NB132 S133A Rev 2.0

nguyen_ngoc

Active Member
VIP PRO
Jul 16, 2015
259
4
34
@ThienBui ad build thử hộ mình file này mã main s133a rev 4.0, file gốc bị kích ngắt, nạp mấy file trên thì đứng dòng 0.14 ko lên màn.
 

Attachments

 • masstel l133.BIN
  8 MB · Views: 8

omerim41

Active Member
SUPER VIP
Sep 20, 2015
349
57
37
TURKEY
Hometech 700c htc14m S133A rev 2.0
Bios , ec , picture
 

Attachments

 • Hometech 700c htc14m S133A rev 2.0%0A%0A%0Aec gd25l4006.bin
  512 KB · Views: 15
 • Hometech 700c htc14m S133A rev 2.0%0A%0A%0Amain gd2lb64c.bin
  8 MB · Views: 14
 • Hometech 700c htc14m S133A rev 2.0%0A%0A%0Aa.jpg
  9.8 MB · Views: 8
 • Hometech 700c htc14m S133A rev 2.0%0A%0A%0Ab.jpg
  7.2 MB · Views: 6
 • Like
Reactions: ThienBui

rasta24

Active Member
VIP PRO
Apr 30, 2015
184
0
34
build please no display
 

Attachments

 • ghia s133a rev 5.0.bin
  8 MB · Views: 1