Dell Vostro 14 5480 - DAJW8GMB8C1 JW8G JW8D


Star Rating
5.00 star(s)
Dell Vostro 14 5480
Dell Vostro 5480
BIOS Version A05
DAJW8GMB8C1 REV C1

Operating System Microsoft Windows 8.1 Pro (64-bit)
Model Dell Inc. Vostro 14-5480
Processor Intel Core i7-5500U @ 2.40 GHz -1 processor, 2 cores, 4 threads
Processor ID GenuineIntel Family 6 Model 61 Stepping 4
Processor Codename
Processor Package
L1 Instruction Cache 32 KB x 2
L1 Data Cache 32 KB x 2
L2 Cache 256 KB x 2
L3 Cache 4096 KB
Motherboard Dell Inc. 0JW8G7
Northbridge Intel ID1604 09
Southbridge Intel ID9CC3 03
BIOS Dell Inc. A00
Memory 8104 MB -1MHz

dell 14-5480 dajw8gmb8c1 rev:c1
dajw8gmb8c1-c1-1020-1021.brd
Quanta JW8D_G dajw8gmb8c1 rA.pdf
Schematics boardview
JW8G BOTTOM.pdf
JW8G TOP.pdf
Screen Shot 2020-05-31 at 15.29.16.jpgScreen Shot 2020-12-09 at 22.04.14.jpg
 

Download list

  • DAJW8GMB8C1.jpg
    DAJW8GMB8C1.jpg
    61.9 KB · Views: 70
JW8G ECROM ITE.bin
128 KB · Views: 151

W25Q64.BIN
8 MB · Views: 414


Quanta JW8D_G dajw8gmb8c1 rA.pdf
2.6 MB · Views: 750

dajw8gmb8c1-c1-1020-1021.brd.zip
10 MB · Views: 305

JW8G TOP.pdf
733.2 KB · Views: 120

JW8G BOTTOM.pdf
720.5 KB · Views: 97

myquartz

Registered member
Jun 18, 2018
1
0
43
HCMC
Mình có con laptop này. Vừa rồi chạy update BIOS (để nâng cấp bảo mật), đang chạy dở thì Win 10 treo, màn hình xanh. Thế là boot lại không thể mở máy lên được nữa.
Search thì ra bài này. Giờ tính flash lại BIOS nhưng đọc thêm thấy cái ME phức tạp quá.
Có bác nào nhận sửa, flash giùm ko e khỏi phải đi mua đồ về nghịch. Máy em din phân phối ở VN, ko phải hàng bị Computrace.
 

khoai khoe hn

Active Member
VIP PRO
Oct 9, 2017
143
1
38
Dell Vostro 14 5480
Dell Vostro 5480
BIOS Version A05
DAJW8GMB8C1 REV C1

Operating System Microsoft Windows 8.1 Pro (64-bit)
Model Dell Inc. Vostro 14-5480
Processor Intel Core i7-5500U @ 2.40 GHz -1 processor, 2 cores, 4 threads
Processor ID GenuineIntel Family 6 Model 61 Stepping 4
Processor Codename
Processor Package
L1 Instruction Cache 32 KB x 2
L1 Data Cache 32 KB x 2
L2 Cache 256 KB x 2
L3 Cache 4096 KB
Motherboard Dell Inc. 0JW8G7
Northbridge Intel ID1604 09
Southbridge Intel ID9CC3 03
BIOS Dell Inc. A00
Memory 8104 MB -1MHz

dell 14-5480 dajw8gmb8c1 rev:c1
dajw8gmb8c1-c1-1020-1021.brd
Quanta JW8D_G dajw8gmb8c1 rA.pdf
Schematics boardview
View attachment 118321
anh oi banr nao la I5 5200 card roi vay a. e camr on
 

khoai khoe hn

Active Member
VIP PRO
Oct 9, 2017
143
1
38
Dell Vostro 14 5480
Dell Vostro 5480
BIOS Version A05
DAJW8GMB8C1 REV C1

Operating System Microsoft Windows 8.1 Pro (64-bit)
Model Dell Inc. Vostro 14-5480
Processor Intel Core i7-5500U @ 2.40 GHz -1 processor, 2 cores, 4 threads
Processor ID GenuineIntel Family 6 Model 61 Stepping 4
Processor Codename
Processor Package
L1 Instruction Cache 32 KB x 2
L1 Data Cache 32 KB x 2
L2 Cache 256 KB x 2
L3 Cache 4096 KB
Motherboard Dell Inc. 0JW8G7
Northbridge Intel ID1604 09
Southbridge Intel ID9CC3 03
BIOS Dell Inc. A00
Memory 8104 MB -1MHz

dell 14-5480 dajw8gmb8c1 rev:c1
dajw8gmb8c1-c1-1020-1021.brd
Quanta JW8D_G dajw8gmb8c1 rA.pdf
Schematics boardview
View attachment 118321
anh cho em hoi ban nao la I5 5200 cadr roi vay a, em cam on
 

EletronicGroup

Active Member
BUSINESS VIP
Aug 10, 2016
202
4
Jandira - SP
Dell Vostro 14 5480
Dell Vostro 5480
BIOS Version A05
DAJW8GMB8C1 REV C1

Operating System Microsoft Windows 8.1 Pro (64-bit)
Model Dell Inc. Vostro 14-5480
Processor Intel Core i7-5500U @ 2.40 GHz -1 processor, 2 cores, 4 threads
Processor ID GenuineIntel Family 6 Model 61 Stepping 4
Processor Codename
Processor Package
L1 Instruction Cache 32 KB x 2
L1 Data Cache 32 KB x 2
L2 Cache 256 KB x 2
L3 Cache 4096 KB
Motherboard Dell Inc. 0JW8G7
Northbridge Intel ID1604 09
Southbridge Intel ID9CC3 03
BIOS Dell Inc. A00
Memory 8104 MB -1MHz

dell 14-5480 dajw8gmb8c1 rev:c1
dajw8gmb8c1-c1-1020-1021.brd
Quanta JW8D_G dajw8gmb8c1 rA.pdf
Schematics boardview
JW8G BOTTOM.pdf
JW8G TOP.pdf
View attachment 118321View attachment 136834

The file dajw8gmb8c1-c1-1020-1021.brd.zip is not opening, there is an error, I tested it with 4 different programs.
Could you test for me? Thanks.
 

Latest posts