BoardViewer (Software Open Boardview)

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
101,201
5
6,929
VinaFix
vinafix.com
Urgency
5.00 star(s)
Tổng hợp phần mền đọc Boardview tất cả các định dạng (Format)
duoi boardview.png
Định dạng BDR BoardViewR3_BRD.rar
brd.PNG
Định dạng BDV BOARDVIEW_BDV.rar
bdv.PNG

Định dang CAD thường thấy ở thấy dòng samsung Samsung CAD.rar
cad.PNG
IBM castw IBM.rar
MSIApple T_link01 MSI-Apple_BRD.rar
Asus TSICT ASUS.zip
Định dạng TVW TeboView- boardview .tvw.rar

AIO

Screen Shot 2017-04-23 at 12.22.03 AM.jpg
 

Attachments

 • BoardViewR3_BRD.rar
  282 KB · Views: 7,601
 • BOARDVIEW_BDV.rar
  397.6 KB · Views: 4,580
 • Samsung CAD.rar
  648.3 KB · Views: 3,198
 • castw IBM.rar
  182.6 KB · Views: 2,032
 • T_link01 MSI-Apple_BRD.rar
  269.7 KB · Views: 3,709
 • TeboView- boardview .tvw.rar
  4 MB · Views: 4,672
 • TSICT ASUS.zip
  1.8 MB · Views: 3,269

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
101,201
5
6,929
VinaFix
vinafix.com
allegro free viewer 16.3
allegro_free_viewer_16-3
allegro free viewer 16.6
Allegro Free Physical Viewer Portable 17.2
 

Attachments

 • allegro_free_viewer_16-3.exe.zip
  18.6 MB · Views: 4,731
 • Allegro Free Viewer 15.0.ppt
  1.4 MB · Views: 2,442
 • allegro_free_viewer_16-6.exe.zip
  20.2 MB · Views: 3,122
 • Allegro Free Physical Viewer Portable 17.2.zip
  23.1 MB · Views: 1,826

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
101,201
5
6,929
VinaFix
vinafix.com
đuôi asc thì sao. e ko có pm đọc
Trên đầu bài có tấm hình to ghi tất cả các đuôi bạn không nhin thấy ?

duoi-boardview-png.1366


Tìm không ra .asc là thua luôn nhá :D