Dell Inspiron 3462 and Vostro 3562 BIOS Turis_APL 16823-1 GFV07

Star Rating
5.00 star(s)
Dell Inspiron 3462 and Vostro 3562 BIOS
Turis_APL 16823-1 GFV07
boardview 16823-1.0909WZS0812.brd
Schematics Inspiron 14 3462 16823-1
Dell Inspiron 14 3462_3562 and Vostro 3562 - Turis_APL - 16823-1.pdf
16823-1 BOTTOM.pdf
16823-1 TOP.pdf
Dell Inspiron 3462 - Turis_APL - 16823-1 Boardview (.CAD).cad

Screen Shot 2020-07-26 at 13.17.11.jpg
 

Download list


W25Q128F.BIN
16 MB · Views: 664

Inspiron 14 3462 16823-1.pdf
4 MB · Views: 557

16823-1 BOTTOM.pdf
1.6 MB · Views: 159

16823-1 TOP.pdf
1.4 MB · Views: 154


16823-1.0909WZS0812.brd.zip
20.5 MB · Views: 283


duydatdeo

Active Member
VIP PRO
Apr 25, 2019
262
3
34
viet nam
build lại file vs Thiện. nạp các file trên ko lên hình, có 1 file lên dc nhưng vào bios là bị treo
 

Download list

3462.BIN
16 MB · Views: 1