What's new

BIOS Dell latitude 3520 Cyborg -L15 MB TGL 203070-1

Star Rating
5.00 star(s)
Cyborg -L15 MB TGL 203070-1
Dell latitude 3520
Wistron Cyborg-N V L 14 15_TGL-U & Watchmen 14N TGL-U- 213047 - 213047-1 - 203068 - 203068-1 - 203070-1 Schematic
Dell latitude 3520 - Cyborg -L15 MB TGL 203070-1 BoardView.GR

Vinafix 2022-09-10 at 17.26.08.jpgCyborg -L15 MB TGL 203070-1.jpg
 

Download list


Cyborg_TGL REVA00_.pdf
8.1 MB · Views: 1,162

QRQY00001063_.pdf
652.8 KB · Views: 542

Cyborg_TGL REVX01_.pdf
8 MB · Views: 745


213047-1.BIN.zip
12.4 MB · Views: 141

Cyborg -L15 MB TGL 203070-1
Dell macro 3520


[ATTACH = full] 168178 [/ ATTACH]
anh có thể cho tôi con bios 1m " mx25v8035" dc không. fai chung một 1 máy. chép ra với bios 32.768bk và 1m. vì chép con anh tải lên . tài về chép.khởi động được sáng capslok tắt tôi nghĩ chép con bios mới hoạt động được tôi đã gặp trường hợp dell 1 1 con bios từ máy khác qua kg chạy. còn chép 2 con bios mới chạy xin giúp cảm ơn
 
Last edited:
dòng ăn như thế là bình thường mỗi BIOS nó ăn dòng khác nhau quan trọng là mình đo nó đủ nguồn
 

Download list

buildsss222.zip
12.5 MB · Views: 138

dòng ăn như thế là bình thường mỗi BIOS nó ăn dòng khác nhau quan trọng là mình đo nó đủ nguồn
bios này cũng giống như con cũ của nó vẫn ăn dòng 0.08A ngắn Ram dòng 0.15A . bios đầu tiên anh đưa chạy đá dòng 1.20A đá lên 1.30A tắt rùi tự kích cứ lập đi lập lại
 
Back
Top