Apple APPLE A1278 820-2936-B MC375LL MACBOOK PRO 7.1

bga

Moderator
Supporter
Dec 12, 2014
1,401
279
31
Apple MacBook Pro A1278
Apple FLYING_CLOUD, MLB, K90i (820-2936-B)
 

Attachments

  • Apple MacBook Pro A1278_FLYING_CLOUD, MLB, K90i (820-2936-B).BIN.zip
    4 MB · Views: 544

vu hai duy

Active Member
VIP PRO
Mar 10, 2015
298
8
39
ad cho hỏi cái file board view .brd
K90I-820-2936_07.brd dùng phần mềm nào được . mình đã thử hết mấy cái trên này mà đều ko mở đ . thanks