1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
  Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
  Dismiss Notice

Thủ thuật Làm thế nào thêm sửa tên file hàng loạt trên MAC OS

Discussion in 'Apple - macOS' started by ThienBui, May 31, 2015.

 1. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  42,088
  Likes Received:
  3,231
  Chúng ta dễ dàng thực hiện Batch Rename Files trong MAC OS từ Finder.

  Phiên bản MAC OS mới nhất đã đã tích hợp sẵn một built-in công cụ cho phép người dùng MAC thực hiện đổi tên hoàng loạt tập tin, thư mục, hình ảnh. Tiện ích đổi tên item với số lượng lớn này là một phần của Finder, bạn không cần tải hay cài đặt thêm nất cứ một ứng nào khác, các chức năng đổi tên là rất mạnh mẽ và cực kỳ đơn giản để sử dụng.

  Các bước thực hiện Batch Rename file.

  1. Chon tất cả các tập tin trong thư mục mà bạn muốn đổi tên.
  2. Nhấp chuột phải (or Control+Click) trên các tấp tin được chọn và đổi tên X Items “Rename X Items” trong đó X là số file bạn đã chọn.

  Screen Shot 2015-05-31 at 10.22.53 PM.

  3. Trong công cụ "Rename Finder Items" xuất hiện, chọn "Replace Text 'từ trình đơn thả xuống (đây là mặc định) còn có thêm Add text và format.

  4. Replace Text bạn có thể thay thế 1 hoặc nhiều từ bằng các tên mới
  Find: Những từ bạn cần thay thế.
  Replace: Những từ mới được thay thế.
  Example: Là tên mới sẽ được thay thế.
  Screen Shot 2015-05-31 at 10.30.30 PM.

  5. Nhấn vào “Rename” ngay lập tức các tập tin được chọn sẽ có tên mới.

  Screen Shot 2015-05-31 at 10.40.31 PM.
  Qua trình diễn ra gần như là ngay lập tức, tuy nhiên nếu bạn chọn hàng trăm hàng ngàn file nó sẽ mất thêm chút thời gian để hoàn tất.

  - Còn 2 tuỳ chọn là Add text và Format bạn có thể thêm tên vào đầu hoặc cuối tên cũ đã có sẵn, đổi tên file và thêm số thứ tự..vv

  Screen Shot 2015-05-31 at 10.43.28 PM.
  Có một video ngăn các bước thực hiện.   
  #1 ThienBui, May 31, 2015
  Last edited by a moderator: May 31, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads - Làm thế nào Forum Date
  Thủ thuật Làm thế nào kiểm tra chi tiết CPU của một máy MAC Apple - macOS Jun 13, 2015
  Thủ thuật Làm thế nào di chuyển ảnh từ MAC Photos tới Google Photos. Apple - macOS Jun 9, 2015
  Thủ thuật Làm thế nào biết được chi tiết lịch sử kết nối Wifi bằng Terminal Apple - macOS Jun 6, 2015
  Thủ thuật Làm thế nào đổi được DNS trên MAC bằng dòng lệnh Apple - macOS Jun 3, 2015
  Thủ thuật Làm thế nào để liệt kê hết các ứng dụng trên máy Mac Apple - macOS Jun 1, 2015

Share This Page

 • Get Help Fast


  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V

  DMCA.com Protection Status
Vinafix.com