ESPRIMO D583/H BIOS JIB85Y 12058-1M

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
98,629
3
6,767
VinaFix
vinafix.com
Urgency
5.00 star(s)
ESPRIMO D583/H
BIOS
- ESPRIMO D583/H
- ESPRIMO D583/HX
- ESPRIMO D583/HW

ESPRIMO D583-H,D583-HX,D583-HW BIOS JIB85Y 12058-1M
ESPRIMO JIB85Y (12058-1M) clearme ok
 

Attachments

  • 1MB_225.bin.zip
    405 KB · Views: 14
  • 8MB.bin.zip
    4.7 MB · Views: 17
  • ESPRIMO JIB85Y (12058-1M) clearme ok.zip
    8.3 MB · Views: 10

ipodnano16g

Registered member
Apr 9, 2016
154
20
32
Có anh , file không clear lên bình thường mà rất lâu , nay mới nạp mới phát hiện
 

ipodnano16g

Registered member
Apr 9, 2016
154
20
32
Không chạy luôn , đã nạp lại file chưa clear thử lại vẫn ok , file clear không đòi ram luôn