1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

Cơ bản Nguyên lý hoạt động Nguồn đầu vào trên máy laptop

Discussion in 'Computer Repair' started by laptopmodel, Dec 14, 2013.

 1. laptopmodel

  laptopmodel Well-Known Member

  Joined:
  Dec 14, 2013
  Messages:
  433
  Likes Received:
  195
  Khái quát nguồn đầu vào :

  Là điển chung giữa điện điện pin và điện áp adaptor có điện thế từ 10.8v(V_ BAT) đến 20v (DC_IN) tùy

  theo dùng pin hay dung adaptor , nó xuất hiện ngay khi ta cấp nguồn cho máy hoặc từ pin (V_BAT) hoặc

  từ adaptor (V_DCIN) .

  Nguồn đầu vào được điều khiển nhờ mạch nhận dạng nguồn cấp vào để đưa ra lệnh đóng - mở một số fet

  thuận hoặc nghịch cấp nguồn vào máy. mạch nhận dạng nguồn đầu vào có thể được tích hợp chung với 1

  ic chức năng khác hoặc riêng biệt.

  Cùng lúc chỉ có 1 nguồn cấp vào máy , khi có cả adaptor và pin mạch nhận dạng sẽ chỉ cho nguồn

  adaptor vào máy , ngắt nguồn pin.

  [​IMG]
  Khái quát nguồn chờ :
  Đây là nguồn xuát hiện thứ 2 sau nguồn chờ và là nguồn thường xuyên có dù nguồn dầu vào là nguồn pin hay nguồn từ adapter, nguồn chờ luôn là 3v3 với dòng cấp chỉ khoảng 200mA và được cấp ngay tới ic I/O và Rom Bios.Như vây ic I/O và ROM bios sẽ hoạt động nay khi có nguồn này để phục vụ cho việc tạo lệnh cho phép nguồn khối nguồn 3.3v/5v xung hoạt động - khi có pin sẽ giúp máy nhận dạng và cho khôi xạc hoạt động .
  Nguồn chờ tường có nhờ khồi ổn áp tuyến tinh ,khối này có thể là khối rời hoặc tích hợp trong ic sạc. Một số ít máy nguồn chờ cũng là nguồn xung 3.3v như vậy nguồn chờ cũng là nguồn cấp trước .
  ----------------------
  PHÂN TÍCH NGUỒN CẤP ĐẦU MỘT SỐ DÒNG MÁY THÔNG DỤNG

  Nguồn đầu máy Dell inspiron 1464 i3 :

  Khi dùng adapter +DC-IN 20v qua chân 1,2 rắc nguồn j12 ( trang 49) qua cuộn dây FL6 cấp đến cực S của

  fet thuận PQ4 . +DC_IN (20v) này qua cầu phân thế PR13-PR12 điểm giữa áp vào cực G của PQ4 điện áp

  12v nên G < S => PQ4 dẫn > tại cực D ta có nguồn +DC_IN_SS.

  Tiếp tục +DC_IN_SS đến cực D của fet thuận PQ9 ( trang 41) .Ở dell 1464 phần nhận dạng nguồn được

  tích hợp trong ic sạc PU8 max8731A. nguồn +DC_IN_SS chưa qua PQ9 nhưng lập tức vào chân 22 PU8 -

  DCIN cấp nguồn cho khối nhận dạng làm việc. cùng lúc áp này qua cầu phân thế PR144-PR138 ta có điện

  thế 2,4V vào chân 2 (ACIN) và lớn hơn áp chuẩn 2,05v trong IC do khối ổn áp trong MAX8731 tạo ra lúc đó khối

  so sánh đặt chân 13 ( ACOK) mức áp cao 3,06v. Mức áp này có 2 nhiệm vụ chính :
  [​IMG]
  1). Đặt mức áp cao 3.3v vào chân 21 của ic I/O (ITE8502E) báo cho I/O biết "có nguồn adapter" .

  2). Về cực G (PQ10) làm cho PQ10 dẫn . lúc đó 20v tại cực D của PQ9 qua diode trong fet sang S dòng

  chạy qua cầu phân thế PR49-PR48 qua PQ10 xuống mass đặt vào cực G (PQ9) mức áp 1,82v => FET

  thuận PQ9 có G < S nên dẫn 20v từ D qua S qua điện trở gánh toàn máy (PR61) ta có được nguồn đầu vào (+PWR_SRC) cấp cho máy.

  -Cùng lúc PQ17 ( fet ngắt mở nguồn pin) có (+DC_IN_SS) 20v cấp vào cực G đồng thời có (+PWR_SRC) 20v câp

  vào cực S bảo đảm cho QP17 có G=S nên ngưng dẫn cách ly nguồn pin không cho vào máy khi có adapter.


  và khi không có nguồn adapter cực G của PQ17 mất áp 20v ,G lúc này nối mass qua PR80 =>nên U tại G < S +. PQ17 dẫn nguồn pin vào


  máy thế chỗ cho nguồn adapter.

  * mạch bảo vệ quá áp - dưới áp cho phép.

  -Quá áp: tại đầu vào của nguồn adaptor được gắn 1 varistor có ngưỡng áp đánh thủng là 26v :
  [​IMG]
  như vậy khi nguồn cấp vào có áp lớn hơn 26vdc Varistor nối tắt làm mất nguồn không cho vào máy. máy dell 1464 cho phép làm việc an

  toàn dưới mức áp 26vdc.

  *nguyên lý ngắt nguồn dứoi mức áp cho phép :

  Để bảo đảm cho máy hoạt động bình thường và nhất là đủ nguồn tối thiểu phục vụ xạc pin họ đã thiết kế khống chế ngưỡng thấp nhất là

  17.02vdc .dưới 17.02v nguồn adaptrer sẽ bị ngắt khỏ máy .

  Nguyên lý làm việc như sau:

  khi vừa cấp nguồn adapter vào máy đi qua PQ4 và cấp vào PU8 ic xạc Max8731a , ngay lật tức khối ổn áp dạng tuyến tính trong ic làm việc

  cho ra mức nguồn chuẩn 4.096vdc ,ta có thể đo mức áp này tại chân 3 (max8731) có mắc 1 tụ lọc cho nguồn này.
  [​IMG]
  mức áp này được chia 2 ta có áp chuẩn 4.906v/2 = 2.048v,áp này đi vào đầu vào (+) của khối so sánh . như trên ta đã thấy khi nguồn adapter là 20v sau khi qua cầu phân thế pr144,138 tính toán ta thấy chân 2 của PU8 là 2.405v đi vào đầu vào (-) ta có tiếp đầu và đảo(-) có V lớn hơn đầu vào không dảo(+) nên đầu ra của khối so sánh thấp 0V => cực G của fet ngược thấp 0v => fet này ngưng dẫn => chân 13 PU8 cao (3.06v) đây là áp có 3 nhiệm vụ chính 1) lệnh cho PQ9 thông cấp nguồn cho toàn máy 2) báo cho IO nhận dạng có adapter 3) tới mạch logic cho phép khối 3v hoạt động.
  Như vậy áp chuẩn so sánh là 2.048v ,nếu chân 2 - pu8 (max8731 ) có mức áp nhỏ hơn 2.048v thì áp tại chân 13 sẽ thấp => ngắt nguồn vào máy. như vay ta có thể tính được adapter có mức áp dưới 17.02v sẽ bị ngắt khỏi máy.
  [​IMG]

  Bài viết và hình Laptopblue​
   
  • Like Like x 1
 2. Loading...

  Similar Threads - Nguyên hoạt động Forum Date
  Cơ bản Nguyên lý hoạt động của cao áp và sửa chữa ( INVERTER ) Computer Repair Apr 8, 2014
  Cơ bản Phân tích Nguyên lý hoạt động của chip Sound trên Laptop Computer Repair Dec 28, 2013
  Thảo luận Hoir về nguyên lý mạch nâng áp LED MacPro A1398 Computer Repair Mar 4, 2016
  Tin tức Vaio giới thiệu nguyên mẫu chiếc tablet lai đầu tiên iOS - iPhone,iPad,iPod Oct 8, 2014
  Tin tức Thanh lý Macbook White nguyên bản giá mềm Apple - macOS Aug 1, 2014

 3. Dht_19030

  Dht_19030 Well-Known Member

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  2
 4. Bimz

  Bimz New Member

  Joined:
  Nov 5, 2015
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
  Bài viết rất hay mộc mạc chi tiết, anh mà làm bài hướng dẫn sửa thì học hiệu quả hơn nhiều đấy
   
 5. qa-service

  qa-service VIP PRO

  Joined:
  Oct 24, 2015
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0

Share This Page

 • Get Help Fast


  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com