Asus Asus h61-m plus v3 không lưu bíos mong ae chỉ giáo

lê lâm phụng

Active Member
VIP PRO
Oct 17, 2019
5
0
Asus h61-m plus v3 không lưu bíos mong ae giáo.. pin có đủ 3v3 .. mà k bít con fet và trở nằm ở vị trí nào. Mong ae chỉ giáo thank you...CAD2088E-91E7-4C6D-B39D-478E3218D000.jpeg
 

Latest posts