1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

NiBiTor 6.04

NVIDIA BIOS Editor

 1. ThienBui
  Công cụ này được thiết kế cho những người dùng nâng cao! NiBiTor (NVIDIA BIOS Editor) cho phép backup update BIOS hỗ trợ mới nhất của NVIDIA. NiBiTor cho phép những người đam mê card đồ họa có toàn quyền kiểm soát các tính năng tiên tiến và chức năng tìm thấy firmware hỗ trợ card đồ họa.
Tags:

Recent Updates

 1. NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor)

Recent Reviews

 1. post
  post
  5/5,
  Version: 6.04
  NVIDIA BIOS Editor
 • Get Help Fast

  • 0919.47.6686
  • Skype: Vinafix
  • [email protected]
  • www.vinafix.com
  • www.vinafix.vn
  • www.vinafix.net

  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

Vinafix.com