Dell Inspiron 14 (3459) - 14236-1


Star Rating
5.00 star(s)
Inspiron 14 (3459)
14236-1 PWB:CPWWO REV: A00 11.8

DELL 14-3000 IRIS SKL 14236-1 PWB CPWW0 REV A00 Taobao clear me 11.0
Schematics 14236-1, boardview Dell Inspiron 3459 3559 - Wistron Iris SKL - 14236-1 Boardview (.CAD).cad
14236-1 TOP.pdf
14236-1 BOTTOM.pdf
Screen Shot 2020-06-06 at 17.50.56.jpgScreen Shot 2020-12-07 at 21.23.28.jpg
 

Download list14236-1.pdf
6.4 MB · Views: 1,434


THUONG TRAN

Registered member
Jun 11, 2016
195
8
34
may minh bi pass bios nap file 4m may boot binh thuong nhung van con pass
tien hanh nap file 8m may no boot nap ca 2 file 8m cua admin
file 8m password admin clear password giup
 

Download list

8mpass.bin
8 MB · Views: 199

lightsky

Registered member
Apr 8, 2015
102
5
40
admin cleme e fai 4m này tải về lên hình nhưng không chỉnh được trong bios
 

Download list

4M.BIN
4 MB · Views: 65

Latest posts