What's new

Schematics Inspiron 7415 2-in-1 - 203000-1 Wistron Watchmen_Cyborg AMD 203000, 203076

Star Rating
5.00 star(s)
Wistron Watchmen_Cyborg AMD 203000, 203076.jpgWistron Watchmen_Cyborg AMD 203000, 203076.pdf
Inspiron 7415 2-in-1 1.10.0
203000 BoardView.GR
Dell Inspiron 5415 - 203076-1 BoardView.GR
 

Download list203000 BoardView.GR.zip
70.6 KB · Views: 95


Last edited:
ad oi file gốc máy em không lên ,,, nay file trên cùng lên mà quạt quay max .... mà nhập sevitag rồi,,, không có alt +f để nhấn nên có fix dc lại bios trên k ạ
làm theo hướng dẫn của nó mà ko dc thì phải nạp bios khác tìm file backup từ máy khác để nạp
 

Latest posts

Back
Top