What's new

BIOS Nitro 5 FH51M LA-J871P REV1.0

Star Rating
5.00 star(s)
Nitro 5 FH51M LA-J871P REV1.0
Schematics boardview
Acer Nitro AN517-52 Compal FH51M LA-J871P Rev 1.0.pdf
LA_J871P-R10_GTX 1650_1650 Ti_Main Board.bdv
BIOS Nitro AN517-52
GH51M
FH5VM
ACER_NITRO_AN515-55_COMPAL_LA-J871P photoo


Screen Shot 2020-10-21 at 19.36.03.jpg
 

Download list

Screen Shot 2021-02-11 at 4.01.57 PM.png
FH51MLA-J871PREV.1.02020-01-21.bin
16 MB · Views: 1,980FH5VM.zip
9.1 MB · Views: 1,122

GH51M.zip
9.1 MB · Views: 893


sorry but your modified bioses not working, its 3rd laptop where i changed pch, but after me clean not work. Its not problem with hardware. If i flash bios from your first post its always working. What you thing about it? i dont know
 
sorry but your modified bioses not working, its 3rd laptop where i changed pch, but after me clean not work. Its not problem with hardware. If i flash bios from your first post its always working. What you thing about it? i dont know
i only help clearme, note clearme only fix late display
 
ad fix xg kich dc nguon ko len hinh a. fix cu len hinh nhung ko nhan vga a.
ko nhận VGA ko biết fix kiể gì luôn đây? nó là BIOS gốc hay tải đâu về nếu tải về thì BIOS có thể chưa đúng với model còn BIOS gốc mà bị thế gì kiểm tra GPU
 

Latest posts

Back
Top