What's new

Surface 4 172 X911788-008

Star Rating
5.00 star(s)
Surface 4 1724 X911788-008 W25Q128.bin
Schematics Surface pro4 X911788-009.pdf
X911788-008 REV1.pdf
A.pdf
B.pdf
X911788-008 REV2.pdf

Screen Shot 2021-06-07 at 7.30.02 PM.png
 

Download list

X911788-008.jpg
Surface pro4 X911788-009.pdf
3.8 MB · Views: 337

X911788-008 REV1.pdf
2.2 MB · Views: 222

X911788-008 REV2.pdf
3.7 MB · Views: 220

A.pdf
866.3 KB · Views: 247

B.pdf
689.9 KB · Views: 223

file này không được anh ạ. kích tắt. liệu có phải do bios gốc lỗi ko a nhỉ.
còn nạp file của anh thì lên chậm, cả ko cảm ứng
 
file này không được anh ạ. kích tắt. liệu có phải do bios gốc lỗi ko a nhỉ.
còn nạp file của anh thì lên chậm, cả ko cảm ứng
chứ còn gì nữa file cũ lỗi hết rồi
mua patch fix cảm ứng đi 750k
bios gốc lỗi hết thì ko có cách khác
 
Back
Top