What's new

BIOS Dell G7 7000 HELA15_N18E_80W_MB REV A00

Star Rating
5.00 star(s)
Dell G7 7000 HELA15_N18E_80W_MB REV A00
BIOS
Dell Inspiron G7 17 7700 HELA17_N18E_115W_MB Rev A00.cad


Screen Shot 2021-03-29 at 12.13.33 PM.png
 

Download list

GD25Q64B_20210328_115601.BIN.zip
2.6 MB · Views: 130Last edited:
file bạn làm giúp mình không lên . mình nạp 2 file bạn tải lên thì xuất hình nhưng quạt quay nhanh. bios update bị faid . máy minhg g7 7500 . bạn sửa lại giúp mình nhé
quạt quay nhanh như nào mà phải sửa? máy chạy ok thì thôi chứ
 
Back
Top