What's new

Dell Latitude 7490 DAZ40 LA-F321P Rev 0.3

Star Rating
5.00 star(s)
Dell Latitude 7490
DAZ40 LA-F321P Rev 0.3
BIOS
clear me test ok
 

Download list


GD25Q80 ut6 e7490.BIN.zip
6 KB · Views: 514


clearme.zip
8.3 MB · Views: 1,243

Dell Latitude 7490 DAZ40 LA-F321P ReV 1.0 ( mình có bản clearme của rev 1.0 không ad).​

bản clsssss.zip không kích được nguồn
 
nó tự khởi động mấy lần mới lên được mã main

7490 DAZ40 LA-F321P ReV 1.0 ( hiện trên forum mình chưa cso bản 1.0​

 

Latest posts

Back
Top