1 link download 6 phiển bản windows 8

fanifix

Active Member
SUPER VIP
Jan 24, 2014
1,507
588
30
chú ý: File torrent rất nặng yêu cầu ổ cứng còn trống lớn hơn 17GB
Windows 8 - DVD (English)
Windows_8_N_-_DVD_-English

Phần mềm utorrent

Info:
*Bản Windows 8 32bit
*Bản Windows 8 64bit

*Bản Windows 8 Pro 32bit
*Bản Windows 8 Pro 64bit

*Bản Windows 8 Enterprise 32bit
* Bản Windows 8 Enterprise


1 Click Activer Windows 8 (Đính kèm)