rt809f

 1. ThienBui

  RT809F 20190910

  RT809F updated instructions Modify 93C45-55 algorithm Modification of mass production mode; Add W25N/TC58CVG series SPI NAND chip; Add AT45DB64xx series SPI DATAFLASH; Modify the default delay value of reading&writing by serial port; Installation Notice 1.Before the software is iinstalled, do...
 2. TF BGA 24-ball ROM RT809F

  TF BGA 24-ball ROM RT809F

 3. ThienBui

  RT809F programmer software release 5.00 star(s) 2 Votes

  RT809F, 20170518-MultiLanguage version Downloads New Support : MEC1633,IT8XXX_ISP @PEB-1,IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50 series NOR Flash @ DIP/PLCC32/TSOP32/VSOP32/TSOP40/TSOP48 #PEB-1,RTD UART series, MTK UART series, ISL24837A,SM4051D,SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626 , BUFxxx series GAMMA...
 4. ThienBui

  Setup PIN EC KB9012 với RT809F

  K45VD EC KB9012QF A3 Tên/Ký hiệu | KB9012|RT809F | JKB1/KEYBOARD | Chú ý EDI_CS /KSI4 | 59 | 5 | 15 | 5 RT -> 15 KB EDI_CLK /KSI5 | 60 |10 | 19 | 10 RT -> 19 KB EDI_DIN /KSI6 | 61 | 9 | 16 | 9 RT -> 16 KB EDI_D0 /KSI7 | 62 | 6 | 17 | 6 RT -> 17 KB TP_PLL_Lock/KS03 | 42 |8 | 22/GND | 8 RT -> GND...
 5. ThienBui

  Question Review RT809F Serial ISP USB Universal EPROM FLASH Programmer 4.80 star(s) 4 Votes

  RT809F dùng chép ROM cho các các dòng laptop có ROM tích hợp trong chíp I/O KB9012QF-A3,chép ROM cho KB9012QF-A4,...và các thiết bị điện tử thông dụng TV,đầu đĩa , màn hình LCD.....Dể dàng kết nối cà sử dụng với máy tính qua cồng USB... RT809f-Isp backup software REALTEK/RTD series external...