1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

Tài liệu Password BIOS ASUS

Discussion in 'Computer Repair' started by ThienBui, Jan 10, 2015.

Tài liệu Password BIOS ASUS 5 5 1votes
5/5, 1 vote

 1. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  36,294
  Likes Received:
  2,846
  Password CMOS ASUS được tính theo năm sản xuất của máy.

  Năm sản xuất 2009:

  2009-01-01 1BLDABLA
  2009-01-02 1AAA4ABA
  2009-01-03 1A219DAA
  2009-01-04 1B4HBBLA
  2009-01-05 CHAALO0B
  2009-01-06 CABBAAAL
  2009-01-07 9ABB00LD
  2009-01-08 91DDO10D
  2009-01-09 BOAADAAB
  2009-01-10 AOAABADB
  2009-01-11 AB12LHL0
  2009-01-12 A4H4A1AL
  2009-01-13 AAAA0ADB
  2009-01-14 AAOBOBL2
  2009-01-15 A10BDBA1
  2009-01-16 AODL1AD1
  2009-01-17 ALAAALLC
  2009-01-18 AA12LLA9
  2009-01-19 ACH4ABDB
  2009-01-20 BA04OABA
  2009-01-21 BAAADBAA
  2009-01-22 L1A92LDA
  2009-01-23 L0LLABBA
  2009-01-24 DLBLLAAA
  2009-01-25 DAAAAHBB
  2009-01-26 DC1BB1BL
  2009-01-27 DL0ACAAD
  2009-01-28 BDAAADBD
  2009-01-29 BAA90L2B
  2009-01-30 00A9O1AB
  2009-01-31 0BBOAAA0

  2009-02-01 9A19BALA
  2009-02-02 BCHLC0BA
  2009-02-03 BLALACAA
  2009-02-04 ODOA0ALA
  2009-02-05 OAB2AA0B
  2009-02-06 ABDAHBAL
  2009-02-07 A0AABALD
  2009-02-08 AA19LL0D
  2009-02-09 AAHL2BAB
  2009-02-10 AL0L0BDB
  2009-02-11 ADABAAL0
  2009-02-12 AAAA4LAL
  2009-02-13 A9LBBBDB
  2009-02-14 A0DALBL2
  2009-02-15 AAAABAA1
  2009-02-16 AA1CAHD1
  2009-02-17 AA0OO1LC
  2009-02-18 ABABAAA9
  2009-02-19 BHAADBDB
  2009-02-20 D9AALHBA
  2009-02-21 B0BLB1AA
  2009-02-22 BBABAADA
  2009-02-23 AAAA0BBA
  2009-02-24 AOCCALAA
  2009-02-25 4BOODABB
  2009-02-26 44BA1BBL
  2009-02-27 HAAAALAD
  2009-02-28 HABLB9BD

  2009-03-01 ALAB1BLA
  2009-03-02 A4OAAABA
  2009-03-03 AA0CBDAA
  2009-03-04 AADOABLA
  2009-03-05 A1ABAO0B
  2009-03-06 A01A9AAL
  2009-03-07 AL0LB0LD
  2009-03-08 AAABL10D
  2009-03-09 ACAAAAAB
  2009-03-10 AAAAAADB
  2009-03-11 AAL1AHL0
  2009-03-12 B2B0C1AL
  2009-03-13 B0AABADB
  2009-03-14 LLCALBL2
  2009-03-15 LAOLABA1
  2009-03-16 DCBD0AD1
  2009-03-17 DLAAOLLC
  2009-03-18 DDB1DLA9
  2009-03-19 DAA02BDB
  2009-03-20 HHA0LABA
  2009-03-21 HBAAABAA
  2009-03-22 0A9OHLDA
  2009-03-23 01L0BBBA
  2009-03-24 OLLDDAAA
  2009-03-25 ODAA2HBB
  2009-03-26 LA21A1BL
  2009-03-27 LB4HLAAD
  2009-03-28 B0AAADBD
  2009-03-29 BABOBL2B
  2009-03-30 21BOL1AB
  2009-03-31 1OBB2AA0

  2009-04-01 ADLOAALA
  2009-04-02 AAB0L0BA
  2009-04-03 A9ADACAA
  2009-04-04 A0CABALA
  2009-04-05 ABO11A0B
  2009-04-06 AABHABAL
  2009-04-07 AAAA0ALD
  2009-04-08 ABBOAL0D
  2009-04-09 AHA0HBAB
  2009-04-10 D9A0BBDB
  2009-04-11 DBAD1AL0
  2009-04-12 DB9AALAL
  2009-04-13 BAL10BDB
  2009-04-14 BOLHABL2
  2009-04-15 ABAA4AA1
  2009-04-16 A42BBHD1
  2009-04-17 4A4BL1LC
  2009-04-18 4AADBAA9
  2009-04-19 H1BAABDB
  2009-04-20 LABAAHBA
  2009-04-21 BOB241AA
  2009-04-22 BLD49ADA
  2009-04-23 04AABBBA
  2009-04-24 0A1BBLAA
  2009-04-25 LAHBAABB
  2009-04-26 L1AL0BBL
  2009-04-27 B0OAALAD
  2009-04-28 BL02D9BD
  2009-04-29 2AD41A2B
  2009-04-30 9AD4LBAB

  2009-05-01 AAA40BLA
  2009-05-02 A29AAABA
  2009-05-03 A0LBDDAA
  2009-05-04 ABLB1BLA
  2009-05-05 BAADAO0B
  2009-05-06 LC2ABAAL
  2009-05-07 LL42A0LD
  2009-05-08 DDA4A10D
  2009-05-09 DA9A9AAB
  2009-05-10 4HBA1ADB
  2009-05-11 4BB9AHL0
  2009-05-12 HADLL1AL
  2009-05-13 H1ALAADB
  2009-05-14 0L1AABL2
  2009-05-15 0DH2CBA1
  2009-05-16 OAAABAD1
  2009-05-17 O9OALLLC
  2009-05-18 L0B9ALA9
  2009-05-19 LADLHBDB
  2009-05-20 B1DLAABA
  2009-05-21 BOABCBAA
  2009-05-22 2D1AALDA
  2009-05-23 2A0B0BBA
  2009-05-24 19AAAAAA
  2009-05-25 10AAHHBB
  2009-05-26 1B0CB1BL
  2009-05-27 1ADODAAD
  2009-05-28 COAB2DBD
  2009-05-29 CB1AAL2B
  2009-05-30 AACAA1AB
  2009-05-31 ACOLHAA0

  2009-06-01 LBBABALA
  2009-06-02 DBDBD0BA
  2009-06-03 DAAA2CAA
  2009-06-04 DO1AAALA
  2009-06-05 BB49OA0B
  2009-06-06 B4AOABAL
  2009-06-07 AABBBALD
  2009-06-08 AABA1L0D
  2009-06-09 41DBABAB
  2009-06-10 OADBABDB
  2009-06-11 LBABOAL0
  2009-06-12 LL1AALAL
  2009-06-13 B40CBBDB
  2009-06-14 BAAO1BL2
  2009-06-15 0AOBAAA1
  2009-06-16 020A0HD1
  2009-06-17 L0DLA1LC
  2009-06-18 LLAB4AA9
  2009-06-19 BA1A9BDB
  2009-06-20 1ACA1HBA
  2009-06-21 CAO1A1AA
  2009-06-22 CAB0BADA
  2009-06-23 92AAABBA
  2009-06-24 9HLA4LAA
  2009-06-25 BBBL9ABB
  2009-06-26 BAADBBBL
  2009-06-27 O1CABLAD
  2009-06-28 ALO1A9BD
  2009-06-29 ADB00A2B
  2009-06-30 ABL0ABAB

  2009-07-01 ABA0BBLA
  2009-07-02 4A1ABABA
  2009-07-03 41HAADAA
  2009-07-04 HOAL0BLA
  2009-07-05 HDOBOO0B
  2009-07-06 0A0ADAAL
  2009-07-07 09D110LD
  2009-07-08 O0A0A10D
  2009-07-09 OB1ABAAB
  2009-07-10 L11A0ADB
  2009-07-11 LO0OOHL0
  2009-07-12 BDA0D1AL
  2009-07-13 BAAD1ADB
  2009-07-14 29LAABL2
  2009-07-15 2BB1LBA1
  2009-07-16 1BAHAAD1
  2009-07-17 1ACAALLC
  2009-07-18 1OOOCLA9
  2009-07-19 1BB0ABDB
  2009-07-20 OAB0AABA
  2009-07-21 OCADLBAA
  2009-07-22 ABBAALDA
  2009-07-23 ADA1BBBA
  2009-07-24 AAAHCAAA
  2009-07-25 AO9AAHBB
  2009-07-26 ALLB01BL
  2009-07-27 A4LBAAAD
  2009-07-28 AAADHDBD
  2009-07-29 AA2ABL2B
  2009-07-30 AD2A11AB
  2009-07-31 AA42AAA0

  2009-08-01 OB0A0ALA
  2009-08-02 OLA1A0BA
  2009-08-03 LAAHHCAA
  2009-08-04 LALABALA
  2009-08-05 BABOLA0B
  2009-08-06 B2AB2BAL
  2009-08-07 00CDAALD
  2009-08-08 0BOAOL0D
  2009-08-09 LAB1ABAB
  2009-08-10 1AB1BBDB
  2009-08-11 1AA4LAL0
  2009-08-12 1ABABLAL
  2009-08-13 C2ABABDB
  2009-08-14 CHABOBL2
  2009-08-15 9B9DAAA1
  2009-08-16 9ALABHD1
  2009-08-17 B1L211LC
  2009-08-18 BLA4AAA9
  2009-08-19 OD2ABBDB
  2009-08-20 AB2AOHBA
  2009-08-21 AH49A1AA
  2009-08-22 AAALDADA
  2009-08-23 AABL1BBA
  2009-08-24 A1BAALAA
  2009-08-25 AOD2BABB
  2009-08-26 ADAAABBL
  2009-08-27 AA1A4LAD
  2009-08-28 A9H999BD
  2009-08-29 A0ALBA2B
  2009-08-30 LAALABAB
  2009-08-31 L1OBBOA0

  2009-09-01 0OALABLA
  2009-09-02 LLBL4ABA
  2009-09-03 LAAA9DAA
  2009-09-04 B9A2BBLA
  2009-09-05 BB94LO0B
  2009-09-06 2BLAAAAL
  2009-09-07 2AL900LD
  2009-09-08 1OALO10D
  2009-09-09 1BBLDAAB
  2009-09-10 BA2LBADB
  2009-09-11 BC4ALHL0
  2009-09-12 OBABA1AL
  2009-09-13 ODBA0ADB
  2009-09-14 AABAOBL2
  2009-09-15 ABD9DBA1
  2009-09-16 ALAO1AD1
  2009-09-17 A41BALLC
  2009-09-18 AA4ALLA9
  2009-09-19 AAABABDB
  2009-09-20 ADABOABA
  2009-09-21 AAOBDBAA
  2009-09-22 AB0A2LDA
  2009-09-23 ALDCABBA
  2009-09-24 AAAOLAAA
  2009-09-25 AA1BAHBB
  2009-09-26 AAHAB1BL
  2009-09-27 B2ALCAAD
  2009-09-28 B0OBADBD
  2009-09-29 LB0A0L2B
  2009-09-30 B0LAO1AB

  2009-10-01 AAAL0ALA
  2009-10-02 A1OAA0BA
  2009-10-03 4L02HCAA
  2009-10-04 4DD4BALA
  2009-10-05 HAAALA0B
  2009-10-06 0B192BAL
  2009-10-07 000LAALD
  2009-10-08 OAALOL0D
  2009-10-09 OAAAABAB
  2009-10-10 LLAABBDB
  2009-10-11 LDLBLAL0
  2009-10-12 BABABLAL
  2009-10-13 B9AAABDB
  2009-10-14 20C9OBL2
  2009-10-15 2BOLAAA1
  2009-10-16 1ABBBHD1
  2009-10-17 1AAA11LC
  2009-10-18 1BBBAAA9
  2009-10-19 1HAABBDB
  2009-10-20 O9AAOHBA
  2009-10-21 OBAAA1AA
  2009-10-22 AB9CDADA
  2009-10-23 AALO1BBA
  2009-10-24 AOLBALAA
  2009-10-25 ABAABABB
  2009-10-26 A42LABBL
  2009-10-27 AA4B4LAD
  2009-10-28 AAAA99BD
  2009-10-29 A1BCBA2B
  2009-10-30 AABCABAB
  2009-10-31 AOB0BOA0

  2009-11-01 0LLCABLA
  2009-11-02 O4BO4ABA
  2009-11-03 LAAB9DAA
  2009-11-04 LACABBLA
  2009-11-05 B1OBLO0B
  2009-11-06 B0BBAAAL
  2009-11-07 0LAA00LD
  2009-11-08 0ABCO10D
  2009-11-09 LCBODAAB
  2009-11-10 1AAOBADB
  2009-11-11 1AAALHL0
  2009-11-12 129AA1AL
  2009-11-13 C0LL0ADB
  2009-11-14 CBLBOBL2
  2009-11-15 9AAADBA1
  2009-11-16 9C211AD1
  2009-11-17 BL40ALLC
  2009-11-18 BDAALLA9
  2009-11-19 OA9AABDB
  2009-11-20 AHBAOABA
  2009-11-21 ABB0DBAA
  2009-11-22 AADD2LDA
  2009-11-23 A1AAABBA
  2009-11-24 AL11LAAA
  2009-11-25 ADH0AHBB
  2009-11-26 AAAAB1BL
  2009-11-27 A9BOCAAD
  2009-11-28 A0B0ADBD
  2009-11-29 AADD0L2B
  2009-11-30 L1DDO1AB

  2009-12-01 0DADBALA
  2009-12-02 LA9AC0BA
  2009-12-03 L9L1ACAA
  2009-12-04 B0L00ALA
  2009-12-05 BBAAAA0B
  2009-12-06 2ABOHBAL
  2009-12-07 2OA0BALD
  2009-12-08 1BADLL0D
  2009-12-09 1H9A2BAB
  2009-12-10 B9BA0BDB
  2009-12-11 BBB1AAL0
  2009-12-12 OBDH4LAL
  2009-12-13 OAAABBDB
  2009-12-14 AO2OLBL2
  2009-12-15 AB40BAA1
  2009-12-16 A4ADAHD1
  2009-12-17 AABAO1LC
  2009-12-18 AAB1AAA9
  2009-12-19 A1DHDBDB
  2009-12-20 AADHLHBA
  2009-12-21 AOAAB1AA
  2009-12-22 AL1BAADA
  2009-12-23 A4HB0BBA
  2009-12-24 AAADALAA
  2009-12-25 AAOADABB
  2009-12-26 A2021BBL
  2009-12-27 B0D4ALAD
  2009-12-28 BLAAB9BD
  2009-12-29 LA1BAA2B
  2009-12-30 BACBOBAB
  2009-12-31 AAOLDOA0

  Sản xuất năm 2010:

  2010-01-01 BBLDABLA
  2010-01-02 BLAA4ABA
  2010-01-03 A4219DAA
  2010-01-04 AA4HBBLA
  2010-01-05 4AAALO0B
  2010-01-06 42BBAAAL
  2010-01-07 H0BB00LD
  2010-01-08 HBDDO10D
  2010-01-09 0AAADAAB
  2010-01-10 BAAABADB
  2010-01-11 0A12LHL0
  2010-01-12 0AH4A1AL
  2010-01-13 L2AA0ADB
  2010-01-14 BHOBOBL2
  2010-01-15 BB0BDBA1
  2010-01-16 2ADL1AD1
  2010-01-17 21AAALLC
  2010-01-18 1L12LLA9
  2010-01-19 1DH4ABDB
  2010-01-20 BB04OABA
  2010-01-21 BHAADBAA
  2010-01-22 OBA92LDA
  2010-01-23 OALLABBA
  2010-01-24 A1BLLAAA
  2010-01-25 AOAAAHBB
  2010-01-26 AD1BB1BL
  2010-01-27 AA0ACAAD
  2010-01-28 A9AAADBD
  2010-01-29 A0A90L2B
  2010-01-30 AAA9O1AB
  2010-01-31 A1BOAAA0

  2010-02-01 HO19BALA
  2010-02-02 0DHLC0BA
  2010-02-03 0AALACAA
  2010-02-04 O9OA0ALA
  2010-02-05 OBB2AA0B
  2010-02-06 LBDAHBAL
  2010-02-07 LAAABALD
  2010-02-08 BO19LL0D
  2010-02-09 BBHL2BAB
  2010-02-10 2A0L0BDB
  2010-02-11 1CABAAL0
  2010-02-12 1BAA4LAL
  2010-02-13 1DLBBBDB
  2010-02-14 1ADALBL2
  2010-02-15 COAABAA1
  2010-02-16 CL1CAHD1
  2010-02-17 940OO1LC
  2010-02-18 9AABAAA9
  2010-02-19 BAAADBDB
  2010-02-20 ADAALHBA
  2010-02-21 AABLB1AA
  2010-02-22 ABABAADA
  2010-02-23 ALAA0BBA
  2010-02-24 AACCALAA
  2010-02-25 AAOODABB
  2010-02-26 AABA1BBL
  2010-02-27 A2AAALAD
  2010-02-28 A0BLB9BD

  2010-03-01 BAAB1BLA
  2010-03-02 BAOAAABA
  2010-03-03 020CBDAA
  2010-03-04 0HDOABLA
  2010-03-05 LBABAO0B
  2010-03-06 LA1A9AAL
  2010-03-07 B10LB0LD
  2010-03-08 BLABL10D
  2010-03-09 2DAAAAAB
  2010-03-10 9BAAAADB
  2010-03-11 9HL1AHL0
  2010-03-12 BAB0C1AL
  2010-03-13 BAAABADB
  2010-03-14 O1CALBL2
  2010-03-15 OOOLABA1
  2010-03-16 ADBD0AD1
  2010-03-17 AAAAOLLC
  2010-03-18 A9B1DLA9
  2010-03-19 ABA02BDB
  2010-03-20 AAA0LABA
  2010-03-21 A1AAABAA
  2010-03-22 AO9OHLDA
  2010-03-23 ALL0BBBA
  2010-03-24 AALDDAAA
  2010-03-25 ACAA2HBB
  2010-03-26 AB21A1BL
  2010-03-27 AB4HLAAD
  2010-03-28 AAAAADBD
  2010-03-29 AOBOBL2B
  2010-03-30 DLBOL1AB
  2010-03-31 BABB2AA0

  2010-04-01 BCLOAALA
  2010-04-02 2BB0L0BA
  2010-04-03 2DADACAA
  2010-04-04 1ACABALA
  2010-04-05 1BO11A0B
  2010-04-06 1LBHABAL
  2010-04-07 14AA0ALD
  2010-04-08 CABOAL0D
  2010-04-09 9AA0HBAB
  2010-04-10 ADA0BBDB
  2010-04-11 AAAD1AL0
  2010-04-12 AB9AALAL
  2010-04-13 ALL10BDB
  2010-04-14 AALHABL2
  2010-04-15 AAAA4AA1
  2010-04-16 AA2BBHD1
  2010-04-17 A24BL1LC
  2010-04-18 AHADBAA9
  2010-04-19 ABBAABDB
  2010-04-20 A0BAAHBA
  2010-04-21 AAB241AA
  2010-04-22 AAD49ADA
  2010-04-23 BAAABBBA
  2010-04-24 BB1BBLAA
  2010-04-25 LHHBAABB
  2010-04-26 LBAL0BBL
  2010-04-27 DAOAALAD
  2010-04-28 D102D9BD
  2010-04-29 DOD41A2B
  2010-04-30 HOD4LBAB

  2010-05-01 CHA40BLA
  2010-05-02 CA9AAABA
  2010-05-03 9ALBDDAA
  2010-05-04 91LB1BLA
  2010-05-05 BOADAO0B
  2010-05-06 OD2ABAAL
  2010-05-07 OA42A0LD
  2010-05-08 A9A4A10D
  2010-05-09 AB9A9AAB
  2010-05-10 AABA1ADB
  2010-05-11 A1B9AHL0
  2010-05-12 A0DLL1AL
  2010-05-13 ALALAADB
  2010-05-14 AA1AABL2
  2010-05-15 ACH2CBA1
  2010-05-16 ABAABAD1
  2010-05-17 ADOALLLC
  2010-05-18 AAB9ALA9
  2010-05-19 AODLHBDB
  2010-05-20 DLDLAABA
  2010-05-21 DAABCBAA
  2010-05-22 DC1AALDA
  2010-05-23 DL0B0BBA
  2010-05-24 BDAAAAAA
  2010-05-25 BAAAHHBB
  2010-05-26 AB0CB1BL
  2010-05-27 ALDODAAD
  2010-05-28 4AAB2DBD
  2010-05-29 4A1AAL2B
  2010-05-30 LLCAA1AB
  2010-05-31 BDOLHAA0

  2010-06-01 OABABALA
  2010-06-02 ABDBD0BA
  2010-06-03 A0AA2CAA
  2010-06-04 AA1AAALA
  2010-06-05 AA49OA0B
  2010-06-06 AAAOABAL
  2010-06-07 A2BBBALD
  2010-06-08 AHBA1L0D
  2010-06-09 ABDBABAB
  2010-06-10 A0DBABDB
  2010-06-11 ABABOAL0
  2010-06-12 AA1AALAL
  2010-06-13 AA0CBBDB
  2010-06-14 ABAO1BL2
  2010-06-15 BHOBAAA1
  2010-06-16 BA0A0HD1
  2010-06-17 LADLA1LC
  2010-06-18 L1AB4AA9
  2010-06-19 DO1A9BDB
  2010-06-20 AOCA1HBA
  2010-06-21 4BO1A1AA
  2010-06-22 44B0BADA
  2010-06-23 HAAAABBA
  2010-06-24 HALA4LAA
  2010-06-25 01BL9ABB
  2010-06-26 0OADBBBL
  2010-06-27 OLCABLAD
  2010-06-28 LAO1A9BD
  2010-06-29 LCB00A2B
  2010-06-30 BAL0ABAB

  2010-07-01 A1A0BBLA
  2010-07-02 A01ABABA
  2010-07-03 ALHAADAA
  2010-07-04 AAAL0BLA
  2010-07-05 ACOBOO0B
  2010-07-06 AB0ADAAL
  2010-07-07 ADD110LD
  2010-07-08 AAA0A10D
  2010-07-09 AB1ABAAB
  2010-07-10 LB1A0ADB
  2010-07-11 LA0OOHL0
  2010-07-12 DCA0D1AL
  2010-07-13 DLAD1ADB
  2010-07-14 DDLAABL2
  2010-07-15 DAB1LBA1
  2010-07-16 BBAHAAD1
  2010-07-17 BLCAALLC
  2010-07-18 AAOOCLA9
  2010-07-19 AAB0ABDB
  2010-07-20 OLB0AABA
  2010-07-21 ODADLBAA
  2010-07-22 LABAALDA
  2010-07-23 B9A1BBBA
  2010-07-24 B0AHCAAA
  2010-07-25 0A9AAHBB
  2010-07-26 0ALB01BL
  2010-07-27 LALBAAAD
  2010-07-28 LBADHDBD
  2010-07-29 BH2ABL2B
  2010-07-30 192A11AB
  2010-07-31 C042AAA0

  2010-08-01 AB0A0ALA
  2010-08-02 AAA1A0BA
  2010-08-03 AOAHHCAA
  2010-08-04 ABLABALA
  2010-08-05 AHBOLA0B
  2010-08-06 AAAB2BAL
  2010-08-07 BACDAALD
  2010-08-08 B1OAOL0D
  2010-08-09 LOB1ABAB
  2010-08-10 BOB1BBDB
  2010-08-11 ABA4LAL0
  2010-08-12 A4BABLAL
  2010-08-13 4AABABDB
  2010-08-14 4AABOBL2
  2010-08-15 H19DAAA1
  2010-08-16 H0LABHD1
  2010-08-17 0LL211LC
  2010-08-18 0AA4AAA9
  2010-08-19 OC2ABBDB
  2010-08-20 LA2AOHBA
  2010-08-21 LA49A1AA
  2010-08-22 B2ALDADA
  2010-08-23 B0BL1BBA
  2010-08-24 2LBAALAA
  2010-08-25 2AD2BABB
  2010-08-26 1CAAABBL
  2010-08-27 1L1A4LAD
  2010-08-28 1DH999BD
  2010-08-29 1AALBA2B
  2010-08-30 O0ALABAB
  2010-08-31 OBOBBOA0

  2010-09-01 BAALABLA
  2010-09-02 L1BL4ABA
  2010-09-03 LLAA9DAA
  2010-09-04 DDA2BBLA
  2010-09-05 DA94LO0B
  2010-09-06 DBLAAAAL
  2010-09-07 D0L900LD
  2010-09-08 BAALO10D
  2010-09-09 BABLDAAB
  2010-09-10 0L2LBADB
  2010-09-11 0D4ALHL0
  2010-09-12 OAABA1AL
  2010-09-13 O9BA0ADB
  2010-09-14 L0BAOBL2
  2010-09-15 LBD9DBA1
  2010-09-16 BAAO1AD1
  2010-09-17 BA1BALLC
  2010-09-18 0B4ALLA9
  2010-09-19 0HABABDB
  2010-09-20 19ABOABA
  2010-09-21 1BOBDBAA
  2010-09-22 1B0A2LDA
  2010-09-23 CADCABBA
  2010-09-24 COAOLAAA
  2010-09-25 9B1BAHBB
  2010-09-26 94HAB1BL
  2010-09-27 BAALCAAD
  2010-09-28 BAOBADBD
  2010-09-29 O10A0L2B
  2010-09-30 AALAO1AB

  2010-10-01 AOAL0ALA
  2010-10-02 ALOAA0BA
  2010-10-03 AA02HCAA
  2010-10-04 A9D4BALA
  2010-10-05 ABAALA0B
  2010-10-06 AB192BAL
  2010-10-07 AA0LAALD
  2010-10-08 AOALOL0D
  2010-10-09 ALAAABAB
  2010-10-10 LAAABBDB
  2010-10-11 LCLBLAL0
  2010-10-12 DBBABLAL
  2010-10-13 DDAAABDB
  2010-10-14 DAC9OBL2
  2010-10-15 DBOLAAA1
  2010-10-16 BLBBBHD1
  2010-10-17 B4AA11LC
  2010-10-18 AABBAAA9
  2010-10-19 AAAABBDB
  2010-10-20 ODAAOHBA
  2010-10-21 OAAAA1AA
  2010-10-22 LB9CDADA
  2010-10-23 LLLO1BBA
  2010-10-24 BALBALAA
  2010-10-25 BAAABABB
  2010-10-26 0A2LABBL
  2010-10-27 024B4LAD
  2010-10-28 LHAA99BD
  2010-10-29 BBBCBA2B
  2010-10-30 10BCABAB
  2010-10-31 CAB0BOA0

  2010-11-01 AALCABLA
  2010-11-02 AABO4ABA
  2010-11-03 A2AB9DAA
  2010-11-04 AHCABBLA
  2010-11-05 ABOBLO0B
  2010-11-06 AABBAAAL
  2010-11-07 B1AA00LD
  2010-11-08 BOBCO10D
  2010-11-09 LDBODAAB
  2010-11-10 BBAOBADB
  2010-11-11 AHAALHL0
  2010-11-12 AA9AA1AL
  2010-11-13 4ALL0ADB
  2010-11-14 41LBOBL2
  2010-11-15 HOAADBA1
  2010-11-16 HD211AD1
  2010-11-17 0A40ALLC
  2010-11-18 09AALLA9
  2010-11-19 OB9AABDB
  2010-11-20 0ABAOABA
  2010-11-21 L1B0DBAA
  2010-11-22 LODD2LDA
  2010-11-23 BLAAABBA
  2010-11-24 BA11LAAA
  2010-11-25 2CH0AHBB
  2010-11-26 1BAAB1BL
  2010-11-27 1DBOCAAD
  2010-11-28 1AB0ADBD
  2010-11-29 1ODD0L2B
  2010-11-30 OLDDO1AB

  2010-12-01 BCADBALA
  2010-12-02 LB9AC0BA
  2010-12-03 LDL1ACAA
  2010-12-04 DAL00ALA
  2010-12-05 DBAAAA0B
  2010-12-06 DLBOHBAL
  2010-12-07 DAA0BALD
  2010-12-08 BAADLL0D
  2010-12-09 BA9A2BAB
  2010-12-10 0DBA0BDB
  2010-12-11 0AB1AAL0
  2010-12-12 OBDH4LAL
  2010-12-13 O0AABBDB
  2010-12-14 LA2OLBL2
  2010-12-15 LA40BAA1
  2010-12-16 BAADAHD1
  2010-12-17 B2BAO1LC
  2010-12-18 0HB1AAA9
  2010-12-19 0BDHDBDB
  2010-12-20 10DHLHBA
  2010-12-21 1AAAB1AA
  2010-12-22 1A1BAADA
  2010-12-23 CAHB0BBA
  2010-12-24 CBADALAA
  2010-12-25 9HOADABB
  2010-12-26 9A021BBL
  2010-12-27 BAD4ALAD
  2010-12-28 B1AAB9BD
  2010-12-29 OO1BAA2B
  2010-12-30 AOCBOBAB
  2010-12-31 ABOLDOA0

  Năm sản xuất 2011:
   

  Attached Files:

 2. Loading...

  Similar Threads - Password BIOS ASUS Forum Date
  Toshiba remove bios password Toshiba S55T-B5273 BIOS Laptop May 11, 2017
  bios password on lenovo x240 BIOS Laptop Dec 28, 2016
  DELL PRECISION 5510 bios password remover Computer Repair Oct 12, 2016
  Toshiba Tecra Z40 bios password Computer Repair Oct 12, 2016
  IBM-Lenovo Lenovo X100e BIOS Password BIOS Laptop Oct 7, 2016

 3. imranromi

  imranromi VIP PRO

  Joined:
  Sep 16, 2015
  Messages:
  108
  Likes Received:
  12
  And this one is 2012.
   

  Attached Files:

  • Like Like x 1

Share This Page

 • Get Help Fast

  • 0919.47.6686
  • Skype: Vinafix
  • [email protected]
  • www.vinafix.com
  • www.vinafix.vn
  • www.vinafix.net

  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

Vinafix.com