New profile posts

Mở khóa bios x240 . x260 , x1 carbon giá bao nhiu anh , và cách thức như tthế nào anh chép bios gốc gởi cho anh hả . ( 2 con x240 , 1 con x260 , 1 con x1 carbon )