A1398 - 820-00426-A Schematic boardview and BIOS

5.00 star(s) 2 Votes

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
77,734
5,378
VinaFix
vinafix.com
Urgency
5.00 star(s)
Macbook Pro 15" Retina
A1398 EMC 2910
820-00426-A
A1398 820-00426-A ORIGINAL.BIN
Schematic and boardview,
SCHEM,MLB,VENUS2, PROTO1A,
06/04/2014
820-00426 Board View.brd
Apple 820-00426 LO.pdf

Screen Shot 2019-10-13 at 4.40.03 AM.jpg
 

Attachments

Suptek

Registered member
Jun 18, 2016
9
0
59
Macbook Pro 15" Retina
A1398 EMC 2910
820-00426-A
Da thu Bios nay quat quay tat roi quay lai......Hom qua nap con Bios end 2014 thi may chay nghe tieng bip nhung khong co video , nho Pro giup minh nhe, may minh15' Mid 2015 MJLU2LL/A MacbookPro 11.5 -A1398-2910
 

ThienBui

CEO
Supporter
Dec 13, 2013
77,734
5,378
VinaFix
vinafix.com
Da thu Bios nay quat quay tat roi quay lai......Hom qua nap con Bios end 2014 thi may chay nghe tieng bip nhung khong co video , nho Pro giup minh nhe, may minh15' Mid 2015 MJLU2LL/A MacbookPro 11.5 -A1398-2910
Phải tìm được mã main thì với chuẩn được.
nếu tìm không ra thì chụp hình motherboard hai mặt mình xem cho.
 

Latest posts

5.00 star(s) 2 Votes