What's new

T6 BTC-202B 94V-0 E220370

Mã này huynh, kiếm k thấy source :(
View attachment 300365
má toshiba mà dỡn hoài cha nội

làm theo cách này

làm như ngày đầu tiền sửa máy tính hậu sao á
 
Back
Top