Dell Dell Precision T5500 Workstation


MINH CONG

Registered member
May 17, 2017
68
1
30
anh thiện ơi! có schematics con này không anh ơi! cho em xin với! xin cám ơn!
 

MINH CONG

Registered member
May 17, 2017
68
1
30
Hiện tượng main có nguồn cpu ~0.8-1v đèn power màu cam! số 1 2 3 chớp tắt, nguồn chíp bắc nam đủ cả! Mong anh em giúp đỡ! xong sẽ có hậu tạ!