1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

Tài liệu Password BIOS ASUS

Discussion in 'Computer Repair' started by ThienBui, Jan 10, 2015.

Tài liệu Password BIOS ASUS 5 5 1votes
5/5, 1 vote

 1. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,829
  Likes Received:
  3,220
  Password CMOS ASUS được tính theo năm sản xuất của máy.

  Năm sản xuất 2009:

  2009-01-01 1BLDABLA
  2009-01-02 1AAA4ABA
  2009-01-03 1A219DAA
  2009-01-04 1B4HBBLA
  2009-01-05 CHAALO0B
  2009-01-06 CABBAAAL
  2009-01-07 9ABB00LD
  2009-01-08 91DDO10D
  2009-01-09 BOAADAAB
  2009-01-10 AOAABADB
  2009-01-11 AB12LHL0
  2009-01-12 A4H4A1AL
  2009-01-13 AAAA0ADB
  2009-01-14 AAOBOBL2
  2009-01-15 A10BDBA1
  2009-01-16 AODL1AD1
  2009-01-17 ALAAALLC
  2009-01-18 AA12LLA9
  2009-01-19 ACH4ABDB
  2009-01-20 BA04OABA
  2009-01-21 BAAADBAA
  2009-01-22 L1A92LDA
  2009-01-23 L0LLABBA
  2009-01-24 DLBLLAAA
  2009-01-25 DAAAAHBB
  2009-01-26 DC1BB1BL
  2009-01-27 DL0ACAAD
  2009-01-28 BDAAADBD
  2009-01-29 BAA90L2B
  2009-01-30 00A9O1AB
  2009-01-31 0BBOAAA0

  2009-02-01 9A19BALA
  2009-02-02 BCHLC0BA
  2009-02-03 BLALACAA
  2009-02-04 ODOA0ALA
  2009-02-05 OAB2AA0B
  2009-02-06 ABDAHBAL
  2009-02-07 A0AABALD
  2009-02-08 AA19LL0D
  2009-02-09 AAHL2BAB
  2009-02-10 AL0L0BDB
  2009-02-11 ADABAAL0
  2009-02-12 AAAA4LAL
  2009-02-13 A9LBBBDB
  2009-02-14 A0DALBL2
  2009-02-15 AAAABAA1
  2009-02-16 AA1CAHD1
  2009-02-17 AA0OO1LC
  2009-02-18 ABABAAA9
  2009-02-19 BHAADBDB
  2009-02-20 D9AALHBA
  2009-02-21 B0BLB1AA
  2009-02-22 BBABAADA
  2009-02-23 AAAA0BBA
  2009-02-24 AOCCALAA
  2009-02-25 4BOODABB
  2009-02-26 44BA1BBL
  2009-02-27 HAAAALAD
  2009-02-28 HABLB9BD

  2009-03-01 ALAB1BLA
  2009-03-02 A4OAAABA
  2009-03-03 AA0CBDAA
  2009-03-04 AADOABLA
  2009-03-05 A1ABAO0B
  2009-03-06 A01A9AAL
  2009-03-07 AL0LB0LD
  2009-03-08 AAABL10D
  2009-03-09 ACAAAAAB
  2009-03-10 AAAAAADB
  2009-03-11 AAL1AHL0
  2009-03-12 B2B0C1AL
  2009-03-13 B0AABADB
  2009-03-14 LLCALBL2
  2009-03-15 LAOLABA1
  2009-03-16 DCBD0AD1
  2009-03-17 DLAAOLLC
  2009-03-18 DDB1DLA9
  2009-03-19 DAA02BDB
  2009-03-20 HHA0LABA
  2009-03-21 HBAAABAA
  2009-03-22 0A9OHLDA
  2009-03-23 01L0BBBA
  2009-03-24 OLLDDAAA
  2009-03-25 ODAA2HBB
  2009-03-26 LA21A1BL
  2009-03-27 LB4HLAAD
  2009-03-28 B0AAADBD
  2009-03-29 BABOBL2B
  2009-03-30 21BOL1AB
  2009-03-31 1OBB2AA0

  2009-04-01 ADLOAALA
  2009-04-02 AAB0L0BA
  2009-04-03 A9ADACAA
  2009-04-04 A0CABALA
  2009-04-05 ABO11A0B
  2009-04-06 AABHABAL
  2009-04-07 AAAA0ALD
  2009-04-08 ABBOAL0D
  2009-04-09 AHA0HBAB
  2009-04-10 D9A0BBDB
  2009-04-11 DBAD1AL0
  2009-04-12 DB9AALAL
  2009-04-13 BAL10BDB
  2009-04-14 BOLHABL2
  2009-04-15 ABAA4AA1
  2009-04-16 A42BBHD1
  2009-04-17 4A4BL1LC
  2009-04-18 4AADBAA9
  2009-04-19 H1BAABDB
  2009-04-20 LABAAHBA
  2009-04-21 BOB241AA
  2009-04-22 BLD49ADA
  2009-04-23 04AABBBA
  2009-04-24 0A1BBLAA
  2009-04-25 LAHBAABB
  2009-04-26 L1AL0BBL
  2009-04-27 B0OAALAD
  2009-04-28 BL02D9BD
  2009-04-29 2AD41A2B
  2009-04-30 9AD4LBAB

  2009-05-01 AAA40BLA
  2009-05-02 A29AAABA
  2009-05-03 A0LBDDAA
  2009-05-04 ABLB1BLA
  2009-05-05 BAADAO0B
  2009-05-06 LC2ABAAL
  2009-05-07 LL42A0LD
  2009-05-08 DDA4A10D
  2009-05-09 DA9A9AAB
  2009-05-10 4HBA1ADB
  2009-05-11 4BB9AHL0
  2009-05-12 HADLL1AL
  2009-05-13 H1ALAADB
  2009-05-14 0L1AABL2
  2009-05-15 0DH2CBA1
  2009-05-16 OAAABAD1
  2009-05-17 O9OALLLC
  2009-05-18 L0B9ALA9
  2009-05-19 LADLHBDB
  2009-05-20 B1DLAABA
  2009-05-21 BOABCBAA
  2009-05-22 2D1AALDA
  2009-05-23 2A0B0BBA
  2009-05-24 19AAAAAA
  2009-05-25 10AAHHBB
  2009-05-26 1B0CB1BL
  2009-05-27 1ADODAAD
  2009-05-28 COAB2DBD
  2009-05-29 CB1AAL2B
  2009-05-30 AACAA1AB
  2009-05-31 ACOLHAA0

  2009-06-01 LBBABALA
  2009-06-02 DBDBD0BA
  2009-06-03 DAAA2CAA
  2009-06-04 DO1AAALA
  2009-06-05 BB49OA0B
  2009-06-06 B4AOABAL
  2009-06-07 AABBBALD
  2009-06-08 AABA1L0D
  2009-06-09 41DBABAB
  2009-06-10 OADBABDB
  2009-06-11 LBABOAL0
  2009-06-12 LL1AALAL
  2009-06-13 B40CBBDB
  2009-06-14 BAAO1BL2
  2009-06-15 0AOBAAA1
  2009-06-16 020A0HD1
  2009-06-17 L0DLA1LC
  2009-06-18 LLAB4AA9
  2009-06-19 BA1A9BDB
  2009-06-20 1ACA1HBA
  2009-06-21 CAO1A1AA
  2009-06-22 CAB0BADA
  2009-06-23 92AAABBA
  2009-06-24 9HLA4LAA
  2009-06-25 BBBL9ABB
  2009-06-26 BAADBBBL
  2009-06-27 O1CABLAD
  2009-06-28 ALO1A9BD
  2009-06-29 ADB00A2B
  2009-06-30 ABL0ABAB

  2009-07-01 ABA0BBLA
  2009-07-02 4A1ABABA
  2009-07-03 41HAADAA
  2009-07-04 HOAL0BLA
  2009-07-05 HDOBOO0B
  2009-07-06 0A0ADAAL
  2009-07-07 09D110LD
  2009-07-08 O0A0A10D
  2009-07-09 OB1ABAAB
  2009-07-10 L11A0ADB
  2009-07-11 LO0OOHL0
  2009-07-12 BDA0D1AL
  2009-07-13 BAAD1ADB
  2009-07-14 29LAABL2
  2009-07-15 2BB1LBA1
  2009-07-16 1BAHAAD1
  2009-07-17 1ACAALLC
  2009-07-18 1OOOCLA9
  2009-07-19 1BB0ABDB
  2009-07-20 OAB0AABA
  2009-07-21 OCADLBAA
  2009-07-22 ABBAALDA
  2009-07-23 ADA1BBBA
  2009-07-24 AAAHCAAA
  2009-07-25 AO9AAHBB
  2009-07-26 ALLB01BL
  2009-07-27 A4LBAAAD
  2009-07-28 AAADHDBD
  2009-07-29 AA2ABL2B
  2009-07-30 AD2A11AB
  2009-07-31 AA42AAA0

  2009-08-01 OB0A0ALA
  2009-08-02 OLA1A0BA
  2009-08-03 LAAHHCAA
  2009-08-04 LALABALA
  2009-08-05 BABOLA0B
  2009-08-06 B2AB2BAL
  2009-08-07 00CDAALD
  2009-08-08 0BOAOL0D
  2009-08-09 LAB1ABAB
  2009-08-10 1AB1BBDB
  2009-08-11 1AA4LAL0
  2009-08-12 1ABABLAL
  2009-08-13 C2ABABDB
  2009-08-14 CHABOBL2
  2009-08-15 9B9DAAA1
  2009-08-16 9ALABHD1
  2009-08-17 B1L211LC
  2009-08-18 BLA4AAA9
  2009-08-19 OD2ABBDB
  2009-08-20 AB2AOHBA
  2009-08-21 AH49A1AA
  2009-08-22 AAALDADA
  2009-08-23 AABL1BBA
  2009-08-24 A1BAALAA
  2009-08-25 AOD2BABB
  2009-08-26 ADAAABBL
  2009-08-27 AA1A4LAD
  2009-08-28 A9H999BD
  2009-08-29 A0ALBA2B
  2009-08-30 LAALABAB
  2009-08-31 L1OBBOA0

  2009-09-01 0OALABLA
  2009-09-02 LLBL4ABA
  2009-09-03 LAAA9DAA
  2009-09-04 B9A2BBLA
  2009-09-05 BB94LO0B
  2009-09-06 2BLAAAAL
  2009-09-07 2AL900LD
  2009-09-08 1OALO10D
  2009-09-09 1BBLDAAB
  2009-09-10 BA2LBADB
  2009-09-11 BC4ALHL0
  2009-09-12 OBABA1AL
  2009-09-13 ODBA0ADB
  2009-09-14 AABAOBL2
  2009-09-15 ABD9DBA1
  2009-09-16 ALAO1AD1
  2009-09-17 A41BALLC
  2009-09-18 AA4ALLA9
  2009-09-19 AAABABDB
  2009-09-20 ADABOABA
  2009-09-21 AAOBDBAA
  2009-09-22 AB0A2LDA
  2009-09-23 ALDCABBA
  2009-09-24 AAAOLAAA
  2009-09-25 AA1BAHBB
  2009-09-26 AAHAB1BL
  2009-09-27 B2ALCAAD
  2009-09-28 B0OBADBD
  2009-09-29 LB0A0L2B
  2009-09-30 B0LAO1AB

  2009-10-01 AAAL0ALA
  2009-10-02 A1OAA0BA
  2009-10-03 4L02HCAA
  2009-10-04 4DD4BALA
  2009-10-05 HAAALA0B
  2009-10-06 0B192BAL
  2009-10-07 000LAALD
  2009-10-08 OAALOL0D
  2009-10-09 OAAAABAB
  2009-10-10 LLAABBDB
  2009-10-11 LDLBLAL0
  2009-10-12 BABABLAL
  2009-10-13 B9AAABDB
  2009-10-14 20C9OBL2
  2009-10-15 2BOLAAA1
  2009-10-16 1ABBBHD1
  2009-10-17 1AAA11LC
  2009-10-18 1BBBAAA9
  2009-10-19 1HAABBDB
  2009-10-20 O9AAOHBA
  2009-10-21 OBAAA1AA
  2009-10-22 AB9CDADA
  2009-10-23 AALO1BBA
  2009-10-24 AOLBALAA
  2009-10-25 ABAABABB
  2009-10-26 A42LABBL
  2009-10-27 AA4B4LAD
  2009-10-28 AAAA99BD
  2009-10-29 A1BCBA2B
  2009-10-30 AABCABAB
  2009-10-31 AOB0BOA0

  2009-11-01 0LLCABLA
  2009-11-02 O4BO4ABA
  2009-11-03 LAAB9DAA
  2009-11-04 LACABBLA
  2009-11-05 B1OBLO0B
  2009-11-06 B0BBAAAL
  2009-11-07 0LAA00LD
  2009-11-08 0ABCO10D
  2009-11-09 LCBODAAB
  2009-11-10 1AAOBADB
  2009-11-11 1AAALHL0
  2009-11-12 129AA1AL
  2009-11-13 C0LL0ADB
  2009-11-14 CBLBOBL2
  2009-11-15 9AAADBA1
  2009-11-16 9C211AD1
  2009-11-17 BL40ALLC
  2009-11-18 BDAALLA9
  2009-11-19 OA9AABDB
  2009-11-20 AHBAOABA
  2009-11-21 ABB0DBAA
  2009-11-22 AADD2LDA
  2009-11-23 A1AAABBA
  2009-11-24 AL11LAAA
  2009-11-25 ADH0AHBB
  2009-11-26 AAAAB1BL
  2009-11-27 A9BOCAAD
  2009-11-28 A0B0ADBD
  2009-11-29 AADD0L2B
  2009-11-30 L1DDO1AB

  2009-12-01 0DADBALA
  2009-12-02 LA9AC0BA
  2009-12-03 L9L1ACAA
  2009-12-04 B0L00ALA
  2009-12-05 BBAAAA0B
  2009-12-06 2ABOHBAL
  2009-12-07 2OA0BALD
  2009-12-08 1BADLL0D
  2009-12-09 1H9A2BAB
  2009-12-10 B9BA0BDB
  2009-12-11 BBB1AAL0
  2009-12-12 OBDH4LAL
  2009-12-13 OAAABBDB
  2009-12-14 AO2OLBL2
  2009-12-15 AB40BAA1
  2009-12-16 A4ADAHD1
  2009-12-17 AABAO1LC
  2009-12-18 AAB1AAA9
  2009-12-19 A1DHDBDB
  2009-12-20 AADHLHBA
  2009-12-21 AOAAB1AA
  2009-12-22 AL1BAADA
  2009-12-23 A4HB0BBA
  2009-12-24 AAADALAA
  2009-12-25 AAOADABB
  2009-12-26 A2021BBL
  2009-12-27 B0D4ALAD
  2009-12-28 BLAAB9BD
  2009-12-29 LA1BAA2B
  2009-12-30 BACBOBAB
  2009-12-31 AAOLDOA0

  Sản xuất năm 2010:

  2010-01-01 BBLDABLA
  2010-01-02 BLAA4ABA
  2010-01-03 A4219DAA
  2010-01-04 AA4HBBLA
  2010-01-05 4AAALO0B
  2010-01-06 42BBAAAL
  2010-01-07 H0BB00LD
  2010-01-08 HBDDO10D
  2010-01-09 0AAADAAB
  2010-01-10 BAAABADB
  2010-01-11 0A12LHL0
  2010-01-12 0AH4A1AL
  2010-01-13 L2AA0ADB
  2010-01-14 BHOBOBL2
  2010-01-15 BB0BDBA1
  2010-01-16 2ADL1AD1
  2010-01-17 21AAALLC
  2010-01-18 1L12LLA9
  2010-01-19 1DH4ABDB
  2010-01-20 BB04OABA
  2010-01-21 BHAADBAA
  2010-01-22 OBA92LDA
  2010-01-23 OALLABBA
  2010-01-24 A1BLLAAA
  2010-01-25 AOAAAHBB
  2010-01-26 AD1BB1BL
  2010-01-27 AA0ACAAD
  2010-01-28 A9AAADBD
  2010-01-29 A0A90L2B
  2010-01-30 AAA9O1AB
  2010-01-31 A1BOAAA0

  2010-02-01 HO19BALA
  2010-02-02 0DHLC0BA
  2010-02-03 0AALACAA
  2010-02-04 O9OA0ALA
  2010-02-05 OBB2AA0B
  2010-02-06 LBDAHBAL
  2010-02-07 LAAABALD
  2010-02-08 BO19LL0D
  2010-02-09 BBHL2BAB
  2010-02-10 2A0L0BDB
  2010-02-11 1CABAAL0
  2010-02-12 1BAA4LAL
  2010-02-13 1DLBBBDB
  2010-02-14 1ADALBL2
  2010-02-15 COAABAA1
  2010-02-16 CL1CAHD1
  2010-02-17 940OO1LC
  2010-02-18 9AABAAA9
  2010-02-19 BAAADBDB
  2010-02-20 ADAALHBA
  2010-02-21 AABLB1AA
  2010-02-22 ABABAADA
  2010-02-23 ALAA0BBA
  2010-02-24 AACCALAA
  2010-02-25 AAOODABB
  2010-02-26 AABA1BBL
  2010-02-27 A2AAALAD
  2010-02-28 A0BLB9BD

  2010-03-01 BAAB1BLA
  2010-03-02 BAOAAABA
  2010-03-03 020CBDAA
  2010-03-04 0HDOABLA
  2010-03-05 LBABAO0B
  2010-03-06 LA1A9AAL
  2010-03-07 B10LB0LD
  2010-03-08 BLABL10D
  2010-03-09 2DAAAAAB
  2010-03-10 9BAAAADB
  2010-03-11 9HL1AHL0
  2010-03-12 BAB0C1AL
  2010-03-13 BAAABADB
  2010-03-14 O1CALBL2
  2010-03-15 OOOLABA1
  2010-03-16 ADBD0AD1
  2010-03-17 AAAAOLLC
  2010-03-18 A9B1DLA9
  2010-03-19 ABA02BDB
  2010-03-20 AAA0LABA
  2010-03-21 A1AAABAA
  2010-03-22 AO9OHLDA
  2010-03-23 ALL0BBBA
  2010-03-24 AALDDAAA
  2010-03-25 ACAA2HBB
  2010-03-26 AB21A1BL
  2010-03-27 AB4HLAAD
  2010-03-28 AAAAADBD
  2010-03-29 AOBOBL2B
  2010-03-30 DLBOL1AB
  2010-03-31 BABB2AA0

  2010-04-01 BCLOAALA
  2010-04-02 2BB0L0BA
  2010-04-03 2DADACAA
  2010-04-04 1ACABALA
  2010-04-05 1BO11A0B
  2010-04-06 1LBHABAL
  2010-04-07 14AA0ALD
  2010-04-08 CABOAL0D
  2010-04-09 9AA0HBAB
  2010-04-10 ADA0BBDB
  2010-04-11 AAAD1AL0
  2010-04-12 AB9AALAL
  2010-04-13 ALL10BDB
  2010-04-14 AALHABL2
  2010-04-15 AAAA4AA1
  2010-04-16 AA2BBHD1
  2010-04-17 A24BL1LC
  2010-04-18 AHADBAA9
  2010-04-19 ABBAABDB
  2010-04-20 A0BAAHBA
  2010-04-21 AAB241AA
  2010-04-22 AAD49ADA
  2010-04-23 BAAABBBA
  2010-04-24 BB1BBLAA
  2010-04-25 LHHBAABB
  2010-04-26 LBAL0BBL
  2010-04-27 DAOAALAD
  2010-04-28 D102D9BD
  2010-04-29 DOD41A2B
  2010-04-30 HOD4LBAB

  2010-05-01 CHA40BLA
  2010-05-02 CA9AAABA
  2010-05-03 9ALBDDAA
  2010-05-04 91LB1BLA
  2010-05-05 BOADAO0B
  2010-05-06 OD2ABAAL
  2010-05-07 OA42A0LD
  2010-05-08 A9A4A10D
  2010-05-09 AB9A9AAB
  2010-05-10 AABA1ADB
  2010-05-11 A1B9AHL0
  2010-05-12 A0DLL1AL
  2010-05-13 ALALAADB
  2010-05-14 AA1AABL2
  2010-05-15 ACH2CBA1
  2010-05-16 ABAABAD1
  2010-05-17 ADOALLLC
  2010-05-18 AAB9ALA9
  2010-05-19 AODLHBDB
  2010-05-20 DLDLAABA
  2010-05-21 DAABCBAA
  2010-05-22 DC1AALDA
  2010-05-23 DL0B0BBA
  2010-05-24 BDAAAAAA
  2010-05-25 BAAAHHBB
  2010-05-26 AB0CB1BL
  2010-05-27 ALDODAAD
  2010-05-28 4AAB2DBD
  2010-05-29 4A1AAL2B
  2010-05-30 LLCAA1AB
  2010-05-31 BDOLHAA0

  2010-06-01 OABABALA
  2010-06-02 ABDBD0BA
  2010-06-03 A0AA2CAA
  2010-06-04 AA1AAALA
  2010-06-05 AA49OA0B
  2010-06-06 AAAOABAL
  2010-06-07 A2BBBALD
  2010-06-08 AHBA1L0D
  2010-06-09 ABDBABAB
  2010-06-10 A0DBABDB
  2010-06-11 ABABOAL0
  2010-06-12 AA1AALAL
  2010-06-13 AA0CBBDB
  2010-06-14 ABAO1BL2
  2010-06-15 BHOBAAA1
  2010-06-16 BA0A0HD1
  2010-06-17 LADLA1LC
  2010-06-18 L1AB4AA9
  2010-06-19 DO1A9BDB
  2010-06-20 AOCA1HBA
  2010-06-21 4BO1A1AA
  2010-06-22 44B0BADA
  2010-06-23 HAAAABBA
  2010-06-24 HALA4LAA
  2010-06-25 01BL9ABB
  2010-06-26 0OADBBBL
  2010-06-27 OLCABLAD
  2010-06-28 LAO1A9BD
  2010-06-29 LCB00A2B
  2010-06-30 BAL0ABAB

  2010-07-01 A1A0BBLA
  2010-07-02 A01ABABA
  2010-07-03 ALHAADAA
  2010-07-04 AAAL0BLA
  2010-07-05 ACOBOO0B
  2010-07-06 AB0ADAAL
  2010-07-07 ADD110LD
  2010-07-08 AAA0A10D
  2010-07-09 AB1ABAAB
  2010-07-10 LB1A0ADB
  2010-07-11 LA0OOHL0
  2010-07-12 DCA0D1AL
  2010-07-13 DLAD1ADB
  2010-07-14 DDLAABL2
  2010-07-15 DAB1LBA1
  2010-07-16 BBAHAAD1
  2010-07-17 BLCAALLC
  2010-07-18 AAOOCLA9
  2010-07-19 AAB0ABDB
  2010-07-20 OLB0AABA
  2010-07-21 ODADLBAA
  2010-07-22 LABAALDA
  2010-07-23 B9A1BBBA
  2010-07-24 B0AHCAAA
  2010-07-25 0A9AAHBB
  2010-07-26 0ALB01BL
  2010-07-27 LALBAAAD
  2010-07-28 LBADHDBD
  2010-07-29 BH2ABL2B
  2010-07-30 192A11AB
  2010-07-31 C042AAA0

  2010-08-01 AB0A0ALA
  2010-08-02 AAA1A0BA
  2010-08-03 AOAHHCAA
  2010-08-04 ABLABALA
  2010-08-05 AHBOLA0B
  2010-08-06 AAAB2BAL
  2010-08-07 BACDAALD
  2010-08-08 B1OAOL0D
  2010-08-09 LOB1ABAB
  2010-08-10 BOB1BBDB
  2010-08-11 ABA4LAL0
  2010-08-12 A4BABLAL
  2010-08-13 4AABABDB
  2010-08-14 4AABOBL2
  2010-08-15 H19DAAA1
  2010-08-16 H0LABHD1
  2010-08-17 0LL211LC
  2010-08-18 0AA4AAA9
  2010-08-19 OC2ABBDB
  2010-08-20 LA2AOHBA
  2010-08-21 LA49A1AA
  2010-08-22 B2ALDADA
  2010-08-23 B0BL1BBA
  2010-08-24 2LBAALAA
  2010-08-25 2AD2BABB
  2010-08-26 1CAAABBL
  2010-08-27 1L1A4LAD
  2010-08-28 1DH999BD
  2010-08-29 1AALBA2B
  2010-08-30 O0ALABAB
  2010-08-31 OBOBBOA0

  2010-09-01 BAALABLA
  2010-09-02 L1BL4ABA
  2010-09-03 LLAA9DAA
  2010-09-04 DDA2BBLA
  2010-09-05 DA94LO0B
  2010-09-06 DBLAAAAL
  2010-09-07 D0L900LD
  2010-09-08 BAALO10D
  2010-09-09 BABLDAAB
  2010-09-10 0L2LBADB
  2010-09-11 0D4ALHL0
  2010-09-12 OAABA1AL
  2010-09-13 O9BA0ADB
  2010-09-14 L0BAOBL2
  2010-09-15 LBD9DBA1
  2010-09-16 BAAO1AD1
  2010-09-17 BA1BALLC
  2010-09-18 0B4ALLA9
  2010-09-19 0HABABDB
  2010-09-20 19ABOABA
  2010-09-21 1BOBDBAA
  2010-09-22 1B0A2LDA
  2010-09-23 CADCABBA
  2010-09-24 COAOLAAA
  2010-09-25 9B1BAHBB
  2010-09-26 94HAB1BL
  2010-09-27 BAALCAAD
  2010-09-28 BAOBADBD
  2010-09-29 O10A0L2B
  2010-09-30 AALAO1AB

  2010-10-01 AOAL0ALA
  2010-10-02 ALOAA0BA
  2010-10-03 AA02HCAA
  2010-10-04 A9D4BALA
  2010-10-05 ABAALA0B
  2010-10-06 AB192BAL
  2010-10-07 AA0LAALD
  2010-10-08 AOALOL0D
  2010-10-09 ALAAABAB
  2010-10-10 LAAABBDB
  2010-10-11 LCLBLAL0
  2010-10-12 DBBABLAL
  2010-10-13 DDAAABDB
  2010-10-14 DAC9OBL2
  2010-10-15 DBOLAAA1
  2010-10-16 BLBBBHD1
  2010-10-17 B4AA11LC
  2010-10-18 AABBAAA9
  2010-10-19 AAAABBDB
  2010-10-20 ODAAOHBA
  2010-10-21 OAAAA1AA
  2010-10-22 LB9CDADA
  2010-10-23 LLLO1BBA
  2010-10-24 BALBALAA
  2010-10-25 BAAABABB
  2010-10-26 0A2LABBL
  2010-10-27 024B4LAD
  2010-10-28 LHAA99BD
  2010-10-29 BBBCBA2B
  2010-10-30 10BCABAB
  2010-10-31 CAB0BOA0

  2010-11-01 AALCABLA
  2010-11-02 AABO4ABA
  2010-11-03 A2AB9DAA
  2010-11-04 AHCABBLA
  2010-11-05 ABOBLO0B
  2010-11-06 AABBAAAL
  2010-11-07 B1AA00LD
  2010-11-08 BOBCO10D
  2010-11-09 LDBODAAB
  2010-11-10 BBAOBADB
  2010-11-11 AHAALHL0
  2010-11-12 AA9AA1AL
  2010-11-13 4ALL0ADB
  2010-11-14 41LBOBL2
  2010-11-15 HOAADBA1
  2010-11-16 HD211AD1
  2010-11-17 0A40ALLC
  2010-11-18 09AALLA9
  2010-11-19 OB9AABDB
  2010-11-20 0ABAOABA
  2010-11-21 L1B0DBAA
  2010-11-22 LODD2LDA
  2010-11-23 BLAAABBA
  2010-11-24 BA11LAAA
  2010-11-25 2CH0AHBB
  2010-11-26 1BAAB1BL
  2010-11-27 1DBOCAAD
  2010-11-28 1AB0ADBD
  2010-11-29 1ODD0L2B
  2010-11-30 OLDDO1AB

  2010-12-01 BCADBALA
  2010-12-02 LB9AC0BA
  2010-12-03 LDL1ACAA
  2010-12-04 DAL00ALA
  2010-12-05 DBAAAA0B
  2010-12-06 DLBOHBAL
  2010-12-07 DAA0BALD
  2010-12-08 BAADLL0D
  2010-12-09 BA9A2BAB
  2010-12-10 0DBA0BDB
  2010-12-11 0AB1AAL0
  2010-12-12 OBDH4LAL
  2010-12-13 O0AABBDB
  2010-12-14 LA2OLBL2
  2010-12-15 LA40BAA1
  2010-12-16 BAADAHD1
  2010-12-17 B2BAO1LC
  2010-12-18 0HB1AAA9
  2010-12-19 0BDHDBDB
  2010-12-20 10DHLHBA
  2010-12-21 1AAAB1AA
  2010-12-22 1A1BAADA
  2010-12-23 CAHB0BBA
  2010-12-24 CBADALAA
  2010-12-25 9HOADABB
  2010-12-26 9A021BBL
  2010-12-27 BAD4ALAD
  2010-12-28 B1AAB9BD
  2010-12-29 OO1BAA2B
  2010-12-30 AOCBOBAB
  2010-12-31 ABOLDOA0

  Năm sản xuất 2011:
   

  Attached Files:

 2. Loading...

  Similar Threads - Password BIOS ASUS Forum Date
  Toshiba C50D-A-147 PT10AN bios password reset? BIOS Laptop Nov 24, 2017
  HP-Compaq HP EliteBook 840 g2 Delete Password Bios BIOS Laptop Sep 23, 2017
  Toshiba toshoba click mini l9w bios password BIOS Laptop Sep 18, 2017
  Toshiba Toshiba Tecra Z30-A UNLOCK BIOS PASSWORD Succeed BIOS Laptop Aug 21, 2017
  Toshiba remove bios password Toshiba S55T-B5273 BIOS Laptop May 11, 2017

 3. imranromi

  imranromi VIP PRO

  Joined:
  Sep 16, 2015
  Messages:
  220
  Likes Received:
  21
  And this one is 2012.
   

  Attached Files:

  • Like Like x 1
 4. anhphuong

  anhphuong VIP PRO

  Joined:
  Jan 25, 2015
  Messages:
  28
  Likes Received:
  2
  CON ASUS X45 C. KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGÀY SẢN XUẤT. LÀM SAO ĐỂ PHÁ PASS VẬY ANH. SERIESS:; cbnocx26793147g . THANK
   
 5. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,829
  Likes Received:
  3,220
  nạp bios khác cho nhanh :p
   
 6. anhphuong

  anhphuong VIP PRO

  Joined:
  Jan 25, 2015
  Messages:
  28
  Likes Received:
  2
  NẠP CHỤC CON RỒI. ĐỀU KHÔNG KÍCH ĐUOCJ NGUỒN
  BỎ BIOS CŨ KÍCH BÌNH THƯỜNG
   
 7. anhphuong

  anhphuong VIP PRO

  Joined:
  Jan 25, 2015
  Messages:
  28
  Likes Received:
  2
  CHO E XIN FILE CHUAN BIOS X45VD REV2.0
   
 8. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  41,829
  Likes Received:
  3,220

Share This Page

 • Get Help Fast


  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com