Probook 430 quanta x61c - DAX61CMB6C0

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
91,918
1
6,309
VinaFix
vinafix.com
Probook 430 quanta x61c
BIOS
Boardview X61C-MB-C.bdv
Royal 13"/Riata 14" SkyLake -U (UMA/DIS) Schematics X61C
HP Probook 440 G3 DAX61CMB6C0 REV C test ok N78
X61C.jpg
 

Attachments

 • X61C-MB-C.bdv
  1 MB · Views: 356
 • X61C.pdf
  2.1 MB · Views: 528
 • dax61cmb6d0 rev d.bin
  16 MB · Views: 342
 • HP Probook 440 G3 DAX61CMB6C0 REV C test ok.BIN
  16 MB · Views: 608

Mr.Quan

Registered member
Jun 28, 2017
89
1
28
có e fai
khác clia được không anh , em chép fai trên nhưng mà không chạy...!
 

mukesh badola

Registered member
Feb 10, 2016
43
2
32
hiiii I'm posting here bios of DAX61CMB6C0 THIS BIOS IS PROTECTED BIOS PASSWORD
AND YOUR SITE BIOSES ARE NOT OK. ONLY ON MOTHERBOARD DISPLAY NOT COME.
PLEASE GIVE MI OK BIOS OF DAX61CMB6C0 THANKS IN ADVANCED...... SIZE IS 16 M.B.
 

Attachments

 • X61C BIOS WITH PSWD.BIN
  16 MB · Views: 78

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
91,918
1
6,309
VinaFix
vinafix.com
HP ProBook 450 G3 DAX63CMB6C0 REVC GPU 216-0864032 NPCE586HA0MX_VINA.BIN
 

Attachments

 • HP ProBook 450 G3 DAX63CMB6C0 REVC GPU 216-0864032 NPCE586HA0MX_VINA.BIN.zip
  5.5 MB · Views: 224
 • Like
Reactions: khawar

Latest posts