What's new

E15 Gen 2 (Type 20TD, 20TE) GE4B0/GE5B0 NM-D011

Star Rating
5.00 star(s)
E15 Gen 2 (Type 20TD, 20TE)
GE4B0/GE5B0 NM-D011
BIOS R1EET37W
Thinkpad E15 Gen 2 - GE4B0-GE5B0 NM-D011 Schematic And BoardView
earphone.pdf
GE4B0 IO.pdf
GE5B0 IO.pdf
NM-D011 REV0.1.pdf
NM-D011 REV0.4.tvw
NS-D012.tvw
NS-D013.tvw
 

Download list

32MB.bin
32 MB · Views: 1,902

Lenovo E14 Gen 2 NM-D011 photo.zip
21.1 MB · Views: 1,620

NM-D011 REV0.1.pdf
2.2 MB · Views: 3,067

Archive.zip
4.8 MB · Views: 2,113

BIOS ZIN KHÔNG KÍCH ĐƯỢC NGUỒN , NẠP THỬ CÁC FILE Ở TRÊN LÊN HÌNH OK NHƯNG KO NHẬN THẤY SSD , NHỜ ADMIN BUILD FIX GIÚP EM , SERIAL : PF-3B3JY6
 

Download list

BIOSZIN.BIN
32 MB · Views: 2

Back
Top