Asus Asus N56VM

5.00 star(s) 1 Vote

tuanhtvn

Active Member
VIP Pro-vn
Jun 12, 2014
145
7
34
bác nào chuyển share con n56vm 2.3 chưa nhỉ, theo board view và repair guide thì bỏ vga hoặc nguồn nvd là chạy vga on. e mới bỏ nguồn nvd thì kích tắt. chưa dám nhấc vga...
 

tuanhtvn

Active Member
VIP Pro-vn
Jun 12, 2014
145
7
34
bác nào chuyển share con n56vm 2.3 chưa nhỉ, theo board view và repair guide thì bỏ vga hoặc nguồn nvd là chạy vga on. e mới bỏ nguồn nvd thì kích tắt. chưa dám nhấc vga...
đã nhấc cả vga và bỏ nguồn vga thì không boot ram,bật ăn treo dòng 1.2 chưa tìm đươc đường nào để chuyển nữa, có mỗi pcb_id thì chuyển không thay đổi
 
5.00 star(s) 1 Vote