BIOS Dell Latitude 7310/7410 FDX40 LA-J261P


Thienlaptop

Active Member
VIP PRO
Jun 6, 2016
10
0
34
còn phải xem nó bị từ đâu, vi dụ nạp bios khác nó bị hãy thay chipset nó bị vậy thì clear me, còn tất cả zin mà nó bị vậy thì thử

còn phải xem nó bị từ đâu, vi dụ nạp bios khác nó bị hãy thay chipset nó bị vậy thì clear me, còn tất cả zin mà nó bị vậy thì thử BIOS khác.
bios cũ ko bật được, chép file ở đầu bài của bác thì lên nhưng bị chậm bác a
 

Latest posts