What's new

Alienware m15 R4 and Alienware m17 R4 LA-K471P

gửi file cũ ngó thử xem đúng bios ko
main này option i9 em thấy nó có con bios 32MB với 8MB, con 8MB này lỗi chip em read không được nên hỏi anh xem có source này không để em nạp thử. Hiện tại máy có 3v nhưng không kích được nguồn
 

Download list

z3901000493630_72274ee35caedb0473b1bc7fd117811d.jpg z3901000493744_2554f0e733a4dada014f075854c403c9.jpg z3901000499164_d2d8cfba0de4e484955520a498829668.jpg

Latest posts

Back
Top