HP Compal LA-9241P VBL20 (HP-OEM)

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
92,015
1
6,312
VinaFix
vinafix.com
Intel la-9241p_vbl20_r05_1220_HP [HM87]
Date : 2012/12/20
Version 0.5
la-9241p.JPG
 

Attachments

  • Intel la-9241p_vbl20_r05_1220_HP[HM87].PDF
    3.4 MB · Views: 721

QuocKhanhLaptop

Registered member
Jul 3, 2015
330
6
33
@ThienBui ơi, e clearME cho a con này với, a tự clear trình non quá nên lên hơi chậm, chết HM, thay HM lên hình rồi nhưng chậm
 

Attachments

  • bios Zbook Tham.BIN
    16 MB · Views: 107
  • W25Q16(8K BIT OTP)_20170330_111116.BIN
    2 MB · Views: 86

QuocKhanhLaptop

Registered member
Jul 3, 2015
330
6
33
e @ThienBui ơi, lên nhanh rồi nhưng báo chữ Machines màu đỏ, a làm mọi cách mà ko hết đc, con lên chậm thì lại ko báo