Dell bios dell 3521-la-9104p-1.0-ok

suacomputer

Registered member
Jun 27, 2016
2
3
42
dual bios dell 3521-la-9104p-1.0-ok
Dòng main này làm sao xóa password mà không phải thay chip IO vậy mọi người? vì thấy dưới RAM có 2 cái jum CLRP1 và CLRP2 đã thử mọi cách mà không được. làm ơn giúp giùm.
 

Hoa Nguyen

Registered member
Jun 4, 2016
1
2
42
Cám ơn Thiện Bùi. Được bạn trả lời là vui rôi. sẵn chia sẻ thêm KB9012QF mình không cần mua thêm RT809F cho tốn tiền, dùng máy nạp rom thông thường flash nó cũng OK. cách đấu chân thì xem trong shematic của KB9012QF có chỉ.