ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
84,330
5,815
VinaFix
vinafix.com
Hình ảnh tháo bung tất cả các linh kiện của MacBook Air 13" Early 2014

Chú ý: Phần ốc vít bắt Case
Có 2 ốc 9mm và 8 ốc 2.6mm ta lên đánh dấu để khi thao ra ráp vô không bị nhầm.
1.jpg
2.jpg
* Cung như các máy khác ta lên ưu tiên gỡ tất cả các jac kết nói có hình cảnh bảo như jac PIN.

3.jpg
IO Board Cable_4.jpg
5.jpg

6.jpg
FAN-7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
10-1.jpg IO BOARD 11.jpg
12.jpg
12-1.jpg
13.jpg
13-1.jpg 13-1.jpg 14.jpg
15.jpg
15-1.jpg
16.jpg
BATERY 17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
20-1.jpg
21.jpg
22.jpg
22-1.jpgNguồn: iFixit
 

Attachments

Latest posts