1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

ĐTCB Transistor trường - Mosfet

Discussion in 'Computer Repair' started by fan, Apr 4, 2014.

 1. fan

  fan Well-Known Member

  Joined:
  Jan 24, 2014
  Messages:
  1,519
  Likes Received:
  545
  1. Giới thiệu về Mosfet

  Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường mà ta đã biết, Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợn cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu, Mosfet được sử dụng nhiều trong các mạch nguồn Monitor, nguồn máy tính .
  congxuatlon.JPG
  Transistor hiệu ứng trường Mosfet

  2. Cấu tạo và ký hiệu của Mosfet.
  Sodotuongduong.

  Ký hiệu và sơ đồ chân tương đương
  giữa Mosfet và Transistor
  * Cấu tạo của Mosfet.
  CautaoMosfet2.

  Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh N

  • G : Gate gọi là cực cổng

  • S : Source gọi là cực nguồn

  • D : Drain gọi là cực máng

  • Mosfet kện N có hai miếng bán dẫn loại P đặt trên nền bán dẫn N, giữa hai lớp P-N được cách điện bởi lớp SiO2 hai miếng bán dẫn P được nối ra thành cực D và cực S, nền bán dẫn N được nối với lớp màng mỏng ở trên sau đó được dấu ra thành cực G.

  • Mosfet có điện trở giữa cực G với cực S và giữa cực G với cực D là vô cùng lớn , còn điện trở giữa cực D và cực S phụ thuộc vào điện áp chênh lệch giữa cực G và cực S ( UGS )

  • Khi điện áp UGS = 0 thì điện trở RDS rất lớn, khi điện áp UGS > 0 => do hiệu ứng từ trường làm cho điện trở RDS giảm, điện áp UGS càng lớn thì điện trở RDS càng nhỏ.
  3. Nguyên tắc hoạt động của Mosfet

  Mạch điện thí nghiệm.
  Nglyhd_mosfet.

  Mạch thí nghiệm sự hoạt động của Mosfet

  • Thí nghiệm : Cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn D vào hai cực D và S của Mosfet Q (Phân cực thuận cho Mosfet ngược) ta thấy bóng đèn không sáng nghĩa là không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được cấp điện.

  • Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS làm điện áp UGS > 0V => đèn Q1 dẫn => bóng đèn D sáng.

  • Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) vẫn duy trì cho đèn Q dẫn => chứng tỏ không có dòng điện đi qua cực GS.

  • Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 => UGS= 0V => đèn tắt

  • => Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân G không tạo ra dòng GS như trong Transistor thông thường mà điện áp này chỉ tạo ra từ trường => làm cho điện trở RDS giảm xuống .
  4. Đo kiểm tra Mosfet

  • Một Mosfet còn tốt : Là khi đo trở kháng giữa G với S và giữa G với D có điện trở bằng vô cùng ( kim không lên cả hai chiều đo) và khi G đã được thoát điện thì trở kháng giữa D và S phải là vô cùng.
  Các bước kiểm tra như sau :
  Kt_Mosfet_tot.
  Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt.

  • Bước 1 : Chuẩn bị để thang x1KW

  • Bước 2 : Nạp cho G một điện tích ( để que đen vào G que đỏ vào S hoặc D )

  • Bước 3 : Sau khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và S ( que đen vào D que đỏ vào S ) => kim sẽ lên.

  • Bước 4 : Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân G.

  • Bước 5 : Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như bước 3 kim không lên.

  • => Kết quả như vậy là Mosfet tốt.
  Kt_Mosfet_hong.
  Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy bị chập

  • Bước 1 : Để đồng hồ thang x 1KW

  • Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0 W là chập

  • Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0 W là chập D S
  5. Ứng dung của Mosfet trong thực tế

  Mosfet trong nguồn xung của Monitor
  Nguonxung.

  Mosfet được sử dụng làm đèn công xuất nguồn Monitor
  Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc máy vi tính, người ta thường dùng cặp linh kiện là IC tạo dao động và đèn Mosfet, dao động tạo ra từ IC có dạng xung vuông được đưa đến chân G của Mosfet, tại thời điểm xung có điện áp > 0V => đèn Mosfet dẫn, khi xung dao động = 0V Mosfet ngắt => như vậy dao động tạo ra sẽ điều khiển cho Mosfet liên tục đóng ngắt tạo thành dòng điện biến thiên liên tục chạy qua cuộn sơ cấp => sinh ra từ trường biến thiên cảm ứng lên các cuộn thứ cấp => cho ta điện áp ra.

  * Đo kiểm tra Mosfet trong mạch .
  Khi kiểm tra Mosfet trong mạch , ta chỉ cần để thang x1W và đo giữa D và S => Nếu 1 chiều kim lên đảo chiều đo kim không lên => là Mosfet bình thường, Nếu cả hai chiều kim lên = 0 W là Mosfet bị chập DS.
  6. Bảng tra cứu Mosfet thông dụng

  Hướng dẫn :

  • Loại kênh dẫn : P-Channel : là Mosfet thuận , N-Channel là Mosfet ngược.
  • Đặc điểm ký thuật : Thí dụ: 3A, 25W : là dòng D-S cực đại và công xuất cực đại.
  STT Ký hiệu Loại kênh dẫn Đặc điểm kỹ thuật

  Ctrl + F ( Để tìm)


  STT Ký hiệu Loại kênh dẫn Đặc điểm kỹ thuật
  1 2SJ306 P-Channel 3A , 25W
  2 2SJ307 P-Channel 6A, 30W
  3 2SJ308 P-Channel 9A, 40W
  4 2SK1038 N-Channel 5A, 50W
  5 2SK1117 N-Channel 6A, 100W
  6 2SK1118 N-Channel 6A, 45W
  7 2SK1507 N-Channel 9A, 50W
  8 2SK1531 N-Channel 15A, 150W
  9 2SK1794 N-Channel 6A,100W
  10 2SK2038 N-Channel 5A,125W
  11 2SK2039 N-Channel 5A,150W
  12 2SK2134 N-Channel 13A,70W
  13 2SK2136 N-Channel 20A,75W
  14 2SK2141 N-Channel 6A,35W
  15 2SK2161 N-Channel 9A,25W
  16 2SK2333 N-FET 6A,50W
  17 2SK400 N-Channel 8A,100W
  18 2SK525 N-Channel 10A,40W
  19 2SK526 N-Channel 10A,40W
  20 2SK527 N-Channel 10A,40W
  21 2SK555 N-Channel 7A,60W
  22 2SK556 N-Channel 12A,100W
  23 2SK557 N-Channel 12A,100W
  24 2SK727 N-Channel 5A,125W
  25 2SK791 N-Channel 3A,100W
  26 2SK792 N-Channel 3A,100W
  27 2SK793 N-Channel 5A,150W
  28 2SK794 N-Channel 5A,150W
  29 BUZ90 N-Channel 5A,70W
  30 BUZ90A N-Channel 4A,70W
  31 BUZ91 N-Channel 8A,150W
  32 BUZ 91A N-Channel 8A,150W
  33 BUZ 92 N-Channel 3A,80W
  34 BUZ 93 N-Channel 3A,80W
  35 BUZ 94 N-Channel 8A,125W
  36 IRF 510 N-Channel 5A,43W
  37 IRF 520 N-Channel 9A,60W
  38 IRF 530 N-Channel 14A,88W
  39 IRF 540 N-Channel 28A,150W
  40 IRF 610 N-Channel 3A,26W
  41 IRF 620 N-Channel 5A,50W
  42 IRF 630 N-Channel 9A,74W
  43 IRF 634 N-Channel 8A,74W
  44 IRF 640 N-Channel 18A,125W
  45 IRF 710 N-Channel 2A,36W
  46 IRF 720 N-Channel 3A,50W
  47 IRF 730 N-Channel 5A,74W
  48 IRF 740 N-Channel 10A,125W
  49 IRF 820 N-Channel 2A,50W
  50 IRF 830 N-Channel 4A,74W
  51 IRF 840 N-Channel 8A,125W
  52 IRF 841 N-Channel 8A,125W
  53 IRF 842 N-Channel 7A,125W
  54 IRF 843 N-Channel 7A,125W
  55 IRF 9610 P-Channel 2A,20W
  56 IRF 9620 P-Channel 3A,40W
  57 IRF 9630 P-Channel 6A,74W
  58 IRF 9640 P-Channel 11A,125W
  59 IRFI 510G N-Channel 4A,27W
  60 IRFI 520G N-Channel 7A,37W
  61 IRFI 530G N-Channel 10A,42W
  62 IRFI 540G N-Channel 17A,48W
  63 IRFI 620G N-Channel 4A,30W
  64 IRFI 630G N-Channel 6A,35W
  65 IRFI 634G N-Channel 6A,35W
  66 IRFI 640G N-Channel 10A,40W
  67 IRFI 720G N-Channel 3A,30W
  68 IRFI 730G N-Channel 4A,35W
  69 IRFI 740G N-Channel 5A,40W
  70 IRFI 820G N-Channel 2A,30W
  71 IRFI 830G N-Channel 3A,35W
  72 IRFI 840G N-Channel 4A,40W
  73 IRFI 9620G P-Channel 2A,30W
  74 IRFI 9630G P-Channel 4A,30W
  75 IRFI 9640G P-Channel 6A,40W
  76 IRFS 520 N-Channel 7A,30W
  77 IRFS 530 N-Channel 9A,35W
  78 IRFS 540 N-Channel 15A,40W
  79 IRFS 620 N-Channel 4A,30W
  80 IRFS 630 N-Channel 6A,35W
  81 IRFS 634 N-Channel 5A,35W
  82 IRFS 640 N-Channel 10A,40W
  83 IRFS 720 N-Channel 2A,30W
  84 IRFS 730 N-Channel 3A,35W
  85 IRFS 740 N-Channel 3A,40W
  86 IRFS 820 N-Channel 2A-30W
  87 IRFS 830 N-Channel 3A-35W
  88 IRFS 840 N-Channel 4A-40W
  89 IRFS 9620 P-Channel 3A-30W
  90 IRFS 9630 P-Channel 4A-35W
  91 IRFS 9640 P-Channel 6A-40W
  92 J177(2SJ177) P-Channel 0.5A-30W
  93 J109(2SJ109) P-Channel 20mA,0.2W
  94 J113(2SK113) P-Channel 10A-100W
  95 J114(2SJ114) P-Channel 8A-100W
  96 J118(2SJ118) P-Channel 8A
  97 J162(2SJ162) P-Channel 7A-100W
  98 J339(2SJ339) P-Channel 25A-40W
  99 K30A/2SK304/ 2SK30R N-Channel 10mA,1W
  100 K214/2SK214 N-Channel 0.5A,1W
  101 K389/2SK389 N-Channel 20mA,1W
  102 K399/2SK399 N-Channel 10-100
  103 K413/2SK413 N-Channel 8A
  104 K1058/2SK1058 N-Channel
  105 K2221/2SK2221 N-Channel 8A-100W
  106 MTP6N10 N-Channel 6A-50W
  107 MTP6N55 N-Channel 6A-125W
  108 MTP6N60 N-Channel 6A-125W
  109 MTP7N20 N-Channel 7A-75W
  110 MTP8N10 N-Channel 8A-75W
  111 MTP8N12 N-Channel 8A-75W
  112 MTP8N13 N-Channel 8A-75W
  113 MTP8N14 N-Channel 8A-75W
  114 MTP8N15 N-Channel 8A-75W
  115 MTP8N18 N-Channel 8A-75W
  116 MTP8N19 N-Channel 8A-75W
  117 MTP8N20 N-Channel 8A-75W
  118 MTP8N45 N-Channel 8A-125W
  119 MTP8N46 N-Channel 8A-125W
  120 MTP8N47 N-Channel 8A-125W
  121 MTP8N48 N-Channel 8A-125W
  122 MTP8N49 N-Channel 8A-125W
  123 MTP8N50 N-Channel 8A-125W
  124 MTP8N80 N-Channel 8A-75W  Nguồn: Học nghề trực tuyến​
   

  Attached Files:

  • Like Like x 1
  #1 fan, Apr 4, 2014
  Last edited: Apr 4, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads - Transistor trường Mosfet Forum Date
  Tài liệu CMOS_Transistor_Layout_KungFu Computer Repair Oct 1, 2014
  ĐTCB Transistor - Bóng bán dẫn Computer Repair Apr 4, 2014
  Review Việc xuất hiện đầu tiên trên thị trường không phải là tất cả Windows PC Apr 7, 2015
  Tài liệu GoToJapan thông báo tuyển sinh đợt cuối kỳ nhập học tháng 4/2015. (Trường Sendagaya) Schematic & Service manual Mar 30, 2015
  Tin tức Galaxy Note Edge "cập bến" thị trường Nhật Bản Computer Accessories Oct 11, 2014

 3. fan

  fan Well-Known Member

  Joined:
  Jan 24, 2014
  Messages:
  1,519
  Likes Received:
  545
  Kinh nghiệm: Kiểm tra nghịch thuật
  Chỉ cần để thang Diot (Đồng hồ số) que đỏ vào S que đen vào D đồng hổ nhảy số là Fet nghịch và ngược lại đen vào S đỏ vào D đồng hồ nhảy là thuật. (tất cả các chiều đo ngược lại đồng hồ không nhảy số)
  Với anh em kỹ thuật laptop chỉ cần nhơ nhiêu là đủ rồi đỡ rối :D
   

Share This Page

 • Get Help Fast


  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com