Dell Dell Latitude E7270 and Latitude E7470 BIOS AAZ50 LA-C451P


Star Rating
5.00 star(s)
Dell Latitude E7270/E7470 System BIOS
AAZ50 LA-C451P Rev 1.0 (A00)

Schematics LA-C451P Dell Latitude E7270_E7470
software Allegro Free Physical Viewer Portable 17.2
boardview
LA-C451P TOP
LA-C451P BOTTOM
Dell Latitude E7270 E7470.cad boardview
Screen Shot 2021-01-15 at 00.14.51.jpgScreen Shot 2020-07-03 at 12.37.40.jpgScreen Shot 2020-11-27 at 23.40.31.jpg
 

Download list
LA-C451P TOP.pdf
350.8 KB · Views: 201

LA-C451P BOTTOM.pdf
265.7 KB · Views: 173

Dell Latitude E7270 E7470.cad
2.2 MB · Views: 281

clear me test ok.bin
16 MB · Views: 317

MR Duy

Registered member
May 3, 2014
519
15
36
File này lỗi kích tắt, chép file ko clear thì mất nguồn CPU, chép file clear lên bình thường nhưng không nhận wifi, LAN chấm than, help me!
 

Download list

LA-C451Pkichtat.bin
16 MB · Views: 0

MR Duy

Registered member
May 3, 2014
519
15
36
File clear huynh đăng ở #1 đó, ko nhận LAN, Vừa chép thử file Fix ở #172 nhận wifi với LAN ok rồi huynh, tks huynh nhé.
 

crix09

Active Member
VIP PRO
May 9, 2018
105
3
27
please clearme, power on and shutdown, i tried whit others power on but no show image. thanks
 

Download list

bk2.rar
8 MB · Views: 1

Latest posts