What's new

BIOS MS-16R6 MS-16R61 VER 1.0

NHỜ AD BILD GIÚP FILE NÀY VỚI Ạ KO CÓ ÂM THANH
nếu bạn có thêm file gốc nữa thì có cái mà builds
chứ tải bios từ trang chỉ về builds như không à ?

mục đích builds là giữ lại 1 phần bios gốc mà chứ đâu phải builds là sửa lỗi bios đó đâu.
 
Back
Top