What's new

BIOS X1502ZA X1403ZA R2.1

làm sao bạn biết nó nhận ở cứng? nếu kt đc ở cứng thì chắc cũng kiểm tra dc model nó hiện trong có
bios gốc có lúc vào win bt, có lúc bắt nhập UEFI password. Tình trạng ban đầu ngẫu nhiên có lúc bắt nhập pass hoặc không, lúc bắt nhập pass tắt máy bật lại vào win sử dụng bt, vài lần gần đây hầu như đều bắt nhập pass ad ạ
 

Latest posts

Back
Top