What's new

BIOS Inspiron 3280 IPWHL-PS

sửa lại file giúp mình với bạn. không kích được nguồn. cảm ơn bạn
 
xem file này mình với. mình nạp vào thì chạy được . nhưng khi tát máy bật lại thì báo ram không đúng . cảm ơn bạn
mấy lỗi như vậy sai kiểm tra được phải thử BIOS khác xem như thế nào mới tính dc
 
With this bios, it no longer turns on, before the defect was that it would turn on with 5 beeps and then with 8 beeps, but this time it won't turn on. Are there any other changes?
 
Back
Top