What's new

BIOS P1440FA P1440FB 2.0

thử tìm theo model trên vỏ máy hãy miếng dán khe ram xem nó có chung với con nào ko
 
Back
Top