4935G
  COMPAL LA-4492P, LA-4492P KAL90 KALH0

  Aspire 4937
  COMPAL LA-4493P KALG0

  Aspire 4937G
  COMPAL LA-4493P KALG0


  Aspire 5000
  QUANTA ZL5

  Aspire 5010
  WISRTON SNIPE

  Aspire 5020
  WISRTON Bolsena

  Aspire 5030
  COMPAL LA-2931P

  Aspire 5040
  WISRTON Bolsena-E (AB2)

  Aspire 5050
  QUANTA ZR3

  Aspire 5100
  COMPAL LA-3121P, LA-3151P

  Aspire 5110
  COMPAL LA-3121P, LA-3151P

  Aspire 5220
  COMPAL LA-3581P

  Aspire 5230G
  COMPAL LA-4391P JAWD0

  Aspire 5232
  COMPAL LA-4861P KAWG0

  Aspire 5235
  QUANTA ZR6

  Aspire 5241
  COMPAL LA-4861P KAWG0

  Aspire 5251
  COMPAL LA-5911, COMPAL LA-5912 NEW75

  Aspire 5310
  COMPAL LA-3771P JDW50

  Aspire 5315
  COMPAL LA-3751P

  Aspire 5320
  COMPAL LA-3751P

  Aspire 5330
  WISRTON HOMA 3G

  Aspire 5332
  COMPAL LA-4851P KAWF0 KAWH0

  Aspire 5334
  COMPAL LA-4855P PAWF5

  Aspire 5335
  WISRTON Cathedral Peak II

  Aspire 5336
  COMPAL LA-6631P

  Aspire 5338
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5340
  WISRTON JV50-CP

  Aspire 5410
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 5500
  COMPAL LA-2761 LS2766P

  Aspire 5500Z
  COMPAL LA-2761 LS2766P

  Aspire 5510
  QUANTA ZL7

  Aspire 5515
  COMPAL LA-4661

  Aspire 5516
  COMPAL LA-4861P KAWG0

  Aspire 5517
  COMPAL LA-4861P KAWG0

  Aspire 5520
  COMPAL LA-3581P

  Aspire 5520G
  COMPAL LA-3581P

  Aspire 5530
  COMPAL JABLO LA-4171P

  Aspire 5530G
  COMPAL JABLO LA-4171P

  Aspire 5532
  COMPAL LA-5481P NCWG0

  Aspire 5534
  COMPAL LA-5401P NAL00 , NAL10

  Aspire 5535
  WISRTON Cathedral Peak 2, 2A

  Aspire 5536
  WISRTON JV50-PU

  Aspire 5536G
  WISRTON JV50-PU

  Aspire 5538
  COMPAL LA-5401P NAL00 , NAL10

  Aspire 5538G
  COMPAL LA-5401P NAL00 , NAL10

  Aspire 5540
  WISRTON Grada 2 WISRTON Grada 5

  Aspire 5541
  COMPAL LA-4861P KAWG0, LA-5992P

  Aspire 5541G
  COMPAL LA-4861P KAWG0, LA-5992P

  Aspire 5542
  WISRTON JV50-TR

  Aspire 5542G
  WISRTON JV50-TR

  Aspire 5550
  WISRTON Grada 3, WISRTON Grada 5

  Aspire 5551
  COMPAL LA-5911P, LA-5912P

  Aspire 5551G
  COMPAL LA-5911P, LA-5912P

  Aspire 5552
  COMPAL LA-5911P, LA-5912P

  Aspire 5552G
  COMPAL LA-5911P, LA-5912P

  Aspire 5553
  QUANTA ZR8

  Aspire 5553G
  QUANTA ZR8

  Aspire 5560
  WISRTON Grada 2 WISRTON Grada 5

  Aspire 5561
  COMPAL LA-4861P KAWG0, LA-5992P

  Aspire 5570
  QUANTA ZR1

  Aspire 5570Z
  QUANTA ZR1

  Aspire 5580
  QUANTA ZR1

  Aspire 5590
  WISRTON Garda-5

  Aspire 5600
  QUANTA ZB1, ZB2

  Aspire 5610
  COMPAL LA-2921P, LA-2922P, LA-3081P

  Aspire 5610Z
  COMPAL LA-2921P, LA-2922P, LA-3081P

  Aspire 5617
  COMPAL LA-4861P KAWG0

  Aspire 5620
  QUANTA ZB1 ZL9

  Aspire 5625
  QUANTA ZR8

  Aspire 5625G
  QUANTA ZR8

  Aspire 5630
  COMPAL LA-2921P, LA-2922P, LA-3081P

  Aspire 5635
  QUANTA ZR6

  Aspire 5635Z
  QUANTA ZR6

  Aspire 5650
  COMPAL LA-2921P, LA-2922P, LA-3081P

  Aspire 5670
  QUANTA ZB1 ZL9

  Aspire 5680
  COMPAL LA-2921P, LA-2922P, LA-3081P

  Aspire 5710
  COMPAL LA-3771P

  Aspire 5710G
  COMPAL LA-3771P

  Aspire 5710Z
  COMPAL LA-3771P

  Aspire 5710ZG
  COMPAL LA-3771P

  Aspire 5715Z
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 5720
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 5720G
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 5720Z
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 5720ZG
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 5730
  WISRTON HOMA 3G

  Aspire 5730G
  WISRTON HOMA 3G

  Aspire 5730Z
  WISRTON HOMA 3G

  Aspire 5730ZG
  WISRTON HOMA 3G

  Aspire 5732Z
  COMPAL LA-4851P,LA-4853P KAWF0/KAWH0

  Aspire 5732ZG
  COMPAL LA-4851P,LA-4853P KAWF0/KAWH0

  Aspire 5734
  COMPAL LA-4855P PAWF5

  Aspire 5734G
  COMPAL LA-4855P PAWF5

  Aspire 5734Z
  COMPAL LA-4855P PAWF5

  Aspire 5735
  WISRTON Cathedral Peak II

  Aspire 5735Z
  WISRTON Cathedral Peak II

  Aspire 5736G
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5737Z
  COMPAL LA-4681P KALA0

  Aspire 5738
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5738DG
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5738DZG
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5738G
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5738PG
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5738PZG
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5738Z
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5738ZG
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5739
  QUANTA ZK6

  Aspire 5739G
  QUANTA ZK6

  Aspire 5740
  WISRTON JV50-CP

  Aspire 5740DG
  WISRTON JV50, JV50-MV

  Aspire 5740G
  WISRTON JV50-CP

  Aspire 5741
  COMPAL LA-5891P, LA-5893P NEW71

  Aspire 5741G
  COMPAL LA-5891P, LA-5893P NEW71

  Aspire 5741Z
  COMPAL LA-5891P, LA-5893P NEW71

  Aspire 5741ZG
  COMPAL LA-5891P, LA-5893P NEW71

  Aspire 5742
  COMPAL LA-5893P

  Aspire 5742Z
  COMPAL LA-6582P PEW71

  Aspire 5745
  QUANTA ZR7

  Aspire 5745DG
  QUANTA ZR7D

  Aspire 5745G
  QUANTA ZR7

  Aspire 5745P
  QUANTA ZR7

  Aspire 5745PG
  QUANTA ZR7

  Aspire 5745Z
  QUANTA ZR7

  Aspire 5750
  COMPAL LA-6901P P5WE0

  Aspire 5750G
  COMPAL LA-6901P P5WE0

  Aspire 5810T
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 5810TG
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 5810TZ
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 5810TZG
  WISRTON JM41, JM51

  Aspire 5820G
  QUANTA ZR7, ZR7c

  Aspire 5820T
  QUANTA ZR7, ZR7c

  Aspire 5820TG
  QUANTA ZR7, ZR7c

  Aspire 5820TGZ
  QUANTA ZR7, ZR7c

  Aspire 5910
  WISRTON HURON

  Aspire 5910G
  WISRTON HURON

  Aspire 5920
  QUANTA ZD1

  Aspire 5920G
  QUANTA ZD1

  Aspire 5925G
  WISRTON EIGER

  Aspire 5930
  WISRTON EIGER

  Aspire 5930G
  WISRTON EIGER

  Aspire 5930Z
  WISRTON EIGER

  Aspire 5935G
  COMPAL LA-5011P KAQB0

  Aspire 5940G
  COMPAL LA-5511P NCQD0

  Aspire 5942G
  COMPAL LA-5511P NCQD0

  Aspire 5943G
  COMPAL LA-5981P NCQF0

  Aspire 6530
  QUANTA ZK3

  Aspire 6530G
  QUANTA ZK3

  Aspire 6920
  INVENTEC KILIMANJARO

  Aspire 6920G
  INVENTEC KILIMANJARO

  Aspire 6930
  QUANTA ZK2

  Aspire 6930G
  QUANTA ZK2

  Aspire 6930Z
  QUANTA ZK2

  Aspire 6930ZG
  QUANTA ZK2

  Aspire 6935
  INVENTEC KILIMANJARO2.0, KM2

  Aspire 6935G
  INVENTEC KILIMANJARO2.0, KM2

  Aspire 7000
  WISRTON MYALL M

  Aspire 7100
  WISRTON MYALL, MYALL2

  Aspire 7110
  WISRTON MYALL2

  Aspire 7120
  WISRTON POMONA, TEXCOCO

  Aspire 7220
  COMPAL LA-3581P

  Aspire 7230
  QUANTA ZY5

  Aspire 7235G
  WISRTON JV70-PU

  Aspire 7240
  WISRTON JV71-TR

  Aspire 7315
  COMPAL LA-4851P

  Aspire 7320
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 7330
  QUANTA ZY2 & ZY6, ZY2L

  Aspire 7335
  WISRTON JM70-MV

  Aspire 7336
  WISRTON JV71-TR, JV71-MV

  Aspire 7520
  COMPAL LA-3581P

  Aspire 7520G
  COMPAL LA-3581P

  Aspire 7530
  QUANTA ZY5

  Aspire 7530G
  QUANTA ZY5

  Aspire 7535
  WISRTON JM70-PU

  Aspire 7535G
  WISRTON JM70-PU

  Aspire 7540
  WISRTON JV71-TR, JV71-MV

  Aspire 7540G
  WISRTON JV71-TR, JV71-MV

  Aspire 7551
  WISRTON JE70D

  Aspire 7551G
  WISRTON JE70D

  Aspire 7552G
  WISRTON JE70D, JE71D

  Aspire 7715Z
  COMPAL LA-4851P

  Aspire 7720
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 7720G
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 7720Z
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 7720ZG
  COMPAL LA-3551P

  Aspire 7730
  QUANTA ZY2, ZY6

  Aspire 7730G
  QUANTA ZY2, ZY6

  Aspire 7730Z
  QUANTA ZY2, ZY6

  Aspire 7730ZG
  QUANTA ZY2, ZY6

  Aspire 7735
  WISRTON JM70-MV, JV70-MV

  Aspire 7735G
  WISRTON JM70-MV, JV70-MV

  Aspire 7735Z
  WISRTON JM70-MV, JV70-MV

  Aspire 7735ZG
  WISRTON JM70-MV, JV70-MV

  Aspire 7736
  WISRTON JV71-TR, JV71-MV

  Aspire 7736G
  WISRTON JV71-TR, JV71-MV

  Aspire 7736Z
  WISRTON JV71-TR, JV71-MV

  Aspire 7736ZG
  WISRTON JV71-TR, JV71-MV

  Aspire 7738G
  WISRTON JM70-MV, JV70-MV

  Aspire 7740
  WISRTON JV70

  Aspire 7740G
  WISRTON JV70

  Aspire 7740G
  WISRTON JV70

  Aspire 7741
  WISRTON JE70

  Aspire 7741G
  WISRTON JE70

  Aspire 7741Z
  WISRTON JE70

  Aspire 7745
  QUANTA ZYB, ZYBA

  Aspire 7745G
  QUANTA ZYB, ZYBA

  Aspire 7745Z
  QUANTA ZYB, ZYBA

  Aspire 7750
  COMPAL LA-6911

  Aspire 7750G
  COMPAL LA-6911

  Aspire 8530
  WISRTON BIG BEAR 2, BIG BEAR 2A

  Aspire 8530G
  WISRTON BIG BEAR 2, BIG BEAR 2A

  Aspire 8730
  WISRTON BIG BEAR 2

  Aspire 8730G
  WISRTON BIG BEAR 2

  Aspire 8730ZG
  WISRTON BIG BEAR 2

  Aspire 8735
  WISRTON JV80-MV, SJV80-MV

  Aspire 8735G
  WISRTON JV80-MV, SJV80-MV

  Aspire 8735ZG
  WISRTON JV80-MV, SJV80-MV

  Aspire 8920G
  INVENTEC TETON2

  Aspire 8930G
  INVENTEC TETON2.5

  Aspire 8935G
  QUANTA ZY8

  Aspire 8940
  QUANTA ZY9

  Aspire 8940G
  QUANTA ZY9

  Aspire 8942G
  QUANTA ZY9B

  Aspire 8943G
  QUANTA ZYA, ZY9B

  Aspire 8943G
  QUANTA ZYA, ZYF

  Aspire 9100
  COMPAL LA-2351

  Aspire 9110
  COMPAL LA-3191P HBQ60

  Aspire 9120
  COMPAL LA-3191P HBQ60

  Aspire 9300
  WISRTON Myall M

  Aspire 9400
  WISRTON MYALL, MYALL2

  Aspire 9410
  WISRTON MYALL2

  Aspire 9410Z
  WISRTON MYALL2

  Aspire 9420
  WISRTON MYALL2

  Aspire 9500
  COMPAL LA-2781P LS2786P

  Aspire 9510
  WISRTON Kirkini

  Aspire 9520
  WISRTON Kirkini

  Aspire 9800
  INVENTEC CheeLA

  Aspire 9810
  INVENTEC CheeLA

  Aspire 9920
  INVENTEC CheeLA-2.0

  Aspire 9920G
  INVENTEC CheeLA-2.0
   
  • Like Like x 3
  • Angry Angry x 2
  • Sad Sad x 1
 5. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  Emachines
  Notebook
  D Series

  D440
  D442
  D443
  D520
  D525
  D528
  D529
  D620
  D640
  D642
  D644
  D725
  D727
  D728
  D729
  D729Z
  D730
  D732
  D732Z

  E Series
  E440
  E442
  E443
  E520
  E525
  E527
  E528
  E529
  E620
  E625
  E627
  E630
  E642
  E644
  E644G
  E720
  E725
  E727
  E729
  E729Z
  E730
  E732

  G Series
  G443
  G443G
  G630
  G729G
  G729Z
  G729ZG

  M Series
  M2105
  M2350
  M2352
  M2356
  M5105
  M5124
  M5305
  M5307
  M5309
  M5310
  M5312
  M5313
  M5405
  M5410
  M5414
  M6410
  M6805
  M6807
  M6809
  M6810
  M6811

  N Series
  N-10
  N-12
  N-14

  Others
  MX4624
  MX4625

  W Series
  W4605
  W4620
  W4630

  Netbook
  250
  350
  355

  Desktop
  C Series
  C1641
  C1844
  C1904
  C2280
  C2480
  C2684
  C2685
  C2782
  C2825
  C2881
  C3060
  C3070
  C6207
  C6415
  C6423
  C6535
  C6537

  D Series
  D2244
  D2246
  D2266
  D2346
  D2386
  D2586
  D2685
  D2823
  D2880
  D3024
  D3107
  D3123
  D3315
  D3415
  D5039
  D5239
  D6405
  D6417
  D6419

  E Series
  E4264

  EL Series
  EL1200
  EL1210
  EL1300
  EL1300G
  EL1301
  EL1310
  EL1320
  EL1321
  EL1330
  EL1331
  EL1331G
  EL1332
  EL1333
  EL1333G
  EL1350
  EL1352
  EL1352G
  EL1358
  EL1358G
  EL1360
  EL1360G
  EL1370
  EL1600
  EL1700
  EL1800
  EL1801
  EL1830
  EL1831
  EL1832
  EL1833
  EL1850
  EL1850G
  EL1851
  EL1852
  EL1852G
  EL1860
  EL1870

  ET Series
  ET1160
  ET1161
  ET1300
  ET1331
  ET1331G
  ET1350
  ET1352
  ET1352G
  ET1358
  ET1370
  ET1641
  ET1710
  ET1730
  ET1810
  ET1830
  ET1831
  ET1840
  ET1850
  ET1852
  ET1861
  ET1862
  ET1870

  EZ Series
  EZ1601
  EZ1700
  EZ1711
  EZ1800
  EZ1801
  EZ1810
  EZ1811

  H Series
  H2862
  H3060
  H3070
  H3104
  H3106
  H3110
  H3120
  H3304
  H3308
  H3418
  H3504
  H3506
  H3512
  H3882
  H3958
  H3990
  H5010
  H5016
  H5026
  H5036
  H5038
  H5042
  H5046
  H5048
  H5048A
  H5082
  H5088
  H5212
  H5237
  H5270
  H6207
  H6212
  H6528
  H6534
  H6535
  H6536
  H6537

  ER Series
  ER1400
  ER1402

  J Series
  J3016
  J3020
  J3022
  J3024
  J3028
  J3032
  J3034
  J3036
  J3042
  J3048
  J3054
  J3055
  J3056
  J3062
  J3064
  J3068
  J3204
  J3206
  J3208
  J3210
  J3212
  J3224
  J3228
  J3234
  J3640
  J4420
  J4422
  J4424
  J4430
  J4432
  J4436
  J4438
  J4442
  J4452
  J4456
  J4462
  J4464
  J4468
  J4470
  J4472
  J4476
  J4482
  J4486
  J4492
  J4494
  J4496
  J4501
  J4504
  J4506
  J4507
  J4509
  J4514
  J4516
  J4517
  J4518

  L Series
  L3005
  L3010
  L3012
  L3017
  L3020
  L3022
  L3025
  L3027
  L3030
  L3032
  L3037
  L3047
  L3052
  L3057
  L3062
  L3067
  L3072
  L3077
  L4005
  L4030
  L4032

  S Series
  S1642
  S1862
  S1940
  S2482
  S2485
  S3649

  T Series
  T1090
  T1096
  T1100
  T1105
  T1106
  T1110
  T1115
  T1116
  T1120
  T1125
  T1130
  T1140
  T1150
  T1220
  T1221
  T1300
  T1360
  T1400
  T1440
  T1600
  T1740
  T1742
  T1840
  T1842
  T1860
  T1862
  T1980
  T2040
  T2042
  T2080
  T2085
  T2200
  T2200SE
  T2240
  T2245
  T2260
  T2341
  T2385
  T2460
  T2482
  T2484
  T2542
  T2596
  T2605
  T2615
  T2625
  T2642
  T2672
  T2682
  T2692
  T2698
  T2778
  T2792
  T2824
  T2825
  T2858
  T2865
  T2875
  T2878
  T2882
  T2890
  T2892
  T2893
  T2894
  T2895
  T2896
  T2898
  T2899
  T2958
  T3025
  T3042
  T3062
  T3090
  T3092
  T3095
  T3101
  T3103
  T3104
  T3106
  T3107
  T3110
  T3112
  T3114
  T3116
  T3120
  T3124
  T3256
  T3265
  T3302
  T3304
  T3306
  T3308
  T3312
  T3393
  T3395
  T3406
  T3408
  T3410
  T3418
  T3422
  T3504
  T3506
  T3508
  T3512
  T3516
  T3516A
  T3522
  T3524
  T3604
  T3612
  T3616
  T3624
  T3626
  T3638
  T3640
  T3642
  T3646
  T3656
  T3828
  T3830
  T3882
  T3958
  T3985
  T3990
  T3995
  T3998
  T4010
  T4060
  T4080
  T4130
  T4150
  T4155
  T4160
  T4165
  T4170
  T4200
  T4480
  T4511
  T4697
  T5010
  T5016
  T5020
  T5022
  T5026
  T5036
  T5042
  T5046
  T5048
  T5052
  T5062
  T5082
  T5086
  T5088
  T5212
  T5216
  T5224
  T5226
  T5230
  T5234
  T5246
  T5248
  T5254
  T5274
  T5274a
  T6000
  T6003
  T6209
  T6211
  T6212
  T6216
  T6410
  T6412
  T6414
  T6420
  T6426
  T6520
  T6522
  T6524
  T6528
  T6532
  T6534
  T6536
  T6538
  T6540
  T6542
  T6544

  W Series
  W1500
  W1640
  W1700
  W1800
  W2047
  W2060
  W2247
  W2260
  W2646
  W2686
  W2785
  W2828
  W2925
  W3050
  W3052
  W3080
  W3105
  W3107
  W3115
  W3118
  W3400
  W3410
  W3502
  W3503
  W3506
  W3507
  W3609
  W3611
  W3611A
  W3615
  W3619
  W3621
  W3622
  W3623
  W3629
  W3644
  W3650
  W3653
  W4065
  W4685
  W4686
  W5233
  W5243
  W6409
   
  • Angry Angry x 2
  • Love Love x 1
  • Sad Sad x 1
 6. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  KAV10
   

  Attached Files:

  • Angry Angry x 3
 7. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  Aspire Switch 10 E
  SW3-013
  SW3-013P
   
  • Angry Angry x 2
  • Sad Sad x 1
 8. santafenotebooks

  santafenotebooks New Member

  Joined:
  Jul 12, 2014
  Messages:
  19
  Likes Received:
  0
  and schematic will have good bios for acer z1220 a45d01 . best regards
   
  • Angry Angry x 3
 9. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  code motherboar?
   
  • Angry Angry x 2
  • Wow Wow x 1
 10. santafenotebooks

  santafenotebooks New Member

  Joined:
  Jul 12, 2014
  Messages:
  19
  Likes Received:
  0
  a45d01 rev: 1.0
   
  • Angry Angry x 2
 11. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  Acer 1220 - A45D01 BIOS
   

  Attached Files:

  • Angry Angry x 3
 12. santafenotebooks

  santafenotebooks New Member

  Joined:
  Jul 12, 2014
  Messages:
  19
  Likes Received:
  0
  since you are so kind you would have the schematic ? The problem that I find me that detects hd But I not start. Thank you
   
  • Angry Angry x 3
 13. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  Currently I do not have Schematic :)
   
  • Angry Angry x 3
 14. santafenotebooks

  santafenotebooks New Member

  Joined:
  Jul 12, 2014
  Messages:
  19
  Likes Received:
  0
  bios acer veriton z1620
  you will have ?
   
  • Angry Angry x 3
 15. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  Yes But I need a backup BIOS old.
   
  • Angry Angry x 3
 16. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  aspire 1200
  aspire 1300
  aspire 1310
  aspire 1350
  aspire 1360
  aspire 1400
  aspire 1410
  aspire 1450
  aspire 1500
  aspire 1510
  aspire 1520
  aspire 1600
  aspire 1610
  aspire 1620
  aspire 1640
  aspire 1640z
  aspire 1650
  aspire 1650z
  aspire 1660
  aspire 1670
  aspire 1680
  aspire 1690 ddr
  aspire 1690 ddr2
  aspire 1700
  aspire 1710
  aspire 1800
  aspire 2000
  aspire 2010
  aspire 2020
  aspire 2310
  aspire 2420
  aspire 2430
  aspire 2920
  aspire 2930
  aspire 3000
  aspire 3010
  aspire 3020
  aspire 3030
  aspire 3040
  aspire 3050
  aspire 3100
  aspire 3110
  aspire 3500
  aspire 3510
  aspire 3600
  aspire 3610
  aspire 3620
  aspire 3620 a
  aspire 3630
  aspire 3640
  aspire 3650
  aspire 3660
  aspire 3670
  aspire 3680
  aspire 3690
  aspire 3935
  aspire 4220
  aspire 4230
  aspire 4310
  aspire 4315
  aspire 4320
  aspire 4330
  aspire 4336
  aspire 4520
  aspire 4530
  aspire 4710
  aspire 4715 z
  aspire 4720
  aspire 4730
  aspire 4735
  aspire 4736
  aspire 4920
  aspire 4925
  aspire 4930
  aspire 4935
  aspire 4937
  aspire 5000
  aspire 5010
  aspire 5020
  aspire 5030
  aspire 5040
  aspire 5050
  aspire 5100
  aspire 5110
  aspire 5220
  aspire 5230
  aspire 5235
  aspire 5236
  aspire 5310
  aspire 5315
  aspire 5320
  aspire 5330
  aspire 5335
  aspire 5338
  aspire 5500
  aspire 5500z
  aspire 5510
  aspire 5515
  aspire 5520
  aspire 5530
  aspire 5535
  aspire 5540
  aspire 5550
  aspire 5560
  aspire 5570
  aspire 5580
  aspire 5590
  aspire 5600
  aspire 5610
  aspire 5620
  aspire 5630
  aspire 5650
  aspire 5670
  aspire 5680
  aspire 5710
  aspire 5715
  aspire 5720
  aspire 5730
  aspire 5730ZG
  aspire 5735
  aspire 5737Z
  aspire 5738
  aspire 5750G
  aspire 5755
  aspire 5910
  aspire 5920
  aspire 5925
  aspire 5930
  aspire 6530
  aspire 6920
  aspire 6920G
  aspire 6930
  aspire 6935
  aspire 7000
  aspire 7100
  aspire 7110
  aspire 7220
  aspire 7230
  aspire 7320
  aspire 7330
  aspire 7520
  aspire 7530
  aspire 7720
  aspire 7730
  aspire 7730z
  aspire 8530
  aspire 8730
  aspire 8735
  aspire 8920
  aspire 8920G
  aspire 8930
  aspire 9100
  aspire 9110
  aspire 9120
  aspire 9300
  aspire 9400
  aspire 9410
  aspire 9420
  aspire 9500
  aspire 9510
  aspire 9520
  aspire 9800
  aspire 9810
  aspire 9820
  aspire 9920
  Extensa 7X0
  Extensa 36X
  Extensa 355
  Extensa 390
  Extensa 500
  extensa 2000 2500
  extensa 2300
  extensa 2350 2950
  extensa 2600
  extensa 2900
  extensa 3000
  extensa 3100
  extensa 4010
  extensa 4100
  extensa 4120
  extensa 4130
  extensa 4220
  extensa 4230
  extensa 4320
  extensa 4420
  extensa 4430
  extensa 4620
  extensa 4630
  extensa 5010
  extensa 5120
  extensa 5200
  extensa 5210
  extensa 5220
  extensa 5230
  extensa 5410
  extensa 5420
  extensa 5430
  extensa 5510
  extensa 5610
  extensa 5620
  extensa 5630
  extensa 6600
  extensa 6700
  extensa 7120
  extensa 7220
  extensa 7230
  extensa 7420
  extensa 7620
  extensa 7630
  extensa 7630Z
  ferrari 1000
  ferrari 1100
  ferrari 1200
  ferrari 3000
  ferrari 3200
  ferrari 3400
  ferrari 4000
  ferrari 5000
  index.txt
  manual gr
  note 350c ec
  note 750c
  note 760c
  note 760i
  note 950c cx
  NoteLight 350P
  NoteLight 370
  NoteLight 370P
  notenuovo 970
  service purpose only
  TravelMate 22x 26x
  TravelMate 23x 28x
  TravelMate 24x 25x
  TravelMate 27x
  TravelMate 31X
  TravelMate 33X
  TravelMate 34X
  TravelMate 35X
  TravelMate 36x
  TravelMate 37x
  TravelMate 38x
  TravelMate 42x
  TravelMate 43x
  TravelMate 51X
  TravelMate 52X
  TravelMate 53X
  TravelMate 54x
  TravelMate 60X
  TravelMate 61x
  TravelMate 62x
  TravelMate 63x
  TravelMate 65x
  TravelMate 66x
  TravelMate 72X
  TravelMate 73X
  TravelMate 74x
  travelmate 200
  travelmate 210
  TravelMate 290
  TravelMate 505-507
  TravelMate 508-509
  travelmate 800
  travelmate 2000
  travelmate 2100
  travelmate 2200
  travelmate 2300
  travelmate 2310
  travelmate 2350
  travelmate 2400
  travelmate 2410
  travelmate 2420
  travelmate 2430
  travelmate 2440
  travelmate 2450
  travelmate 2460
  travelmate 2470
  travelmate 2480
  travelmate 2490
  travelmate 2600
  travelmate 2700
  travelmate 3000
  travelmate 3010
  travelmate 3020
  travelmate 3030
  travelmate 3040
  travelmate 3200
  travelmate 3210
  travelmate 3210z
  travelmate 3220
  travelmate 3240
  travelmate 3250
  travelmate 3260
  travelmate 3270
  travelmate 3280
  travelmate 3290
  travelmate 3300
  travelmate 4000
  travelmate 4010
  travelmate 4020
  travelmate 4050
  travelmate 4060
  travelmate 4070
  travelmate 4080
  travelmate 4100
  travelmate 4150
  travelmate 4200
  travelmate 4210
  travelmate 4220
  travelmate 4230
  travelmate 4235
  travelmate 4260
  travelmate 4270
  travelmate 4280
  travelmate 4320
  travelmate 4330
  travelmate 4335
  travelmate 4400
  travelmate 4500
  travelmate 4520
  travelmate 4530
  travelmate 4600
  travelmate 4650
  travelmate 4670
  travelmate 4720
  travelmate 4730
  travelmate 5100
  travelmate 5110
  travelmate 5210
  travelmate 5220
  travelmate 5230
  travelmate 5310
  travelmate 5320
  travelmate 5330
  travelmate 5510
  travelmate 5520
  travelmate 5530
  travelmate 5600
  travelmate 5610
  travelmate 5620
  travelmate 5710
  travelmate 5720
  travelmate 5725
  travelmate 5730
  travelmate 6000
  travelmate 6230
  travelmate 6231
  travelmate 6252
  travelmate 6291
  travelmate 6292
  travelmate 6293
  travelmate 6410
  travelmate 6460
  travelmate 6492
  travelmate 6493
  travelmate 6500
  travelmate 6592
  travelmate 6593
  travelmate 7100
  travelmate 7220
  travelmate 7230
  travelmate 7300
  travelmate 7320
  travelmate 7330
  travelmate 7510
  travelmate 7520
  travelmate 7530
  travelmate 7720
  travelmate 7730
  Travelmate 7750
  travelmate 8000
  travelmate 8100
  travelmate 8200
  travelmate 8210
  TravelMate Alpha550
  TravelMate C100
  TravelMate C110
  travelmate c200
  travelmate c210
  TravelMate C300
  travelmate c310
   
  • Angry Angry x 3
 17. bayu seto

  bayu seto New Member

  Joined:
  Oct 31, 2015
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  how to download this file
   
  • Angry Angry x 3
 18. bayu seto

  bayu seto New Member

  Joined:
  Oct 31, 2015
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  i need acer 4253 zqe bios
   
  • Angry Angry x 3
 19. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  • Like Like x 3
  • Angry Angry x 2
  • Sad Sad x 1
 20. blade

  blade New Member

  Joined:
  Oct 31, 2015
  Messages:
  4
  Likes Received:
  1
  I need Acer e5-471 zqo Main (8mb) Bios and EC (4mb)
   
  • Angry Angry x 2
  • Like Like x 1
  • Love Love x 1
  • Sad Sad x 1
 21. ThienBui

  ThienBui CEO Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  63,186
  Likes Received:
  4,430
  I just saw 8MB

  Information is correct?
   
  • Angry Angry x 3

Share This Page

 • Get Help Fast

  • Skype: Vinafix
  • Whatsapp: +84919476686
  • [email protected]
  • www.vinafix.com
  • www.vinafix.vn
  • www.vinafix.net

  Payment Methods
 • Vinafix

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice