fanifix

Active Member
SUPER VIP
Jan 24, 2014
1,481
602
31
DELL Inspiron 14 DELL Inspiron N4050 10315-SC DV14_HR_MB

Bios
N4050 DV4_HR_MB 48.4IU15.011 10315-1 HM67 VGA 216-0809024

Boardview
10315-1.GR
 

Attachments

  • DELL Inspiron 14 DELL Inspiron N4050 10315-SC DV14_HR_MB.pdf
    2.1 MB · Views: 3,253
  • N4050 DV4_HR_MB 48.4IU15.011 10315-1 HM67 VGA 216-0809024.rar
    2 MB · Views: 1,330
  • 10315-1.GR.rar
    83.4 KB · Views: 972

tremocoivo

Registered member
Apr 25, 2014
173
8
41
ad ơi ! anh chuyển con này sang vga shard chưa có thể chỉ điểm em với !
thanks !