ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
98,629
3
6,767
VinaFix
vinafix.com
GA-B85M-D3H REV1.1
GA-B85M-D3H RVE.1.2
GA-B85M-D3H (rev. 2.0)
 

Attachments

 • GA-B85-D3V_R20-ISL95820.pdf
  844 KB · Views: 398
 • GA-B85M-D3H REV1.1.zip
  5.4 MB · Views: 392
 • GA-B85M-D3H RVE.1.2.BIN
  8 MB · Views: 176
 • GA-B85M-D3H (rev. 2.0).BIN
  4 MB · Views: 190

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
98,629
3
6,767
VinaFix
vinafix.com
GA-B85M-D3H-2.1 BV
GA-B85M-D3H-2.02 BV
GA-B85M-D3H-A-1.0 BV
Boardview
BIOS
B85M-D3H 1.1
 

Attachments

 • GA-B85M-D3H-2.02 BV.pdf
  74.8 KB · Views: 214
 • GA-B85M-D3H-2.1 BV.pdf
  74.8 KB · Views: 200
 • GA-B85M-D3H-A-1.0.pdf
  73.8 KB · Views: 235
 • B_BIOS.BIN.zip
  5.2 MB · Views: 120
 • M_BIOS.BIN.zip
  5.2 MB · Views: 112
 • GA-B85M-D3H-A-1.0 BV.pdf
  73.8 KB · Views: 84

MINH CONG

Registered member
May 17, 2017
68
1
29
anh ơi, cái boarview nào dùng chung được với boarview của main gigabyte B85M-D3H rev.1.1 vậy anh! em tải mấy cái ở trên về rồi mà ko giống! ko có cái boarview nào giống hết đó anh! mong anh giúp đỡ