1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

IBM-Lenovo X240S VIUX1 NM-A091 REV 1.0

Discussion in 'BIOS Laptop' started by ThienBui, Nov 6, 2014.

IBM-Lenovo X240S VIUX1 NM-A091 REV 1.0 5 5 1votes
5/5, 1 vote

 1. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
  X240S-KLBF
  VIUX1 NM-A091
  REV 1.0
  X240S.
   

  Attached Files:

 2. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
  IBM-Lenovo X240S VIUX1 NM A091 REV 1 0.bin
   

  Attached Files:

 3. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
  Lenovo thinkpad X240
  NM-A091 rogue-2 shb svt rg2sb-5 ver 5.05 apr 11 2012
  NM-A091.
   

  Attached Files:

  #3 ThienBui, Jul 28, 2015
  Last edited: Jul 28, 2015
 4. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
  Thinkpad X250
  VIUX NM-A091 Rev: 1.0
   

  Attached Files:

 5. lightsky

  lightsky VIP PRO

  Joined:
  Apr 8, 2015
  Messages:
  66
  Likes Received:
  0
  file bios 8m mình download về mà không chạy admin ơi. bios cũ của máy vẫn chạy chỉ là tắt đi không bật lại được thôi. admin xem lại với
   
 6. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
  Tất cả 3 file đêu bị thế ah bạn ?
   
 7. lightsky

  lightsky VIP PRO

  Joined:
  Apr 8, 2015
  Messages:
  66
  Likes Received:
  0
  không file bios 8m trên đầu thôi, máy mình dùng bios 64 chứ không có bios 128
   
 8. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
  ThinkPad X240, X240s
  BIOS giuj20us, ver. 2.33-1.16
   

  Attached Files:

  • Like Like x 1
 9. oeos

  oeos Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  1
  Boardview
   

  Attached Files:

 10. tanveer920a

  tanveer920a Well-Known Member

  Joined:
  Jul 8, 2015
  Messages:
  3
  Likes Received:
  1
  VIUX1 NM-A091
  REV 1.0
  100% ok
   

  Attached Files:

 11. aditya11ttt

  aditya11ttt VIP PRO

  Joined:
  Jul 10, 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  how to open this file
   
 12. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
 13. QuocKhanhLaptop

  QuocKhanhLaptop VIP PRO

  Joined:
  Jul 3, 2015
  Messages:
  199
  Likes Received:
  3
  @ThienBui ơi , e clearME cho a với, sửa máy lên được hình thì lại bị computrace
   

  Attached Files:

 14. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
   

  Attached Files:

 15. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225

  Attached Files:

 16. sudi

  sudi VIP PRO

  Joined:
  Jun 6, 2015
  Messages:
  138
  Likes Received:
  1
  need ec bios for x250 viux1 nm-a091p rev 1.0
  ic kbc mec1633L.
   
 17. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,926
  Likes Received:
  3,225
  X250 EC BIOS(EMC1633)
   

  Attached Files:

Share This Page

 • Get Help Fast


  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com