Dell Precision 5530 BIOS LA-F541P


Star Rating
5.00 star(s)
Dell XPS 15 9570
Dell XPS15 9570, 1.3.1 System BIOS 32MB
LA-F541P

DAM00 LA-F541P 8th Clear me ok
Screen Shot 2019-06-25 at 10.33.32 PM.jpgScreen Shot 2021-08-05 at 9.08.54 PM.jpg

Dell Precision 5530 BIOS LA-F541P

DAM00 LA-F541P 8th Clear me ok.bin
UT2.BIN
UT5.BIN
Schematics boardview LA-F541P.cad
LA-F541P R20-0328.brd
DAM00 DAM01 LA-F541P R20_3PH MB-20180328 Coffee Lake-H.pdf
boardview
LA-F541P BOTTOM.pdf
LA-F541P TOP.pdf
Screen Shot 2020-11-26 at 22.16.39.jpgScreen Shot 2020-07-10 at 15.38.35.jpg
 

Download list

XPS 9570 LA-F541P.bin.zip
10.1 MB · Views: 283


UT2.BIN
1 MB · Views: 180

UT5.BIN
1 MB · Views: 175

UT2.BIN
1 MB · Views: 137

UT5.BIN
1 MB · Views: 129LA-F541P R20-0328.brd.zip
16.7 MB · Views: 351

LA-F541P TOP.pdf
359.1 KB · Views: 183

LA-F541P BOTTOM.pdf
445 KB · Views: 185

LA-F541P.cad
3.3 MB · Views: 236

  • Like
Reactions: Pcb Care

vagroup

Active Member
VIP PRO
Oct 19, 2016
70
6
39
2 file có vấn đề rồi admin ơi. file chưa ME thì bật lên nguồn rồi tắt, file ME thì không bật được nguồn.
 

Latest posts