1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

Thủ thuật Xoá Plug-ins Safari

Discussion in 'Apple - macOS' started by ThienBui, Sep 4, 2014.

 1. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  37,397
  Likes Received:
  2,940
  Tìm tất cả các Plug-ins bạn đã cài:
  1. Launch Safari.
  2. From the Help menu, select ‘Installed Plug-ins.’
  3. Safari will display a new web page that lists all of the Safari plug-ins that are currently installed on your system.
  Xoá File Plug-in:
  Safari lưu plug-in tập tin của mình tại một trong hai địa điểm.
  Vị trí đầu tiên là
  Vị trí này có chứa các plug-in có sẵn cho tất cả người dùng máy Mac của bạn, và là nơi bạn sẽ tìm thấy hầu hết các plug-in.
  Vị trí thứ hai là thư mục Thư viện của bạn tại
  Các dấu ngã (~) trong tên đường dẫn là một phím tắt cho tên tài khoản người dùng của bạn. Ví dụ, nếu tên tài khoản người dùng của bạn là Tom, tên đường dẫn đầy đủ sẽ là / Tom / Library / Internet Plug-ins.
  Vị trí này nắm giữ các plug-in Safari chỉ tải khi bạn đăng nhập vào máy Mac của bạn.
   
  #1 ThienBui, Sep 4, 2014
  Last edited: Sep 8, 2014
 2. Loading...


Share This Page

 • Get Help Fast

  • 0919.47.6686
  • Skype: Vinafix
  • [email protected]
  • www.vinafix.com
  • www.vinafix.vn
  • www.vinafix.net

  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com